Helsinki http://pirkkoruohonenlerner.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132426/all Fri, 17 May 2019 22:26:03 +0300 fi Helsingin kuntapolitiikan viikko 21/2019 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276119-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-212019 <p>Kaupunginhallitus käsittelee Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksia. Kaupunginvaltuusto setvii valtuutettujen aloitteita. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään mm. Kallvikintien suunnitteluperiaatteet.</p><p><strong>Maanantai 20.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-20_Khs_21_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/talpa/fi/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-20_Talpajku_3_El">Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta</a></p><p><strong>Tiistai 21.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2019-05-21_Kylk_15_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2019-05-21_Kuvalk_9_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2019-05-21_Sotelk_10_El">Sosiaali- ja terveyslautakunta</a></p><p><strong>Keskiviikko 22.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-22_Kvsto_10_El">Kaupunginvaltuusto</a></p><p><strong>Torstai 23.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/jaosto/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat">Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/stara/fi/staran-esittely/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-23_Starajk_6_El">Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> käsittelee Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksia. Linjaukset toteuttavat kaupunkistrategiaa 2017&minus;2021, jonka visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Toimivassa kaupungissa varaudutaan myös sääilmiöiden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin. Sopeutumisvisio esittelee, millainen on ilmastonkestävä Helsinki vuonna 2050. Sopeutumisvision teemoina ovat varautuminen, integrointi, kehittäminen ja osaaminen sekä kokonaistaloudellisuus ja liiketoimintamahdollisuudet.</p><p>Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan liitolle lausunnon Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta. Kritiikki kohdistuu lähinnä siihen, että Östersundomin alueen maakuntakaavaratkaisu on osittain ristiriitainen hyväksytyn Östersundomin yhteisen yleiskaavan kanssa.</p><p>Kaupunginhallitus antaa myös eduskunnan oikeusasiamiehelle lausunnon Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun sisäilmaongelmista tehdyn kantelun johdosta. Kaupunkien ja vanhempien yhteistyötä ja viestintää sisäilmaongelmien yhteydessä on syytä parantaa, jotta kantelut eivät ole tarpeen.</p><p><strong>Kaupunginvaltuustossa </strong>keskustellaan varmasti Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman yhteydessä myös väistötiloista ja vanhemmilta tulleesta palautteesta.</p><p>Esityslistalla on lisäksi pienehköjä kaava-asioita, mutta illasta on tulossa pitkä, koska kokouksessa aloitetaan valtuutettujen aloitteiden käsittely, jossa tuskin ehditään päästä loppuun saakka. Veikkaan, että keskustelua saadaan aikaan ainakin kasvavista liikenneruuhkista, ilmastovaikutusten arvioinnista, asuntotuotannon nopeuttamisesta ja Kaljakellunta-tapahtuman lopettamisesta.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunta </strong>käsittelee <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-21_Kylk_15_El/2DADC70A-7437-CF3E-AB20-69D96C700000/Liite.pdf">Kallvikintien</a> suunnitteluperiaatteita. Kallvikintien suunnitteluperiaatteiden tarkoituksena on koota yhteen Kallvikintien ympäristön ja Keski-Vuosaaren kehittämiseen liittyvät olennaiset näkökohdat. Kallvikintielle on Helsingin yleiskaavassa 2016 esitetty bussiliikenteen runkolinjan 560 korvaava pikaraitiotieyhteys Raide-Jokeri 2. Pikaraitiotien yhteyteen tutkitaan tehokasta täydennysrakentamista ja suunnitteluperiaatteilla määritellään täydennysrakentamisen ja muun kehittämisen laajuutta ja sijoittumista.&nbsp; Arvioitu asukasmäärän lisäys on noin 3 000 asukasta.</p><p>Lautakunnan listalla on myös pieniä kaava-asioita, kuten Tapanilan ala-asteen (<a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-21_Kylk_15_El/1C75950E-4A6D-C2FE-8F10-6A0773700000/Liite.pdf">Veljestenpiha 7-9</a>) asemakaavan muuttaminen. Entinen koulurakennus suojellaan suojelumääräyksellä. Tontti jaetaan kahtia.</p><p>Käsittelyssä on myös kasa valtuutettujen toivomusponsia.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa </strong>käsitellään mm. valtuutettujen aloitteita.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunnassa </strong>täytetään toimialan Helsingin sairaalan johtajalääkärin virka. Virkaan esitetään Laura Pikkaraista.</p><p>Lautakunta antaa myös kaupunginhallitukselle lausunnon sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä viime vuodelta.</p><p>Esityslistalla on myös runsaasti valtuutettujen aloitteita. &nbsp;</p><p>Aurinkoista uutta viikkoa!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallitus käsittelee Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksia. Kaupunginvaltuusto setvii valtuutettujen aloitteita. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään mm. Kallvikintien suunnitteluperiaatteet.

Maanantai 20.5.

Kaupunginhallitus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Tiistai 21.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Keskiviikko 22.5.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 23.5.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallitus käsittelee Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksia. Linjaukset toteuttavat kaupunkistrategiaa 2017−2021, jonka visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Toimivassa kaupungissa varaudutaan myös sääilmiöiden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin. Sopeutumisvisio esittelee, millainen on ilmastonkestävä Helsinki vuonna 2050. Sopeutumisvision teemoina ovat varautuminen, integrointi, kehittäminen ja osaaminen sekä kokonaistaloudellisuus ja liiketoimintamahdollisuudet.

Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan liitolle lausunnon Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta. Kritiikki kohdistuu lähinnä siihen, että Östersundomin alueen maakuntakaavaratkaisu on osittain ristiriitainen hyväksytyn Östersundomin yhteisen yleiskaavan kanssa.

Kaupunginhallitus antaa myös eduskunnan oikeusasiamiehelle lausunnon Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun sisäilmaongelmista tehdyn kantelun johdosta. Kaupunkien ja vanhempien yhteistyötä ja viestintää sisäilmaongelmien yhteydessä on syytä parantaa, jotta kantelut eivät ole tarpeen.

Kaupunginvaltuustossa keskustellaan varmasti Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman yhteydessä myös väistötiloista ja vanhemmilta tulleesta palautteesta.

Esityslistalla on lisäksi pienehköjä kaava-asioita, mutta illasta on tulossa pitkä, koska kokouksessa aloitetaan valtuutettujen aloitteiden käsittely, jossa tuskin ehditään päästä loppuun saakka. Veikkaan, että keskustelua saadaan aikaan ainakin kasvavista liikenneruuhkista, ilmastovaikutusten arvioinnista, asuntotuotannon nopeuttamisesta ja Kaljakellunta-tapahtuman lopettamisesta.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Kallvikintien suunnitteluperiaatteita. Kallvikintien suunnitteluperiaatteiden tarkoituksena on koota yhteen Kallvikintien ympäristön ja Keski-Vuosaaren kehittämiseen liittyvät olennaiset näkökohdat. Kallvikintielle on Helsingin yleiskaavassa 2016 esitetty bussiliikenteen runkolinjan 560 korvaava pikaraitiotieyhteys Raide-Jokeri 2. Pikaraitiotien yhteyteen tutkitaan tehokasta täydennysrakentamista ja suunnitteluperiaatteilla määritellään täydennysrakentamisen ja muun kehittämisen laajuutta ja sijoittumista.  Arvioitu asukasmäärän lisäys on noin 3 000 asukasta.

Lautakunnan listalla on myös pieniä kaava-asioita, kuten Tapanilan ala-asteen (Veljestenpiha 7-9) asemakaavan muuttaminen. Entinen koulurakennus suojellaan suojelumääräyksellä. Tontti jaetaan kahtia.

Käsittelyssä on myös kasa valtuutettujen toivomusponsia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsitellään mm. valtuutettujen aloitteita.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa täytetään toimialan Helsingin sairaalan johtajalääkärin virka. Virkaan esitetään Laura Pikkaraista.

Lautakunta antaa myös kaupunginhallitukselle lausunnon sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä viime vuodelta.

Esityslistalla on myös runsaasti valtuutettujen aloitteita.  

Aurinkoista uutta viikkoa!

]]>
1 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276119-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-212019#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 17 May 2019 19:26:03 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276119-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-212019
Itäkeskuksen kehittäminen lähtee käyntiin http://eveliinaheinaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275918-itakeskuksen-kehittaminen-lahtee-kayntiin <p>Kaupunkipäättäjänä minulle on tärkeä edistää Helsingin tasapuolista kehitystä ja tukea lähiöiden kehittämistä. Siksi olen todella innoissani huomenna 14.5. lautakunnassa esillä olevasta Itäkeskuksen kehittämisprojektista.</p><p>SDP:n valtuustoryhmä esitti viime syksyn budjettineuvotteluista Itäkeskuksen kehittämistyön käynnistämistä ja saimme neuvotteluissa varattua siihen myös riittävät rahat. Nyt kehittämistyö käynnistyy kaksivaiheisen ideakilpailun järjestämisellä. Kilpailulla haetaan ajatuksia entistä viihtyisämmän keskusta-alueen luomiseksi.&nbsp;<br />Tarkoituksena on myös parantaa nykyistä liikenneristeystä, jossa Kehä I ja Itäväylä risteävät. Toivon, että liikenneratkaisulla pystytään parantamaan liikenneturvallisuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta. Risteysalue on yksi pääkaupunkiseudun vaarallisimmista.</p><p>Itäkeskus on itäisen Helsingin keskus ja sijainniltaan erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien varrella. Siksi näen alueessa paljon potentiaalia. Visiotyö käynnistyy nyt kesäkuussa ja rakentamistyöhön on tarkoitus päästä vuoden 2020 jälkipuoliskolla.</p><p>Osana visiotyötä suunnitellaan myös uusi joukkoliikenneasema, jonka yhteyteen tulee myös tulevaisuudessa Espoon Keilaniemestä Itäkeskukseen kulkevan pikaraitiotien vaihtoterminaali. Tarkoituksena on suunnitella arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen hybridikortteli, jossa yhdistyy asuminen, toimitila ja joukkoliikenneterminaali. Lautakunnassa päätetään Itäkeskuksen Jokerikorttelin kehittämisen käynnistämisestä ja suunnitteluoikeuden myöntämistä YIT:lle ja SATO:lle.</p><p>Itäkeskuksen tapauksessa pääsee konkreettisesti näkemään oman työn vaikutuksen. Olen todella iloinen, että Itäkeskus, Puhoksen alue sekä Puotilan metroaseman korttelit kehittyvät visiotyön seurauksena tulevina vuosina.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunkipäättäjänä minulle on tärkeä edistää Helsingin tasapuolista kehitystä ja tukea lähiöiden kehittämistä. Siksi olen todella innoissani huomenna 14.5. lautakunnassa esillä olevasta Itäkeskuksen kehittämisprojektista.

SDP:n valtuustoryhmä esitti viime syksyn budjettineuvotteluista Itäkeskuksen kehittämistyön käynnistämistä ja saimme neuvotteluissa varattua siihen myös riittävät rahat. Nyt kehittämistyö käynnistyy kaksivaiheisen ideakilpailun järjestämisellä. Kilpailulla haetaan ajatuksia entistä viihtyisämmän keskusta-alueen luomiseksi. 
Tarkoituksena on myös parantaa nykyistä liikenneristeystä, jossa Kehä I ja Itäväylä risteävät. Toivon, että liikenneratkaisulla pystytään parantamaan liikenneturvallisuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta. Risteysalue on yksi pääkaupunkiseudun vaarallisimmista.

Itäkeskus on itäisen Helsingin keskus ja sijainniltaan erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien varrella. Siksi näen alueessa paljon potentiaalia. Visiotyö käynnistyy nyt kesäkuussa ja rakentamistyöhön on tarkoitus päästä vuoden 2020 jälkipuoliskolla.

Osana visiotyötä suunnitellaan myös uusi joukkoliikenneasema, jonka yhteyteen tulee myös tulevaisuudessa Espoon Keilaniemestä Itäkeskukseen kulkevan pikaraitiotien vaihtoterminaali. Tarkoituksena on suunnitella arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen hybridikortteli, jossa yhdistyy asuminen, toimitila ja joukkoliikenneterminaali. Lautakunnassa päätetään Itäkeskuksen Jokerikorttelin kehittämisen käynnistämisestä ja suunnitteluoikeuden myöntämistä YIT:lle ja SATO:lle.

Itäkeskuksen tapauksessa pääsee konkreettisesti näkemään oman työn vaikutuksen. Olen todella iloinen, että Itäkeskus, Puhoksen alue sekä Puotilan metroaseman korttelit kehittyvät visiotyön seurauksena tulevina vuosina.

]]>
5 http://eveliinaheinaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275918-itakeskuksen-kehittaminen-lahtee-kayntiin#comments Helsinki Itäkeskus Kaupunkisuunnittelu Pikaraitiotie Raide-Jokeri Mon, 13 May 2019 11:34:40 +0000 Eveliina Heinäluoma http://eveliinaheinaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275918-itakeskuksen-kehittaminen-lahtee-kayntiin
Helsingin kuntapolitiikan viikko 20/2019 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275847-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-202019 <p>Kaupunginhallitus käsittelee valtuutettujen aloitteita. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää Lauttasaareen tulevan uuden ala-asteen koulun toimipaikasta ja oppilaaksiottoalueesta. Kaupunkiympäristölautakunnassa varataan alue Jokerikorttelin toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten.</p><p><strong>Maanantai 13.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-13_Khs_20_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><strong>Tiistai 14.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-suomenkielinen-jaosto-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2019-05-14_Skju_3_El">Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2019-05-14_Kylk_14_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-liikuntajaosto-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2019-05-14_Lija_3_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto</a></p><p><strong>Torstai 16.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat">Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta</a></p><p><strong>Perjantai 17.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat">Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> käsittelee Taka-Töölön <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2019/Keha_2019-05-13_Khs_20_El/B66178F8-1FEE-C949-8FFD-63205EE00000/Liite.pdf">Topeliuksenkatu 16:n</a> ja Herttoniemen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2019/Keha_2019-05-13_Khs_20_El/FF06B00B-1CE0-C133-8D88-6A9169800000/Liite.pdf">Työnjohtajankadun</a> kortteleiden asemakaavan muutoksia. Ensin mainittu mahdollistaa 55 asunnon rakentamisen entisen, purettavan Svenska social- och kommunalhögskolanin rakennuksen tontille. Jälkimmäisellä muutoksella syntyy asuntoja noin 3&nbsp;400 uudelle asukkaalle</p><p>Kaupunginhallitus käsittelee myös isoa kasaa uusia ja viime kokouksessa pöydälle jääneitä aloitteita ja toivomusponsia, aiheina mm. selvitystyön käynnistäminen kasvavien liikenneruuhkien vaikutuksesta Helsingissä toimivien yritysten sijoittautumissuunnitelmiin, ilmastovaikutusten arvioinnin käyttöönotto päätöksenteossa ja Hietaniemen rannan rauhoittaminen festivaaleilta.</p><p>Jätin viimeksi itsekin pöydälle Martina Harms-Aallon tekemään työsuhdeasuntojen lisäämistä koskeneeseen aloitteeseen annetun vastauksen. Vastauksessa mainittiin nimittäin vain työsuhdeasuntojen lukumäärä, mutta ei vastattu käytännössä itse kysymykseen. Mielestäni tilanteessa, jossa esimerkiksi omalla toimialallani vallitsee huutava pula varhaiskasvatuksen opettajista, olisi syytä pohtia työsuhdeasuntojen määrän lisäämistä ja niiden markkinointia entistä pontevammin rekrytoinnin yhteydessä. Työvoimapulaa on myös kaupungin sote-toimialalla. Aion siis tehdä tästä palautusesityksen.</p><p>Kaupunginhallitus antaa myös eduskunnan oikeusasiamiehelle lausunnon Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun sisäilmaongelmista tehdyn kantelun johdosta. Kaupunkiympäristön toimialan lausunnon perusteella vastauksena on, että kaupunki on käsitellyt koulurakennuksen sisäilma-asioita vastuullisesti sekä huolehtinut asian riittävästä tiedottamisesta asianmukaisesti.</p><p>Kaupunginhallitus antaa myös ELY-keskukselle lausunnon Finest Bay Area -hankkeen (Suomen ja Viron välille kaavailtu tunneli) ympäristövaikutustenarviointiohjelmasta. Helsinki luonnollisesti pitää parempana vaihtoehtoa, joka kulkisi Helsingin päärautatieaseman ja Pasilan aseman kautta, ja katsoo pitää hankkeeseen liittyvien luotettavien suunnitelmien, taloudellisten laskelmien ja volyymiarvioiden puuttumista huolestuttavana ja hankkeen uskottavuuden kyseenalaistavana.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa</strong> hyväksytään työväenopiston opinto-ohjelma ensi lukuvuodeksi. Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto tuottaa vuosittain peräti noin 5000 kurssia, luentoa ja tapahtumaa. Syksyn 2019 kurssitarjonta julkaistaan Ilmonet-fi-palvelussa 10.6. ja ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa porrastetusti 12.-14.8.</p><p>Viime vuosien selkein muutos on maahanmuuttajakoulutuksen volyymin kasvu, mikä tulee jatkumaan vuonna 2020. Vuodesta 2018 alkaen maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus on ollut vapaan sivistystyön erityistehtävä, jota rahoitetaan korotetulla valtionosuudella. Tämä koulutus on voimakkaassa kasvussa. Opistossa on myös käynnissä kaksi kehittämishanketta, joista toinen tähtää aikuisten digi- ja perustaitojen parantamiseen ja toinen opiston tapahtumatuotannon kehittämiseen</p><p>Lauttasaareen valmistuu uusi ala-asteen koulu, ja sille vahvistetaan toimipaikka (Vattuniemenkuja 4) ja oppilaaksiottoalue. Uuden koulun rakennukseen tulee noin 650 oppilaspaikkaa. Lauttasaaren nykyisessä ala-asteen koulussa tulee olemaan noin 530 oppilaspaikkaa perusparannuksen jälkeen (nykyisin noin 1000 oppilasta). Uuteen koulurakennukseen tulee myös noin 210 uutta päiväkotipaikkaa. Uuden koulun toiminta käynnistyy 1.8.2020. Oppilaaksiottoalue löytyy <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kasvatus-_ja_koulutuslautakunnan_suomenkielinen_ja/Suomi/Esitys/2019/Kasko_2019-05-14_Skju_3_El/380D9190-E745-CDD4-AA0F-6A8B9EB00000/Liite.pdf">täältä</a>.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnalle </strong>esitetään alueen varaamista YIT:lle ja Satolle <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-14_Kylk_14_El/ECCED8CF-E355-C157-8D89-6686D7500000/Liite.pdf">Jokerikorttelin</a> toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Itäkeskuksen Jokerikortteli sijaitsee maanalaisen metroaseman päällä nykyisen joukkoliikenneterminaalin kohdalla. Alue on lähivuosina kehittymässä ja käyttäjämääriltään vilkastumassa muun muassa Raide-Jokerin ansiosta. Kaupunki kutsui keväällä 2018 kumppaneita kehittämään Jokerikorttelia. Ilmoittautuneita oli kolme. Varausta esitetään YIT:lle ja SATO:lle Jokerikorttelin toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Alustavien suunnitelmien mukaan kortteliin tulisi noin 12 500 k-m&sup2; liike- ja palvelutilaa sekä 19 000 k-m&sup2; asumista. Aikataulullisesti tavoitteena on toteuttaa uusi maankäyttö samanaikaisesti Raide-Jokerin toteuttamisen kanssa tai pian sen jälkeen.</p><p>Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-14_Kylk_14_El/F9937BB2-663C-CA61-ABA7-6A4EEB100000/Liite.pdf">Aleksis Kiven katu 5</a>:n eli Nordean kampuksen ja Länsisatamassa <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-14_Kylk_14_El/A1B17385-D421-CA64-9043-6A2556500000/Liite.pdf">Saukonkanavan</a> etelänpuoleisten kortteleiden asemakaavoja. Ensin mainitun kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa toimistotyön nykyisiä vaatimuksia vastaavan uudisrakennuksen rakentaminen Nordealle. Jälkimmäisen muutoksen myötä saadaan asunnot 260 uudelle asukkaalle.</p><p>Aurinkoista uutta viikkoa!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallitus käsittelee valtuutettujen aloitteita. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää Lauttasaareen tulevan uuden ala-asteen koulun toimipaikasta ja oppilaaksiottoalueesta. Kaupunkiympäristölautakunnassa varataan alue Jokerikorttelin toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten.

Maanantai 13.5.

Kaupunginhallitus

Tiistai 14.5.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Torstai 16.5.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Perjantai 17.5.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee Taka-Töölön Topeliuksenkatu 16:n ja Herttoniemen Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutoksia. Ensin mainittu mahdollistaa 55 asunnon rakentamisen entisen, purettavan Svenska social- och kommunalhögskolanin rakennuksen tontille. Jälkimmäisellä muutoksella syntyy asuntoja noin 3 400 uudelle asukkaalle

Kaupunginhallitus käsittelee myös isoa kasaa uusia ja viime kokouksessa pöydälle jääneitä aloitteita ja toivomusponsia, aiheina mm. selvitystyön käynnistäminen kasvavien liikenneruuhkien vaikutuksesta Helsingissä toimivien yritysten sijoittautumissuunnitelmiin, ilmastovaikutusten arvioinnin käyttöönotto päätöksenteossa ja Hietaniemen rannan rauhoittaminen festivaaleilta.

Jätin viimeksi itsekin pöydälle Martina Harms-Aallon tekemään työsuhdeasuntojen lisäämistä koskeneeseen aloitteeseen annetun vastauksen. Vastauksessa mainittiin nimittäin vain työsuhdeasuntojen lukumäärä, mutta ei vastattu käytännössä itse kysymykseen. Mielestäni tilanteessa, jossa esimerkiksi omalla toimialallani vallitsee huutava pula varhaiskasvatuksen opettajista, olisi syytä pohtia työsuhdeasuntojen määrän lisäämistä ja niiden markkinointia entistä pontevammin rekrytoinnin yhteydessä. Työvoimapulaa on myös kaupungin sote-toimialalla. Aion siis tehdä tästä palautusesityksen.

Kaupunginhallitus antaa myös eduskunnan oikeusasiamiehelle lausunnon Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun sisäilmaongelmista tehdyn kantelun johdosta. Kaupunkiympäristön toimialan lausunnon perusteella vastauksena on, että kaupunki on käsitellyt koulurakennuksen sisäilma-asioita vastuullisesti sekä huolehtinut asian riittävästä tiedottamisesta asianmukaisesti.

Kaupunginhallitus antaa myös ELY-keskukselle lausunnon Finest Bay Area -hankkeen (Suomen ja Viron välille kaavailtu tunneli) ympäristövaikutustenarviointiohjelmasta. Helsinki luonnollisesti pitää parempana vaihtoehtoa, joka kulkisi Helsingin päärautatieaseman ja Pasilan aseman kautta, ja katsoo pitää hankkeeseen liittyvien luotettavien suunnitelmien, taloudellisten laskelmien ja volyymiarvioiden puuttumista huolestuttavana ja hankkeen uskottavuuden kyseenalaistavana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa hyväksytään työväenopiston opinto-ohjelma ensi lukuvuodeksi. Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto tuottaa vuosittain peräti noin 5000 kurssia, luentoa ja tapahtumaa. Syksyn 2019 kurssitarjonta julkaistaan Ilmonet-fi-palvelussa 10.6. ja ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa porrastetusti 12.-14.8.

Viime vuosien selkein muutos on maahanmuuttajakoulutuksen volyymin kasvu, mikä tulee jatkumaan vuonna 2020. Vuodesta 2018 alkaen maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus on ollut vapaan sivistystyön erityistehtävä, jota rahoitetaan korotetulla valtionosuudella. Tämä koulutus on voimakkaassa kasvussa. Opistossa on myös käynnissä kaksi kehittämishanketta, joista toinen tähtää aikuisten digi- ja perustaitojen parantamiseen ja toinen opiston tapahtumatuotannon kehittämiseen

Lauttasaareen valmistuu uusi ala-asteen koulu, ja sille vahvistetaan toimipaikka (Vattuniemenkuja 4) ja oppilaaksiottoalue. Uuden koulun rakennukseen tulee noin 650 oppilaspaikkaa. Lauttasaaren nykyisessä ala-asteen koulussa tulee olemaan noin 530 oppilaspaikkaa perusparannuksen jälkeen (nykyisin noin 1000 oppilasta). Uuteen koulurakennukseen tulee myös noin 210 uutta päiväkotipaikkaa. Uuden koulun toiminta käynnistyy 1.8.2020. Oppilaaksiottoalue löytyy täältä.

Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään alueen varaamista YIT:lle ja Satolle Jokerikorttelin toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Itäkeskuksen Jokerikortteli sijaitsee maanalaisen metroaseman päällä nykyisen joukkoliikenneterminaalin kohdalla. Alue on lähivuosina kehittymässä ja käyttäjämääriltään vilkastumassa muun muassa Raide-Jokerin ansiosta. Kaupunki kutsui keväällä 2018 kumppaneita kehittämään Jokerikorttelia. Ilmoittautuneita oli kolme. Varausta esitetään YIT:lle ja SATO:lle Jokerikorttelin toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Alustavien suunnitelmien mukaan kortteliin tulisi noin 12 500 k-m² liike- ja palvelutilaa sekä 19 000 k-m² asumista. Aikataulullisesti tavoitteena on toteuttaa uusi maankäyttö samanaikaisesti Raide-Jokerin toteuttamisen kanssa tai pian sen jälkeen.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi Aleksis Kiven katu 5:n eli Nordean kampuksen ja Länsisatamassa Saukonkanavan etelänpuoleisten kortteleiden asemakaavoja. Ensin mainitun kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa toimistotyön nykyisiä vaatimuksia vastaavan uudisrakennuksen rakentaminen Nordealle. Jälkimmäisen muutoksen myötä saadaan asunnot 260 uudelle asukkaalle.

Aurinkoista uutta viikkoa!

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275847-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-202019#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Sat, 11 May 2019 17:59:19 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275847-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-202019
Vuosaareen ikäihmisten palvelukeskus http://villejalovaara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275595-vuosaareen-ikaihmisten-palvelukeskus <p>Helsingin suurinta kaupunginosaa, lähes 40&thinsp;000 asukkaan Vuosaarta, on viime vuosikymmenien aikana rakennettu merkittävästi. Parhaillaan useampi täydennysrakennushanke pyrkii entisestään kasvattamaan kaupunginosan asukaslukua.<br /><br />Samaan aikaan asukkaiden parissa on viheralueiden säilyttämisen ohella perusteltua huolta sote- ja päivähoitopalveluiden riittävyydestä, kun niiden saatavuudessa on nykyisinkin ongelmia. Tulevasta uudesta lukiosta ollaan toki tyytyväisiä.<br /><br />Nyt olisi aika huomioida kaupunginosan kasvava iäkkäämpi väestö. Vuosaareen on jo pidemmän aikaan odotettu ikä&shy;ihmisten monipuolista palvelukeskusta terveysaseman yhteyteen. Helsingissä valmistellaan parhaillaan ensi vuoden budjettia, ja olisi ensiarvoisen tärkeää, että siihen saataisiin vihdoin mukaan palvelukeskuksen rakentamiseen tarvittavat varat.<br />&nbsp;</p> <p><strong><a href="https://www.hs.fiapaivanlehti/07052019/art-2000006095437.html">Mielipidekirjoitus</a> Helsingin Sanomissa 7.5.2019&nbsp;</strong></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin suurinta kaupunginosaa, lähes 40 000 asukkaan Vuosaarta, on viime vuosikymmenien aikana rakennettu merkittävästi. Parhaillaan useampi täydennysrakennushanke pyrkii entisestään kasvattamaan kaupunginosan asukaslukua.

Samaan aikaan asukkaiden parissa on viheralueiden säilyttämisen ohella perusteltua huolta sote- ja päivähoitopalveluiden riittävyydestä, kun niiden saatavuudessa on nykyisinkin ongelmia. Tulevasta uudesta lukiosta ollaan toki tyytyväisiä.

Nyt olisi aika huomioida kaupunginosan kasvava iäkkäämpi väestö. Vuosaareen on jo pidemmän aikaan odotettu ikä­ihmisten monipuolista palvelukeskusta terveysaseman yhteyteen. Helsingissä valmistellaan parhaillaan ensi vuoden budjettia, ja olisi ensiarvoisen tärkeää, että siihen saataisiin vihdoin mukaan palvelukeskuksen rakentamiseen tarvittavat varat.
 

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 7.5.2019 

]]>
0 http://villejalovaara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275595-vuosaareen-ikaihmisten-palvelukeskus#comments Helsingin kaupunginvaltuusto Helsinki Ikäihmiset Vuosaari Tue, 07 May 2019 06:24:09 +0000 Ville Jalovaara http://villejalovaara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275595-vuosaareen-ikaihmisten-palvelukeskus
Helsingin vuokrataso on 65% Wieniä korkeampi http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275580-helsingin-vuokrataso-on-65-wienia-korkeampi <p><a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006094638.html">Miksi Helsinki ei ota oppia halpojen asuntojen reseptin löytäneestä Wienistä? Asiantuntijat vastaavat</a>&nbsp;(HS 6.5.2019) herätti twitterissä melko paljon keskustelua, jonka voi tiivistää klassiseen toteamukseen &quot;Ei toimi Suomessa.&quot;</p><p>Vertailua eri maiden hintatasoista ei ollut aivan helppo löytää, mutta paras lähde mihin törmäsin oli UBS:n data:&nbsp;<a href="https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/en/explore/?category=Prices&amp;indicator=Prices_Housing_(USD)&amp;split=false">https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/en/explore/?category=Prices&amp;indicator=Prices_Housing_(USD)&amp;split=false</a>&nbsp;(<a href="https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/en/methodology/">metodologia täältä</a>).</p><p>Statista oli tehnyt tämän datan perusteella kivan <a href="https://www.statista.com/statistics/503274/average-rental-cost-apartment-europe/">graafin</a> (kuvaliitteenä). Helsingin korkealta kuulostava vuokrataso asettuu perspektiiviin disclaimerilla:</p><p><em>&quot;To estimate the worldwide costs of housing, we considered the prices for three different types of apartments. For two of these types, we standardized requirements to Western preferences, with a furnished two-room apartment and an unfurnished three-room flat. We only looked at newly built apartments with a bathroom and kitchen. Prices included utilities (energy and water taxes), but not the use of a garage. To capture local standards, our survey asked for the price of an apartment of typical size, location and amenities for the respective city. All three housing options were weighted equally.&quot;</em></p><p>Vuokra-asunto on siis joko uusi kalustettu kaksio tai uusi kalustamaton kolmio. Tutkimus on kyselytutkimus, eli voimme olettaa sen antavan vertailukelpoisia tuloksia eri maissa. Sen perusteella Helsingin vuokrataso on noin 65% korkeampi kuin Wienin.</p><p>Koska fysiikan lait (tai muu ihmisen päätöksistä riippumaton voima) ei selitä tätä eroa, niin erilaisia &quot;pehmeitä&quot; syitä siihen miksi näin on varmasti olemassa useita. Ylätasolla kyse on kuitenkin vain ja ainoastaan siitä, että asuntoja on kaavoitettu ja rakennettu Helsingissä vähemmän kuin muuttoliike olisi vaatinut. Sekä Wienin että Helsingin väkiluku on kasvanut noin kolmanneksella viimeisen 30 vuoden aikana, eli suhteellisesti samankokoisesta muuttoliikkeestä on kyse.</p><p>On selvää, että asuntoja on rakennettu täällä liian vähän - paljon olennaisempi kysymys on miksi näin on tietoisesti päätetty tehdä?</p><p>Syy löytyy demokratiasta - merkittävä osa kaupunkilaisista ja kunnanvaltuutetuista omistaa ainakin yhden asunnon, ja heidän intresseissään on ylläpitää asuntopulaa. Asunnonomistajien lisäksi myös kaupunki itse hyötyy taloudellisesti niukkuudesta, sillä sillä on monopoli rakennusoikeuden myymiseen.</p><p>Toivon, että seuraava hallitus harkitsee kaavoitusoikeuden siirtämistä kunnilta valtiolle (tai maakunnille) - vain tämä poistaa mahdollisuuden harrastaa <a href="https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001674291.html">lyhytnäköistä asuntopolitiikkaa</a>&nbsp;(IS&nbsp;27.5.2010<em>)</em>&nbsp;kasvukeskuksissa.</p><p>Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu, jota voi äänestää eurovaaleissa numerolla 103.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Miksi Helsinki ei ota oppia halpojen asuntojen reseptin löytäneestä Wienistä? Asiantuntijat vastaavat (HS 6.5.2019) herätti twitterissä melko paljon keskustelua, jonka voi tiivistää klassiseen toteamukseen "Ei toimi Suomessa."

Vertailua eri maiden hintatasoista ei ollut aivan helppo löytää, mutta paras lähde mihin törmäsin oli UBS:n data: https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/en/explore/?category=Prices&indicator=Prices_Housing_(USD)&split=false (metodologia täältä).

Statista oli tehnyt tämän datan perusteella kivan graafin (kuvaliitteenä). Helsingin korkealta kuulostava vuokrataso asettuu perspektiiviin disclaimerilla:

"To estimate the worldwide costs of housing, we considered the prices for three different types of apartments. For two of these types, we standardized requirements to Western preferences, with a furnished two-room apartment and an unfurnished three-room flat. We only looked at newly built apartments with a bathroom and kitchen. Prices included utilities (energy and water taxes), but not the use of a garage. To capture local standards, our survey asked for the price of an apartment of typical size, location and amenities for the respective city. All three housing options were weighted equally."

Vuokra-asunto on siis joko uusi kalustettu kaksio tai uusi kalustamaton kolmio. Tutkimus on kyselytutkimus, eli voimme olettaa sen antavan vertailukelpoisia tuloksia eri maissa. Sen perusteella Helsingin vuokrataso on noin 65% korkeampi kuin Wienin.

Koska fysiikan lait (tai muu ihmisen päätöksistä riippumaton voima) ei selitä tätä eroa, niin erilaisia "pehmeitä" syitä siihen miksi näin on varmasti olemassa useita. Ylätasolla kyse on kuitenkin vain ja ainoastaan siitä, että asuntoja on kaavoitettu ja rakennettu Helsingissä vähemmän kuin muuttoliike olisi vaatinut. Sekä Wienin että Helsingin väkiluku on kasvanut noin kolmanneksella viimeisen 30 vuoden aikana, eli suhteellisesti samankokoisesta muuttoliikkeestä on kyse.

On selvää, että asuntoja on rakennettu täällä liian vähän - paljon olennaisempi kysymys on miksi näin on tietoisesti päätetty tehdä?

Syy löytyy demokratiasta - merkittävä osa kaupunkilaisista ja kunnanvaltuutetuista omistaa ainakin yhden asunnon, ja heidän intresseissään on ylläpitää asuntopulaa. Asunnonomistajien lisäksi myös kaupunki itse hyötyy taloudellisesti niukkuudesta, sillä sillä on monopoli rakennusoikeuden myymiseen.

Toivon, että seuraava hallitus harkitsee kaavoitusoikeuden siirtämistä kunnilta valtiolle (tai maakunnille) - vain tämä poistaa mahdollisuuden harrastaa lyhytnäköistä asuntopolitiikkaa (IS 27.5.2010) kasvukeskuksissa.

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu, jota voi äänestää eurovaaleissa numerolla 103.

]]>
9 http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275580-helsingin-vuokrataso-on-65-wienia-korkeampi#comments Helsinki Nuorisosäätiö Wien Ylisuuret vuokrat Mon, 06 May 2019 21:05:54 +0000 Amos Ahola http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275580-helsingin-vuokrataso-on-65-wienia-korkeampi
Helsingin kuntapolitiikan viikko 19/2019 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275436-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-192019 <p>Luvassa on kiireinen kokousviikko, sillä kaikilla lautakunnilla on kokous. Kaupunginhallitus käsittelee valtuutettujen aloitteita. Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta vahvistaa iltapäivätoiminnan avustusperiaatteet. Kaupunkiympäristölautakunta varaa tontteja asuntohankkeita ja Hietaniemen kylpylää varten. &nbsp;</p><p><strong>Maanantai 6.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-06_Khs_19_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-06_Koja_6_El">Kaupunginhallituksen konsernijaosto</a></p><p><strong>Tiistai 7.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2019-05-07_Kklku_6_El">Kasvatus- ja koulutuslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2019-05-07_Kylk_13_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2019-05-07_Sotelk_9_El">Sosiaali- ja terveyslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2019-05-07_Kuvalk_8_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2019-05-07_Pelku_3_El">Pelastuslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-07_Talk_7_El">Tarkastuslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/keskusvaalilautakunnan-paatosasiakirjat">Keskusvaalilautakunta</a></p><p><strong>Keskiviikko 8.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-08_Kvsto_9_El">Kaupunginvaltuusto</a></p><p><strong>Torstai 9.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/jaosto/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat">Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-05-09_Palkejk_3_El">Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/tyoterveys/fi/paatoksenteko/johtokunnan_paatokset/">Työterveysliikelaitoksen johtokunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> käsittelee isoa kasaa aloitteita ja toivomusponsia, joiden aiheet vaihtelevat valkoposkihanhista itsemurhien ehkäisyyn ja Hietaniemen rannan rauhoittamisesta festivaaleilta huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamiseen. Osa jää varmasti pöydälle seuraavaan kokoukseen.</p><p>Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma jäi viimeksi pöydälle, koska kaupunginhallitus halusi lisätietoja mm. väistötilojen ajoituksesta.</p><p>Vuoden 2020 talousarvioraami saatetaan toimialojen valmisteltavaksi.</p><p>Kaupungin henkilöstöraportti 2018 on myös käsiteltävänä. Toivon siihen lisäystä siitä, että raportoinnissa kiinnitettäisiin jatkossa enemmän huomiota ratkaisuihin, joilla helpotetaan kaupungin työvoimapulaa ja rekrytointia.</p><p><strong>Konsernijaosto </strong>kuulee HSY:n ja HSL:n ajankohtaiskatsaukset.</p><p><strong>Kaupunginvaltuustossa </strong>on kyselytunti, johon otetaan käsiteltäväksi 1-3 ajankohtaista valtuutettujen esittämää kysymystä. Aiheet selviävät vasta lähempänä kokousta.</p><p>Lisäksi käsitellään mm. Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraporttia. Se sisältää katsauksen Helsingin ajankohtaiseen asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin. Siitä ilmenee mm., että Helsingin väkiluku kasvoi vuonna 2018 noin 4 770 asukkaalla. Viime vuosi oli Helsingin seudulle jo kahdeksas perättäinen voimakkaan väestönkasvun vuosi. Helsinkiläisistä 49 prosenttia asuu vuokralla.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle</strong> esitetään vuoden 2019 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla arvioidaan, että tuloja kertyy noin 4,8 miljoonaa euroa eli 8,4% enemmän kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät kaupungin saamista valtionavustuksista, muusta ulkopuolisesta rahoituksesta sekä kasvaneista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Menoja ennakoidaan kertyvän 6,6 miljoonaa euroa eli 0,6% yli talousarvion. Menoylitys johtuu kaupungin saamista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Ulkopuolisesta rahoituksesta johtuvan ylityspaineen arvioidaan olevan 8,6 miljoonaa euroa. Lisäksi ylityspainetta syntyy tehtäväkohtaisten palkkasaatavien takautuvasta maksamisesta johtuen noin 2,3 miljoonaa euroa. Näistä yhteensä 10,9 miljoonan euron ylityspaineista pystytään ennusteen mukaan sopeuttamaan talousarvioon noin 4,3 miljoonaa euroa.</p><p>Lautakunta vahvistaa myös lukuvuodelle 2019 &ndash; 2020 iltapäivätoiminnan avustusperusteet. Kyseessä on siis avustus, joka maksetaan iltapäivätoiminnan palveluntuottajille. Oppilaat sijoitetaan toimintaan kesäkuussa 2019 ja päätös oppilaiden valinnasta toimitetaan huoltajille heinäkuun alkuun mennessä.</p><p>Lautakunta antaa tarkastuslautakunnalle lausunnon arviointikertomuksesta 2018. Tarkastuslautakunta on pyytänyt lausuntoa englanninkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kysynnän kasvun seuraamisesta, erityisopettajien määrästä, positiivisen diskriminaation määrärahojen jaosta, oppilas- ja opiskelijahuollon psykologipalvelujen saatavuudesta, ostopalvelujen laadusta ja sopimusten hallinnasta.</p><p>Käsiteltävänä on myös Arabian peruskoulun, Haagan peruskoulun ja Munkkivuoren ala-asteen lisätilojen tarveselvitykset ja useita aloitteita.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>käsitellään alueen varaamista <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-07_Kylk_13_El/6932A909-FF54-C1A3-8FBC-69EA33400000/Liite.pdf">Katajanokanlaiturilta</a> Varmalle toimitilahankkeen kehittämistä varten. Asia jäi viimeksi pöydälle. Esityslistan mukaan Varma on neuvotellut suomalaisen suuryrityksen pääkonttorin sijoittumisesta varausalueelle suunniteltavaan hankkeeseen. Tarkoituksena on suunnitella varausalueelle korkeatasoinen toimistohanke ja sijoittaa hankkeeseen mahdollisesti myös hotelli-, liike- tai julkista tilaa.</p><p>Lautakunta esittää myös tonttien varaamista asuntohankkeita varten. Tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 2 230 asunnon rakentamista varten, eli noin 4 230 asukkaalle. Asuntomäärin laskettuna kaikista tontinvarausesityksen tonteista noin 30 % esitetään varattavaksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 38 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 32 % sääntelemättömään asuntotuotantoon. Varausesityksen pääpaino on kohtuuhintaisessa säännellyssä tuotannossa. Säännellyn tuotannon osuus on noin 68 %.</p><p>Lautakunta antaa myös lausunnon Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta. Lausuntoesitys on pääosin myönteinen. Huomautettavaa on siinä, että Östersundomin alueen maakuntakaavaratkaisu on osittain ristiriitainen hyväksytyn Östersundomin yhteisen yleiskaavan kanssa.</p><p>Hietaniemeen tuleva kylpylä on ollut jo pitkään puheissa, ja nyt esityslistalla on <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-05-07_Kylk_13_El/DD000A3D-5937-C4BF-9D7F-6A58B8E00000/Liite.pdf">tontin</a> varaaminen Arcon Vermögensverwaltung GmbH + Co. KG:lle Taivallahden kylpylähotellin suunnittelua varten. Hotellioperaattoriksi tulisi Saksassa toimiva Soulmade.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunta </strong>antaa mm. lausunnon sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2018.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa</strong> käsitellään valtuutettujen aloitteita.</p><p>Aurinkoista uutta viikkoa!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Luvassa on kiireinen kokousviikko, sillä kaikilla lautakunnilla on kokous. Kaupunginhallitus käsittelee valtuutettujen aloitteita. Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta vahvistaa iltapäivätoiminnan avustusperiaatteet. Kaupunkiympäristölautakunta varaa tontteja asuntohankkeita ja Hietaniemen kylpylää varten.  

Maanantai 6.5.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 7.5.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskiviikko 8.5.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 9.5.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallitus käsittelee isoa kasaa aloitteita ja toivomusponsia, joiden aiheet vaihtelevat valkoposkihanhista itsemurhien ehkäisyyn ja Hietaniemen rannan rauhoittamisesta festivaaleilta huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamiseen. Osa jää varmasti pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma jäi viimeksi pöydälle, koska kaupunginhallitus halusi lisätietoja mm. väistötilojen ajoituksesta.

Vuoden 2020 talousarvioraami saatetaan toimialojen valmisteltavaksi.

Kaupungin henkilöstöraportti 2018 on myös käsiteltävänä. Toivon siihen lisäystä siitä, että raportoinnissa kiinnitettäisiin jatkossa enemmän huomiota ratkaisuihin, joilla helpotetaan kaupungin työvoimapulaa ja rekrytointia.

Konsernijaosto kuulee HSY:n ja HSL:n ajankohtaiskatsaukset.

Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti, johon otetaan käsiteltäväksi 1-3 ajankohtaista valtuutettujen esittämää kysymystä. Aiheet selviävät vasta lähempänä kokousta.

Lisäksi käsitellään mm. Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraporttia. Se sisältää katsauksen Helsingin ajankohtaiseen asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin. Siitä ilmenee mm., että Helsingin väkiluku kasvoi vuonna 2018 noin 4 770 asukkaalla. Viime vuosi oli Helsingin seudulle jo kahdeksas perättäinen voimakkaan väestönkasvun vuosi. Helsinkiläisistä 49 prosenttia asuu vuokralla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään vuoden 2019 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla arvioidaan, että tuloja kertyy noin 4,8 miljoonaa euroa eli 8,4% enemmän kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät kaupungin saamista valtionavustuksista, muusta ulkopuolisesta rahoituksesta sekä kasvaneista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Menoja ennakoidaan kertyvän 6,6 miljoonaa euroa eli 0,6% yli talousarvion. Menoylitys johtuu kaupungin saamista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Ulkopuolisesta rahoituksesta johtuvan ylityspaineen arvioidaan olevan 8,6 miljoonaa euroa. Lisäksi ylityspainetta syntyy tehtäväkohtaisten palkkasaatavien takautuvasta maksamisesta johtuen noin 2,3 miljoonaa euroa. Näistä yhteensä 10,9 miljoonan euron ylityspaineista pystytään ennusteen mukaan sopeuttamaan talousarvioon noin 4,3 miljoonaa euroa.

Lautakunta vahvistaa myös lukuvuodelle 2019 – 2020 iltapäivätoiminnan avustusperusteet. Kyseessä on siis avustus, joka maksetaan iltapäivätoiminnan palveluntuottajille. Oppilaat sijoitetaan toimintaan kesäkuussa 2019 ja päätös oppilaiden valinnasta toimitetaan huoltajille heinäkuun alkuun mennessä.

Lautakunta antaa tarkastuslautakunnalle lausunnon arviointikertomuksesta 2018. Tarkastuslautakunta on pyytänyt lausuntoa englanninkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kysynnän kasvun seuraamisesta, erityisopettajien määrästä, positiivisen diskriminaation määrärahojen jaosta, oppilas- ja opiskelijahuollon psykologipalvelujen saatavuudesta, ostopalvelujen laadusta ja sopimusten hallinnasta.

Käsiteltävänä on myös Arabian peruskoulun, Haagan peruskoulun ja Munkkivuoren ala-asteen lisätilojen tarveselvitykset ja useita aloitteita.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään alueen varaamista Katajanokanlaiturilta Varmalle toimitilahankkeen kehittämistä varten. Asia jäi viimeksi pöydälle. Esityslistan mukaan Varma on neuvotellut suomalaisen suuryrityksen pääkonttorin sijoittumisesta varausalueelle suunniteltavaan hankkeeseen. Tarkoituksena on suunnitella varausalueelle korkeatasoinen toimistohanke ja sijoittaa hankkeeseen mahdollisesti myös hotelli-, liike- tai julkista tilaa.

Lautakunta esittää myös tonttien varaamista asuntohankkeita varten. Tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 2 230 asunnon rakentamista varten, eli noin 4 230 asukkaalle. Asuntomäärin laskettuna kaikista tontinvarausesityksen tonteista noin 30 % esitetään varattavaksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 38 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 32 % sääntelemättömään asuntotuotantoon. Varausesityksen pääpaino on kohtuuhintaisessa säännellyssä tuotannossa. Säännellyn tuotannon osuus on noin 68 %.

Lautakunta antaa myös lausunnon Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta. Lausuntoesitys on pääosin myönteinen. Huomautettavaa on siinä, että Östersundomin alueen maakuntakaavaratkaisu on osittain ristiriitainen hyväksytyn Östersundomin yhteisen yleiskaavan kanssa.

Hietaniemeen tuleva kylpylä on ollut jo pitkään puheissa, ja nyt esityslistalla on tontin varaaminen Arcon Vermögensverwaltung GmbH + Co. KG:lle Taivallahden kylpylähotellin suunnittelua varten. Hotellioperaattoriksi tulisi Saksassa toimiva Soulmade.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa mm. lausunnon sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2018.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsitellään valtuutettujen aloitteita.

Aurinkoista uutta viikkoa!

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275436-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-192019#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 03 May 2019 11:51:02 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275436-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-192019
Helsingin kuntapolitiikan viikko 18/2019 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275076-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-182019 <p>Vappu häiritsee kokoustamista, sillä ensi viikolla kokoontuu vain kaupunginhallitus. Sen lista onkin sitten sitäkin tiiviimpi: käsiteltävänä on mm. tilojen vuokraaminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön, Tehtaankadun ala-asteen perusparannus ja kasa aloitteita ja toivomusponsia moninaisista aiheista.</p><p><strong>Maanantai 29.4.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-04-29_Khs_18_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> käsittelee mm. tilojen vuokraamista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön Vallilan Konepajankuja 1:stä ja 3:sta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinto- ja tukipalveluiden sekä palvelukokonaisuuksien asiantuntijatehtävissä toimii noin 300 työntekijää. Tällä hetkellä työntekijät ovat sijoittuneet viiteen eri toimipisteeseen Helsingin alueelle. Tavoitteena on ollut löytää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiantuntija-, suunnittelu- ja johtamistyötä tekeville yhteinen nykyaikainen monitilatoimisto kehittyvältä kaupunkialueelta. &nbsp;</p><p>Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma on myös hyväksyttävänä. Luvassa on laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus, jonka kustannusarvio on 15,4 miljoonaa euroa. Perusparannuksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2020 ja valmistua joulukuussa 2021.</p><p>Käsittelyssä on myös valtava kasa aloitteita ja toivomusponsia, joiden aiheet vaihtelevat koulujen seksuaalikasvatuksesta Kaljakellunta-tapahtuman lopettamiseen.</p><p>Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle perustetaan 125 luokanopettajan, 20 erityisluokanopettajan, 22 erityisopettajan ja 10 apulaisrehtorin virkaa. Opettajan virkoja tarvitaan lisää, koska perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa suomenkielisessä perusopetuksessa noin 1 100 oppilaalla ja ruotsinkielisessä opetuksessa noin 140 oppilaalla vuosittain vuoteen 2022 asti. Perustettaviksi esitettävillä apulaisrehtorin viroilla lisätään puolestaan johtamisresurssia peruskouluihin ja lukioihin, joissa on vähintään noin 600-700 oppilasta tai opiskelijaa.</p><p>Kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2018 merkitään tiedoksi. Siitä ilmenee mm., että henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 37 656. Henkilöstömäärä on kasvanut 567 henkilöllä, 1,5 prosentilla. Kasvu selittyy pääasiassa väestönkasvun myötä kasvaneista palveluista kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Kaupungille haettiin viime vuonna henkilöstöä yli 10 600 tehtävään.</p><p>Seuraavalla viikolla onkin sitten taas runsaammin kokouksia. Hyvää vappuviikkoa!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vappu häiritsee kokoustamista, sillä ensi viikolla kokoontuu vain kaupunginhallitus. Sen lista onkin sitten sitäkin tiiviimpi: käsiteltävänä on mm. tilojen vuokraaminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön, Tehtaankadun ala-asteen perusparannus ja kasa aloitteita ja toivomusponsia moninaisista aiheista.

Maanantai 29.4.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus käsittelee mm. tilojen vuokraamista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön Vallilan Konepajankuja 1:stä ja 3:sta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinto- ja tukipalveluiden sekä palvelukokonaisuuksien asiantuntijatehtävissä toimii noin 300 työntekijää. Tällä hetkellä työntekijät ovat sijoittuneet viiteen eri toimipisteeseen Helsingin alueelle. Tavoitteena on ollut löytää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiantuntija-, suunnittelu- ja johtamistyötä tekeville yhteinen nykyaikainen monitilatoimisto kehittyvältä kaupunkialueelta.  

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma on myös hyväksyttävänä. Luvassa on laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus, jonka kustannusarvio on 15,4 miljoonaa euroa. Perusparannuksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2020 ja valmistua joulukuussa 2021.

Käsittelyssä on myös valtava kasa aloitteita ja toivomusponsia, joiden aiheet vaihtelevat koulujen seksuaalikasvatuksesta Kaljakellunta-tapahtuman lopettamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle perustetaan 125 luokanopettajan, 20 erityisluokanopettajan, 22 erityisopettajan ja 10 apulaisrehtorin virkaa. Opettajan virkoja tarvitaan lisää, koska perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa suomenkielisessä perusopetuksessa noin 1 100 oppilaalla ja ruotsinkielisessä opetuksessa noin 140 oppilaalla vuosittain vuoteen 2022 asti. Perustettaviksi esitettävillä apulaisrehtorin viroilla lisätään puolestaan johtamisresurssia peruskouluihin ja lukioihin, joissa on vähintään noin 600-700 oppilasta tai opiskelijaa.

Kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2018 merkitään tiedoksi. Siitä ilmenee mm., että henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 37 656. Henkilöstömäärä on kasvanut 567 henkilöllä, 1,5 prosentilla. Kasvu selittyy pääasiassa väestönkasvun myötä kasvaneista palveluista kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Kaupungille haettiin viime vuonna henkilöstöä yli 10 600 tehtävään.

Seuraavalla viikolla onkin sitten taas runsaammin kokouksia. Hyvää vappuviikkoa!

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275076-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-182019#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 26 Apr 2019 11:17:27 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275076-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-182019
Helsinki on kaavoihinsa kangistunut http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275055-helsingin-on-kaavoihinsa-kangistunut <p>Kaavoitus Helsingissä on ylittänyt hiljattain uutisoinnin parodiahorisontin:</p><p><a href="https://yle.fi/uutiset/3-10013719">Kauppatieteilijät haluavat muuttaa omistamansa kerrostalon takaisin opiskelija-asunnoiksi &ndash; Kaupunki haraa vastaan ja puolustaa toimistoja</a> (Yle&nbsp;10.1.2018)</p><p><a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005972451.html">Helsingin Isolta Roobertinkadulta löytyi luvaton salahotelli, väittää rakennusvalvonta &ndash; Osakas: &rdquo;Huippu&shy;hinnan&rdquo; asunnoistaan maksaneet kärsivät</a>&nbsp;(HS 21.1.2019&nbsp;</p><p><a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006083237.html">Helsingissä yksiöt viedään käsistä, ja nyt ihmisiä houkutellaan muuttamaan &rdquo;hotelliin&rdquo; yksiön hinnalla</a>&nbsp;(HS&nbsp;25.4.2019)</p><p>Toimisto, josta haluttaisiin asuntoja.&nbsp;Asuntoja, joista haluttaisiin hotelli. Asuntoja, joita kutsutaan hotelliksi. Ja virkamiehiä, jotka tietävät paremmin.</p><p>Raklilla oli tänään hyvä ajoitus, sillä se julkaisi tiedotteen, josta lainaan alle olennaisen:</p><p><a href="https://www.rakli.fi/raklin-uutiskooste/nykyinen-kankea-kaavaprosessi-tuhlaa-yhteiskunnan-resursseja-ja-ilmastoa-rakli-vaatii-joustavampaa-kaavoitusta.html">Nykyinen kankea kaavaprosessi tuhlaa yhteiskunnan resursseja ja ilmastoa &ndash; RAKLI vaatii joustavampaa kaavoitusta</a>&nbsp;(Rakli.fi 25.04.2019)</p><p><em>&quot;Nykyinen kaavoitusjärjestelmä on kankea, ja sen seurauksena tyhjinä seisovat tilat ovat kansallisvarallisuuden hukkausta ja aiheuttavat turhia ilmastopäästöjä. Kaavoituksesta on saatava joustavampaa, jotta se vastaa muuttuvan maailman tarpeisiin. RAKLI, joka on maamme kattavin kiinteistöjen ammattimaisten omistajien, kiinteistösijoittajien ja rakennuttajien yhteistyöverkosto, rohkaisee uutta eduskuntaa tekemään päätöksiä, joilla kaavoitusjärjestelmästä saadaan kestävämpi.</em></p><p><em>Samaan aikaan kun kaupungit kasvavat, kaupunkiseutujen tyhjän tilan määrä kasvaa Suomessa jatkuvasti. Tyhjillään seisova tila on paitsi Suomen kansallisvarallisuuden tuhlausta, myös kaukana kestävästä kaupunkirakenteesta. <strong>Pelkästään pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä yhteensä 1,2 miljoonan neliön eli 169 jalkapallokentän verran tyhjillään seisovaa toimistotilaa</strong>...</em></p><p><em>Jos kaupunkirakenteesta halutaan ekologisempi, on järkevintä rakentaa jo olemassa olevan kaupungin sisään. Kaikista paras ilmastoteko on tietysti se, että hyödynnetään jo olemassa olevia rakennuksia. Prosessi tyhjien tilojen hyötykäyttöön on tällä hetkellä kuitenkin jäykkä ja hidas: tyhjenevät toimistotilat ovat kaavalukossa, josta ne täytyy vapauttaa&rdquo;</em></p><p>Nämä ovat selvät terveiset Helsingin&nbsp;kaupunkiympäristön toimialalle: Mitä jos sallisitte kiinteistöjen käyttötarkoitusmuutokset ilmoituksella, ja puuttuisitte mahdollisiin häiriöihin kaavoitusta tehokkaammilla keinoilla?</p><p>Suunnitelmatalous ei toiminut itänaapurissa, eikä se toimi Helsingissäkään - niukkuus asuntoneliöistä nostaa asumisen hinnan niin kestämättömälle tasolle, että se ei ole jäänyt huomaamatta edes Helsingin Sanomien pääkirjoittajalta:</p><p><a href="https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000006083883.html">Asuntopolitiikka kaipaa uudistuksia, koska Suomessa alueiden tarpeet ovat täysin erilaisia</a>&nbsp;(HS 25.04.2019):</p><p><em>&quot;Pääkaupunkiseudulla asumisen hinta on karkaamassa paikoin myös keskituloisten ulottumattomiin.&quot;</em></p><p>&nbsp;</p><p>Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu, jota voi äänestää eurovaaleissa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaavoitus Helsingissä on ylittänyt hiljattain uutisoinnin parodiahorisontin:

Kauppatieteilijät haluavat muuttaa omistamansa kerrostalon takaisin opiskelija-asunnoiksi – Kaupunki haraa vastaan ja puolustaa toimistoja (Yle 10.1.2018)

Helsingin Isolta Roobertinkadulta löytyi luvaton salahotelli, väittää rakennusvalvonta – Osakas: ”Huippu­hinnan” asunnoistaan maksaneet kärsivät (HS 21.1.2019 

Helsingissä yksiöt viedään käsistä, ja nyt ihmisiä houkutellaan muuttamaan ”hotelliin” yksiön hinnalla (HS 25.4.2019)

Toimisto, josta haluttaisiin asuntoja. Asuntoja, joista haluttaisiin hotelli. Asuntoja, joita kutsutaan hotelliksi. Ja virkamiehiä, jotka tietävät paremmin.

Raklilla oli tänään hyvä ajoitus, sillä se julkaisi tiedotteen, josta lainaan alle olennaisen:

Nykyinen kankea kaavaprosessi tuhlaa yhteiskunnan resursseja ja ilmastoa – RAKLI vaatii joustavampaa kaavoitusta (Rakli.fi 25.04.2019)

"Nykyinen kaavoitusjärjestelmä on kankea, ja sen seurauksena tyhjinä seisovat tilat ovat kansallisvarallisuuden hukkausta ja aiheuttavat turhia ilmastopäästöjä. Kaavoituksesta on saatava joustavampaa, jotta se vastaa muuttuvan maailman tarpeisiin. RAKLI, joka on maamme kattavin kiinteistöjen ammattimaisten omistajien, kiinteistösijoittajien ja rakennuttajien yhteistyöverkosto, rohkaisee uutta eduskuntaa tekemään päätöksiä, joilla kaavoitusjärjestelmästä saadaan kestävämpi.

Samaan aikaan kun kaupungit kasvavat, kaupunkiseutujen tyhjän tilan määrä kasvaa Suomessa jatkuvasti. Tyhjillään seisova tila on paitsi Suomen kansallisvarallisuuden tuhlausta, myös kaukana kestävästä kaupunkirakenteesta. Pelkästään pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä yhteensä 1,2 miljoonan neliön eli 169 jalkapallokentän verran tyhjillään seisovaa toimistotilaa...

Jos kaupunkirakenteesta halutaan ekologisempi, on järkevintä rakentaa jo olemassa olevan kaupungin sisään. Kaikista paras ilmastoteko on tietysti se, että hyödynnetään jo olemassa olevia rakennuksia. Prosessi tyhjien tilojen hyötykäyttöön on tällä hetkellä kuitenkin jäykkä ja hidas: tyhjenevät toimistotilat ovat kaavalukossa, josta ne täytyy vapauttaa”

Nämä ovat selvät terveiset Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle: Mitä jos sallisitte kiinteistöjen käyttötarkoitusmuutokset ilmoituksella, ja puuttuisitte mahdollisiin häiriöihin kaavoitusta tehokkaammilla keinoilla?

Suunnitelmatalous ei toiminut itänaapurissa, eikä se toimi Helsingissäkään - niukkuus asuntoneliöistä nostaa asumisen hinnan niin kestämättömälle tasolle, että se ei ole jäänyt huomaamatta edes Helsingin Sanomien pääkirjoittajalta:

Asuntopolitiikka kaipaa uudistuksia, koska Suomessa alueiden tarpeet ovat täysin erilaisia (HS 25.04.2019):

"Pääkaupunkiseudulla asumisen hinta on karkaamassa paikoin myös keskituloisten ulottumattomiin."

 

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu, jota voi äänestää eurovaaleissa.

]]>
0 http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275055-helsingin-on-kaavoihinsa-kangistunut#comments Asuntopula Helsinki Kaavoitus Maankäyttö Thu, 25 Apr 2019 21:13:18 +0000 Amos Ahola http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275055-helsingin-on-kaavoihinsa-kangistunut
Helsingin kuntapolitiikan viikko 17/2019 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274921-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-172019 <p>Kaupunginvaltuustossa käydään ensi vuoden talousarvioehdotuksen valmistelun lähetekeskustelua ja käsitellään nuorten ja kuntalaisten aloitteita. Sosiaalilautakunta pohtii terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistä palvelusetelillä. Kulttuurilautakunta käsittelee liikunnan toiminta- ja tilankäyttöavustuksia.</p><p><strong>Tiistai 23.4.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2019-04-23_Sotelk_8_El">Sosiaali- ja terveyslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2019-04-23_Kuvalk_7_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</a></p><p><strong>Keskiviikko 24.4.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-04-24_Kvsto_8_El">Kaupunginvaltuusto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat">Tarkastuslautakunta</a></p><p><strong>Torstai 25.4.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/jaosto/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat">Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto</a></p><p><strong>Kaupunginvaltuustossa </strong>käsitellään viime vuoden kuuden viime kuukauden aikana tehtyjä nuorten aloitteita (7 kpl, aiheina kameravalvontakampanja HSL:n busseihin, Konalan jäähallin kunnostus, monitoimikaukalo Sakarinmäkeen, nuorten palvelut Oodissa, lisää tiedotusta nuorten mahdollisuuksista, valoa Kannelmäkeen ja koulujen välinen #ilmastoidea-kampanja) ja kunnan asukkaan aloitteita (12 kpl, aiheina mm. hoivapalvelut, Malmin lentokenttä ja ilmainen matkustusoikeus senioreille).</p><p>Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelusta käydään lähetekeskustelu eli evästys budjetin valmistelua varten. Perinteisesti budjetti tarjoaa mahdollisuuden puhua lähes mistä hyvänsä, joten keskustelua kannattaa seurata klo 18 alkaen osoitteessa <a href="http://www.helsinkikanava.fi/">www.helsinkikanava.fi</a>.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunnassa </strong>pohditaan terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistä palvelusetelillä. Asia jäi viimeksi pöydälle. Mikäli esitys hyväksytään, lautakunta vahvistaa palvelusetelin arvoksi 3.6.2019 alkaen 67 euroa. Palvelusetelin on tarkoitus helpottaa asiakkaiden lääkäriin pääsyä tilanteessa, jossa odotusajat ovat muodostuneet kohtuuttoman pitkiksi.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta </strong>käsittelee Pakilanpuiston allianssi -hankkeen tarveselvitystä ja Pakilan nuorisotalon nykyisistä tiloista luopumista. Uudet tilat tulisivat ala-asteen ja yläasteen tilojen yhteyteen. Asia jäi viimeksi pöydälle.</p><p>Lautakunta käsittelee myös liikunnan toiminta-avustuksia sekä liikunnan tilankäyttöavustuksia vuodelle 2019.</p><p>Aurinkoista uutta viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginvaltuustossa käydään ensi vuoden talousarvioehdotuksen valmistelun lähetekeskustelua ja käsitellään nuorten ja kuntalaisten aloitteita. Sosiaalilautakunta pohtii terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistä palvelusetelillä. Kulttuurilautakunta käsittelee liikunnan toiminta- ja tilankäyttöavustuksia.

Tiistai 23.4.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 24.4.

Kaupunginvaltuusto

Tarkastuslautakunta

Torstai 25.4.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Kaupunginvaltuustossa käsitellään viime vuoden kuuden viime kuukauden aikana tehtyjä nuorten aloitteita (7 kpl, aiheina kameravalvontakampanja HSL:n busseihin, Konalan jäähallin kunnostus, monitoimikaukalo Sakarinmäkeen, nuorten palvelut Oodissa, lisää tiedotusta nuorten mahdollisuuksista, valoa Kannelmäkeen ja koulujen välinen #ilmastoidea-kampanja) ja kunnan asukkaan aloitteita (12 kpl, aiheina mm. hoivapalvelut, Malmin lentokenttä ja ilmainen matkustusoikeus senioreille).

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelusta käydään lähetekeskustelu eli evästys budjetin valmistelua varten. Perinteisesti budjetti tarjoaa mahdollisuuden puhua lähes mistä hyvänsä, joten keskustelua kannattaa seurata klo 18 alkaen osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa pohditaan terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistä palvelusetelillä. Asia jäi viimeksi pöydälle. Mikäli esitys hyväksytään, lautakunta vahvistaa palvelusetelin arvoksi 3.6.2019 alkaen 67 euroa. Palvelusetelin on tarkoitus helpottaa asiakkaiden lääkäriin pääsyä tilanteessa, jossa odotusajat ovat muodostuneet kohtuuttoman pitkiksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee Pakilanpuiston allianssi -hankkeen tarveselvitystä ja Pakilan nuorisotalon nykyisistä tiloista luopumista. Uudet tilat tulisivat ala-asteen ja yläasteen tilojen yhteyteen. Asia jäi viimeksi pöydälle.

Lautakunta käsittelee myös liikunnan toiminta-avustuksia sekä liikunnan tilankäyttöavustuksia vuodelle 2019.

Aurinkoista uutta viikkoa!

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274921-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-172019#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Mon, 22 Apr 2019 18:21:28 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274921-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-172019
Helsingin kuntapolitiikan viikko 16/2019 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274417-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-162019 <p>Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään Immolantie 9:ään rakennettavan kahden päiväkodin, leikkipuiston ja koulun toimipisteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Helsinki Garden, markkinaehtoinen pysäköinti, Nihdin ja Hakaniemenrannan asemakaavat ja mm. Katajanokanlaiturille suunniteltava Varman toimitilahanke.</p><p><strong>Maanantai 15.4.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-04-15_Khs_16_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-04-15_Koja_5_El">Kaupunginhallituksen konsernijaosto</a></p><p><strong>Tiistai 16.4.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2019-04-16_Kklku_5_El">Kasvatus- ja koulutuslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2019-04-09_Kylk_11_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><strong>Torstai 18.4.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat">Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> kokoustaa kevyehköllä esityslistalla. Käsittelyssä on esim. Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman eli asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraportti. &nbsp;Helsingin väkiluku kasvoi vuonna 2018 noin 4 770 asukkaalla. Odotuksissa oli hieman isompi kasvu. Listalla on mielenkiintoisia tilastotietoja: helsinkiläisistä 49 % asuu vuokralla, asunnottomia on 2&nbsp;114.</p><p>Esityslistalla on myös esim. koulujen ylijäämäruoan jakelua koskeva toivomusponsi. Ruokahävikkiä pyritään minimoimaan. Parhaillaan kokeillaan hävikkiruoan myyntiä Lunchie Market -sovelluksen kautta.</p><p>Johtamassani <strong>kasvatus- ja koulutuslautakunnassa </strong>käsitellään toimialan toimintakertomusta, josta löytyy mielenkiintoisia numero- ym. tietoja. Lapsimäärä kasvaa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa noin 2000:lla vuosittain. Helsingin kasvu ja kansainvälistyminen näkyvät aivan erityisesti meidän toimialallamme. Aloitimme syksyllä viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen ja laajensimme kielikylpytoimintaa päiväkodeissa. Perusopetuksessa lähes 6 000 ekaluokkalaista aloitti ensimmäisen vieraan kielen opiskelun.</p><p>Lautakunta antaa lausunnon Tapaninvainioon (Immolantie 9) rakennettavan kahden päiväkodin, leikkipuiston ja koulun toimipisteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta. Uudisrakennuksen myötä päiväkoti Immolan, leikkipuisto Tervapääskyn ja Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9 toimipisteen vanhoista kaupunkiympäristön toimialan mukaan teknisesti huonokuntoisista rakennuksista voidaan luopua. Lisäksi uudisrakennus mahdollistaa daghemmet Staffanille korvaavat tilat Staffansby lågstadieskolanin laajentuessa daghemmet&nbsp; Staffanin nykyisiin tiloihin.</p><p>Esityslistalla ovat myös lastenhoitopalvelun ja kerhotoiminnan järjestöavustukset. Avustukset koskevat alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalveluja täydentävää lastenhoitopalvelua ja varhaiskasvatuspalvelujen rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 8-17) toteutettavaa kerhotoimintaa.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>on käsittelyssä tukku merkittäviä päätöksiä.</p><p>Lautakunta jatkaa pari viikkoa sitten pöydälle jääneen Helsinki Garden -hankkeen käsittelyä. Kaavaratkaisu mahdollistaa yksityisen, maanalaisen monitoimiareenan (HIFK) sekä toimitilojen ja asuntojen rakentamisen Nordenskiöldinkadun varteen. Areenan kapasiteetti on 11 000-16 000 henkilöä. Lautakunnassa pohdittaneen sitä, miten rakennus sulautuu töölöläiseen maisemaan. Mielestäni oikein hyvin.</p><p>Markkinaehtoinen pysäköinti jäi viime kokouksessa pöydälle. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala esittää, että markkinaehtoista pysäköintiä kokeillaan ensimmäiseksi Hernesaaressa, Hakaniemenrannassa ja Kalasataman eteläisimmässä osassa Nihdissä. Markkinaehtoinen pysäköinti merkitsisi isoa muutosta Helsingin asuntorakentamista sääteleviin normeihin: kaupunki ei enää määräisi uusien asuintalojen autopaikkojen vähimmäismäärää, vaan asuntojen rakennuttajat saisivat toteuttaa pysäköintipaikkoja sen verran, kuin katsovat tarpeelliseksi, jotta kohde menee kaupaksi.</p><p>Pysäköintimääräyksistä on laadittu myös välimalli, jossa kaupunki edellyttäisi toteuttamaan edelleen jonkin verran pysäköintipaikkoja ja rakennuttaja voisi halutessaan rakentaa paikkoja kaupungin vaatimaa minimimäärää enemmän.</p><p>Siirtyminen markkinaehtoiseen pysäköintiin on kirjattu Helsingin kaupunkistrategiaan. Tavoitteena on hillitä rakentamisen kustannuksia ja mahdollistaa tiiviin kaupunkirakenteen toteutuminen saavutettavuutta ja kilpailukykyä vaarantamatta.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-04-09_Kylk_11_El/395D4A8A-9554-C78D-BB41-695828000000/Liite.pdf" target="_blank">Nihtiin</a>&nbsp;(Sörnäinen) tehdään asemakaavaa, joka sekin jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen merelliseen ympäristöön Kalasataman projektialueen eteläkärkeen noin 3 000 asukkaalle. Alueelle on suunniteltu kymmenen asuinkorttelia, hotellikortteli, ravintolakortteli, kaksi vesialueen korttelia liike-, toimisto- ja ravintolalaivoille, päiväkoti ja pienvenesatama. Lisäksi alueelle on suunniteltu Nihdin Merihakaan ja Hanasaareen yhdistävä Merihaansilta, josta haarautuu Hiilisatamansilta. Alueen läpi kulkee Kruunusiltojen raitiotieyhteys ja baana. Nihdissä on myös Kalasataman raitiotien päätepysäkki. Nihdin rannat on suunniteltu kaupunkikuvaltaan korkeatasoisina ja toiminnoiltaan monipuolisina virkistys- ja ulkoilualueina.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-04-09_Kylk_11_El/A8834176-BE40-C4F1-AABD-699678500000/Liite.pdf" target="_blank">Hakaniemenrantaan</a>&nbsp;tehdään niin ikään asemakaavaa, ja myös se on levännyt pöydällä viime viikosta. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden Kalasataman Nihdin suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Hakaniemensillan uuden linjauksen, uutta julkista rantaa, sekä alueen kaupunkirakenteen tiivistämisen täydennysrakentamalla. Asukasmäärän lisäys on noin 1&nbsp;250.</p><p>&nbsp;</p><p>Kun esityslistalla on lisäksi uutena asiana mm. <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-04-16_Kylk_12_El/BC06F94E-CF59-C1B0-AB53-69C85E500000/Liite.pdf">Vallilan</a> pohjoisosan asemakaava, joka mahdollistaa Mäkelänrinteen uintikeskuksen laajentamisen sekä uusien asuinkerrostalojen ja yleisen pysäköintilaitoksen rakentamisen, alueen varaaminen Varmalle toimitilahanketta varten <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-04-16_Kylk_12_El/6932A909-FF54-C1A3-8FBC-69EA33400000/Liite.pdf">Katajanokanlaiturilta</a> sekä lausunto Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta, voin vain toivottaa lautakunnan jäsenille jaksamista!</p><p>&nbsp;</p><p>Hyvää pääsiäisen aikaa!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään Immolantie 9:ään rakennettavan kahden päiväkodin, leikkipuiston ja koulun toimipisteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Helsinki Garden, markkinaehtoinen pysäköinti, Nihdin ja Hakaniemenrannan asemakaavat ja mm. Katajanokanlaiturille suunniteltava Varman toimitilahanke.

Maanantai 15.4.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 16.4.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Torstai 18.4.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Kaupunginhallitus kokoustaa kevyehköllä esityslistalla. Käsittelyssä on esim. Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman eli asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraportti.  Helsingin väkiluku kasvoi vuonna 2018 noin 4 770 asukkaalla. Odotuksissa oli hieman isompi kasvu. Listalla on mielenkiintoisia tilastotietoja: helsinkiläisistä 49 % asuu vuokralla, asunnottomia on 2 114.

Esityslistalla on myös esim. koulujen ylijäämäruoan jakelua koskeva toivomusponsi. Ruokahävikkiä pyritään minimoimaan. Parhaillaan kokeillaan hävikkiruoan myyntiä Lunchie Market -sovelluksen kautta.

Johtamassani kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään toimialan toimintakertomusta, josta löytyy mielenkiintoisia numero- ym. tietoja. Lapsimäärä kasvaa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa noin 2000:lla vuosittain. Helsingin kasvu ja kansainvälistyminen näkyvät aivan erityisesti meidän toimialallamme. Aloitimme syksyllä viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen ja laajensimme kielikylpytoimintaa päiväkodeissa. Perusopetuksessa lähes 6 000 ekaluokkalaista aloitti ensimmäisen vieraan kielen opiskelun.

Lautakunta antaa lausunnon Tapaninvainioon (Immolantie 9) rakennettavan kahden päiväkodin, leikkipuiston ja koulun toimipisteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta. Uudisrakennuksen myötä päiväkoti Immolan, leikkipuisto Tervapääskyn ja Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9 toimipisteen vanhoista kaupunkiympäristön toimialan mukaan teknisesti huonokuntoisista rakennuksista voidaan luopua. Lisäksi uudisrakennus mahdollistaa daghemmet Staffanille korvaavat tilat Staffansby lågstadieskolanin laajentuessa daghemmet  Staffanin nykyisiin tiloihin.

Esityslistalla ovat myös lastenhoitopalvelun ja kerhotoiminnan järjestöavustukset. Avustukset koskevat alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalveluja täydentävää lastenhoitopalvelua ja varhaiskasvatuspalvelujen rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 8-17) toteutettavaa kerhotoimintaa.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on käsittelyssä tukku merkittäviä päätöksiä.

Lautakunta jatkaa pari viikkoa sitten pöydälle jääneen Helsinki Garden -hankkeen käsittelyä. Kaavaratkaisu mahdollistaa yksityisen, maanalaisen monitoimiareenan (HIFK) sekä toimitilojen ja asuntojen rakentamisen Nordenskiöldinkadun varteen. Areenan kapasiteetti on 11 000-16 000 henkilöä. Lautakunnassa pohdittaneen sitä, miten rakennus sulautuu töölöläiseen maisemaan. Mielestäni oikein hyvin.

Markkinaehtoinen pysäköinti jäi viime kokouksessa pöydälle. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala esittää, että markkinaehtoista pysäköintiä kokeillaan ensimmäiseksi Hernesaaressa, Hakaniemenrannassa ja Kalasataman eteläisimmässä osassa Nihdissä. Markkinaehtoinen pysäköinti merkitsisi isoa muutosta Helsingin asuntorakentamista sääteleviin normeihin: kaupunki ei enää määräisi uusien asuintalojen autopaikkojen vähimmäismäärää, vaan asuntojen rakennuttajat saisivat toteuttaa pysäköintipaikkoja sen verran, kuin katsovat tarpeelliseksi, jotta kohde menee kaupaksi.

Pysäköintimääräyksistä on laadittu myös välimalli, jossa kaupunki edellyttäisi toteuttamaan edelleen jonkin verran pysäköintipaikkoja ja rakennuttaja voisi halutessaan rakentaa paikkoja kaupungin vaatimaa minimimäärää enemmän.

Siirtyminen markkinaehtoiseen pysäköintiin on kirjattu Helsingin kaupunkistrategiaan. Tavoitteena on hillitä rakentamisen kustannuksia ja mahdollistaa tiiviin kaupunkirakenteen toteutuminen saavutettavuutta ja kilpailukykyä vaarantamatta.

Nihtiin (Sörnäinen) tehdään asemakaavaa, joka sekin jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen merelliseen ympäristöön Kalasataman projektialueen eteläkärkeen noin 3 000 asukkaalle. Alueelle on suunniteltu kymmenen asuinkorttelia, hotellikortteli, ravintolakortteli, kaksi vesialueen korttelia liike-, toimisto- ja ravintolalaivoille, päiväkoti ja pienvenesatama. Lisäksi alueelle on suunniteltu Nihdin Merihakaan ja Hanasaareen yhdistävä Merihaansilta, josta haarautuu Hiilisatamansilta. Alueen läpi kulkee Kruunusiltojen raitiotieyhteys ja baana. Nihdissä on myös Kalasataman raitiotien päätepysäkki. Nihdin rannat on suunniteltu kaupunkikuvaltaan korkeatasoisina ja toiminnoiltaan monipuolisina virkistys- ja ulkoilualueina.

 

Hakaniemenrantaan tehdään niin ikään asemakaavaa, ja myös se on levännyt pöydällä viime viikosta. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden Kalasataman Nihdin suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Hakaniemensillan uuden linjauksen, uutta julkista rantaa, sekä alueen kaupunkirakenteen tiivistämisen täydennysrakentamalla. Asukasmäärän lisäys on noin 1 250.

 

Kun esityslistalla on lisäksi uutena asiana mm. Vallilan pohjoisosan asemakaava, joka mahdollistaa Mäkelänrinteen uintikeskuksen laajentamisen sekä uusien asuinkerrostalojen ja yleisen pysäköintilaitoksen rakentamisen, alueen varaaminen Varmalle toimitilahanketta varten Katajanokanlaiturilta sekä lausunto Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta, voin vain toivottaa lautakunnan jäsenille jaksamista!

 

Hyvää pääsiäisen aikaa!

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274417-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-162019#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Sun, 14 Apr 2019 14:07:28 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274417-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-162019
On Pisaran aika http://eveliinaheinaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274032-on-pisaran-aika <p>Seuraavan hallituksen pitää pystyä tekemään päätöksiä, jotka luovat edellytyksiä pääkaupungin tasapainoiselle kehitykselle. Koko maan raideliikenteen toimivuus vaatii Helsingin ratapihojen uudelleenjärjestelyn ja tämä taas edellyttää päätöstä Pisararadasta.</p><p>Helsinki on kasvanut viime vuosina ennätysvauhtia, keskimäärin 7 000 asukasta ja parhaimmillaan lähes 9 000 asukasta vuodessa. Viimeksi vastaavaa kasvua on nähty 1960-luvulla. Voimakas kasvu haastaa myös kansallisen politiikan. Miten huolehdimme siitä, että&nbsp;koko Suomessa pystytään huolehtimaan riittävistä&nbsp;peruspalveluista ja kasvaville kaupunkiseuduille luodaan mahdollisuudet huolehtia asukkaistaan ja talouskasvun edellytyksistä?</p><p>Kaupunkien vetovoimaan vaikuttavat useat tekijät. Koulutusmahdollisuudet ja työmarkkinoiden monipuolisuus ovat keskeisessä&nbsp;asemassa, kun ihmiset pohtivat asuinpaikkaansa. Kasvulla Suomi pärjää&nbsp;ja seuraavan hallituksen onkin kyettävä&nbsp;panostamaan kasvavien kaupunkiseutujen kehitykseen.</p><p>Uudelta hallitukselta odotetaan vahvaa metropolipolitiikkaa, joka antaisi tälle koko Suomelle tärkeälle alueelle mahdollisuudet kilpailla siinä sarjassa, jossa Tukholman, Kööpenhaminan ja Hampurin metropolit toimivat.<br />Hallituksen tulisikin nimetä erityinen metropoliyhteistyöstä vastaava ministeri, joka voisi auttaa löytämään alueen kuntien kanssa yhdessä ratkaisuja kohtuuhintaiseen asumiseen, ympäristölle välttämättömiin raideyhteyksiin vahvistamiseen ja myös kulttuurin tukemiseen.</p><p>Suomen kasvun veturin, pääkaupunkiseudun kannalta keskeisin päätös on Pisararadan toteuttaminen. Helsingin kantakaupungin alle suunniteltu rautatietunneli veisi lähiliikenteen junat maan alle ja purkaisi päärautatieaseman ruuhkaa. Julkisuudessa on puhuttu paljon Turun tunnin junan, Suomi-radan ja itään suuntautuvan raideyhteyksien parantamisesta. Nämä&nbsp;kaikki edellyttävät Pisararadan toteuttamista, jotta raidekapasiteettia vapautuu uusille junavuoroille. On Pisaran aika!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Seuraavan hallituksen pitää pystyä tekemään päätöksiä, jotka luovat edellytyksiä pääkaupungin tasapainoiselle kehitykselle. Koko maan raideliikenteen toimivuus vaatii Helsingin ratapihojen uudelleenjärjestelyn ja tämä taas edellyttää päätöstä Pisararadasta.

Helsinki on kasvanut viime vuosina ennätysvauhtia, keskimäärin 7 000 asukasta ja parhaimmillaan lähes 9 000 asukasta vuodessa. Viimeksi vastaavaa kasvua on nähty 1960-luvulla. Voimakas kasvu haastaa myös kansallisen politiikan. Miten huolehdimme siitä, että koko Suomessa pystytään huolehtimaan riittävistä peruspalveluista ja kasvaville kaupunkiseuduille luodaan mahdollisuudet huolehtia asukkaistaan ja talouskasvun edellytyksistä?

Kaupunkien vetovoimaan vaikuttavat useat tekijät. Koulutusmahdollisuudet ja työmarkkinoiden monipuolisuus ovat keskeisessä asemassa, kun ihmiset pohtivat asuinpaikkaansa. Kasvulla Suomi pärjää ja seuraavan hallituksen onkin kyettävä panostamaan kasvavien kaupunkiseutujen kehitykseen.

Uudelta hallitukselta odotetaan vahvaa metropolipolitiikkaa, joka antaisi tälle koko Suomelle tärkeälle alueelle mahdollisuudet kilpailla siinä sarjassa, jossa Tukholman, Kööpenhaminan ja Hampurin metropolit toimivat.
Hallituksen tulisikin nimetä erityinen metropoliyhteistyöstä vastaava ministeri, joka voisi auttaa löytämään alueen kuntien kanssa yhdessä ratkaisuja kohtuuhintaiseen asumiseen, ympäristölle välttämättömiin raideyhteyksiin vahvistamiseen ja myös kulttuurin tukemiseen.

Suomen kasvun veturin, pääkaupunkiseudun kannalta keskeisin päätös on Pisararadan toteuttaminen. Helsingin kantakaupungin alle suunniteltu rautatietunneli veisi lähiliikenteen junat maan alle ja purkaisi päärautatieaseman ruuhkaa. Julkisuudessa on puhuttu paljon Turun tunnin junan, Suomi-radan ja itään suuntautuvan raideyhteyksien parantamisesta. Nämä kaikki edellyttävät Pisararadan toteuttamista, jotta raidekapasiteettia vapautuu uusille junavuoroille. On Pisaran aika!

]]>
0 http://eveliinaheinaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274032-on-pisaran-aika#comments 2019 eduskuntavaalit Helsinki Liikennepolitiikka Pisara Thu, 11 Apr 2019 05:51:57 +0000 Eveliina Heinäluoma http://eveliinaheinaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274032-on-pisaran-aika
Helsingin diabeteksen hoitotarvikeohjeet ristiriidassa lain kanssa http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273970-helsingin-diabeteksen-hoitotarvikeohjeet-ristiriidassa-lain-kanssa <p>Oikeusasiamiehen toimisto on juuri antanut&nbsp;vastauksen (EOAK/268/2018)&nbsp;yksityishenkilön kanteluun Helsingin ohjeistuksesta diabeteksen hoitotarvikkeiden myöntämisen perusteista. Oikeusasiamiehen laillisuusarvioinnin mukaan Helsingin ohjeet ovat ristiriidassa lain kanssa ja niitä on muutettava.&nbsp;</p><p><br />Helsingin kaupungin ohjeistuksen mukaan osa tyypin 2 diabetesta sairastavista henkilöistä saavat verensokeriliuskoja vain erityisperusteilla. Ohje on tuoreen päätöksen mukaan ristiriidassa&nbsp;potilaslain 3 &sect;:n ja terveydenhuoltolain 24 ja 25 &sect;:n kanssa. Oikeusasiamiehen päätöksen mukaan diabetespotilaiden hoitotarvikkeita ei voida rajoittaa alle kunkin potilaan yksilöllisesti määritellyn tarpeen. Helsingin kaupungin ohje on muotoiltu liian kategoriseksi, eikä se jätä tilaa diabetespotilaan yksilöllisen tarpeen huomioon ottamiselle.&nbsp;</p><p><br />Isolle joukolle helsinkiläisiä päätös on helpotus. Ohjeen ongelmallisuus on ollut selvää ja oli tärkeää, että asiaan on nyt saatu oikeusasiamiehen kanslialta selkeä näkemys, jonka mukaan ohjetta on perusteltua muuttaa.</p><p><br /><br />Päätös on saatettu Oikeusasiamiehen toimiston taholta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tietoon ja esitetty, että Helsinki ryhtyisi toimenpiteisiin lainsäädännön kansa ristiriidassa olevan ohjeen muuttamiseksi. Helsingin on ilmoitettava viimeistään toukokuun lopussa korjaustoimenpiteistään.</p><p><br /><br />Kannustan Helsingin sosiaali- ja terveystoimialaa arvioimaan samalla kokonaisuudessaan diabeteksen hoidon käytännöt ja erityisesti uuden teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet diabeteksen hoidossa. Maaliskuussa 2018 valmistunut uusi diabeteksen Käypä- hoito suositus kannustaa aktiivisesti hyödyntämään modernin hoidon (pumppuhoito ja sensoroinnit) tarjoamia mahdollisuuksia. Käypä hoito -suosituksen jalkauttaminen käytännön työhön erityisesti insuliinipuutosdiabeteksen osalta vaatii <a href="https://www.diabetes.fi/yhteiso/ajankohtaista/selvitys_sensorien_ja_insuliinipumppujen_saatavuudessa_suuria_alueellisia_eroja.20950.news"><u>Diabetesliiton vuonna 2018 teettämän selvityksen</u></a> perusteella vielä paljon työtä, sillä käytännöt hoitotarvikkeiden myöntämisessä vaihtelevat paljon ja alueelliset erot ovat huomattavia.</p><p><br /><br />Pidän tärkeänä, että maamme pääkaupunki Helsinki toimisi suunnannäyttäjänä terveysteknologian hyödyntäjänä. Diabeteksen hoidossa teknologia on jo olemassa. Se pitäisi vain ottaa käyttöön.&nbsp;<br /><br />Sari Sarkomaa<br /><br />Helsinkiläisten kansanedustaja (kok)</p><p>Eduskunnan&nbsp;diabetesverkoston puheenjohtaja</p><p><br />&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Oikeusasiamiehen toimisto on juuri antanut vastauksen (EOAK/268/2018) yksityishenkilön kanteluun Helsingin ohjeistuksesta diabeteksen hoitotarvikkeiden myöntämisen perusteista. Oikeusasiamiehen laillisuusarvioinnin mukaan Helsingin ohjeet ovat ristiriidassa lain kanssa ja niitä on muutettava. 


Helsingin kaupungin ohjeistuksen mukaan osa tyypin 2 diabetesta sairastavista henkilöistä saavat verensokeriliuskoja vain erityisperusteilla. Ohje on tuoreen päätöksen mukaan ristiriidassa potilaslain 3 §:n ja terveydenhuoltolain 24 ja 25 §:n kanssa. Oikeusasiamiehen päätöksen mukaan diabetespotilaiden hoitotarvikkeita ei voida rajoittaa alle kunkin potilaan yksilöllisesti määritellyn tarpeen. Helsingin kaupungin ohje on muotoiltu liian kategoriseksi, eikä se jätä tilaa diabetespotilaan yksilöllisen tarpeen huomioon ottamiselle. 


Isolle joukolle helsinkiläisiä päätös on helpotus. Ohjeen ongelmallisuus on ollut selvää ja oli tärkeää, että asiaan on nyt saatu oikeusasiamiehen kanslialta selkeä näkemys, jonka mukaan ohjetta on perusteltua muuttaa.Päätös on saatettu Oikeusasiamiehen toimiston taholta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tietoon ja esitetty, että Helsinki ryhtyisi toimenpiteisiin lainsäädännön kansa ristiriidassa olevan ohjeen muuttamiseksi. Helsingin on ilmoitettava viimeistään toukokuun lopussa korjaustoimenpiteistään.Kannustan Helsingin sosiaali- ja terveystoimialaa arvioimaan samalla kokonaisuudessaan diabeteksen hoidon käytännöt ja erityisesti uuden teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet diabeteksen hoidossa. Maaliskuussa 2018 valmistunut uusi diabeteksen Käypä- hoito suositus kannustaa aktiivisesti hyödyntämään modernin hoidon (pumppuhoito ja sensoroinnit) tarjoamia mahdollisuuksia. Käypä hoito -suosituksen jalkauttaminen käytännön työhön erityisesti insuliinipuutosdiabeteksen osalta vaatii Diabetesliiton vuonna 2018 teettämän selvityksen perusteella vielä paljon työtä, sillä käytännöt hoitotarvikkeiden myöntämisessä vaihtelevat paljon ja alueelliset erot ovat huomattavia.Pidän tärkeänä, että maamme pääkaupunki Helsinki toimisi suunnannäyttäjänä terveysteknologian hyödyntäjänä. Diabeteksen hoidossa teknologia on jo olemassa. Se pitäisi vain ottaa käyttöön. 

Sari Sarkomaa

Helsinkiläisten kansanedustaja (kok)

Eduskunnan diabetesverkoston puheenjohtaja


 

]]>
0 http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273970-helsingin-diabeteksen-hoitotarvikeohjeet-ristiriidassa-lain-kanssa#comments Diabetes Eduskunnan oikeusasiamies Helsinki Hoitotarvike Terveysteknologia Wed, 10 Apr 2019 09:08:43 +0000 Sari Sarkomaa http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273970-helsingin-diabeteksen-hoitotarvikeohjeet-ristiriidassa-lain-kanssa
Helsinkiläisten diabeteksen hoitotarvikkeiden saatavuus varmistettava http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273878-helsinkilaisten-diabeteksen-hoitotarvikkeiden-saatavuus-varmistettava <p>On vakava tosiasia, että Suomessa diabeteksen hoitovälineiden saatavuus on räikeän epätasa-arvoista. Helsingissä diabetesta sairastavien on vaikea saada kudossokerin sensorointia ja insuliinipumppuja. Tyypin 2 diabetesta sairastavien kohdalla verensokeriliuskojen jakelua on rajoitettu voimakkaasti. Hoitotarvikkeita tulisi tarjota lääketieteellisin perustein yhdenvertaisesti Käypä hoito -suositusta noudattaen.</p><p>&nbsp;</p><p>Toimin eduskunnan diabetesryhmän puheenjohtajana. Eri eduskuntapuolueissa edustajista muodostunut ryhmämme tekee työtä diabeteksen yhdenvertaisen hoidon toteutumiseksi ja diabeteksen hoidon uusien hoitovälineiden saatavuuden turvaamiseksi. Jatkuvaan glukoosiseurantaan kehitettyjen glukoosisensoreiden saatavuuden parantaminen on tavoitteemme.</p><p>&nbsp;</p><p>Pidän hälyttävänä, että Suomessa diabeteksen hoitotulokset eivät vastaa nykyaikaisen hoidon ja tekniikan antamia mahdollisuuksia. Nykyteknologian laajemmalla hyödyntämisellä on saavutettavissa parempaa elämänlaatua ja apua omahoitoon. Sen kustannukset maksavat itsensä monin keltaisesti takaisin lisäsairauksien vähentyessä ja ihmisten hyvinvoinnin kasvaessa.</p><p>&nbsp;</p><p>Terveydenhuollossamme on aivan erityinen tarve kehittää laajojen kansansairauksien, kuten diabeteksen hoidon laatua. Helsingin on syytä ottaa diabeteksen hoidon laadun nostaminen erityistoimenpiteeksi.&nbsp;Diabeteksen hoito on järjestettävä niin, että hoitotulokset paranevat. Tyypin 1 diabeteksen ja vaativan tyypin 2 diabeteksen hoito tulisi keskittää osaamiskeskuksiin ja -verkostoihin ammattilaisten riittävän osaamisen ylläpitämiseksi.</p><p>&nbsp;</p><p>Suomessa vain 20 prosenttia tyypin 1 diabetesta sairastavista ja 70 prosenttia tyypin 2 diabetesta sairastavista pääsee hoitotavoitteeseen. Huono hoitotasapaino altistaa vähitellen syntyville lisäsairauksille. Tämä aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja toimintakyvyn menetystä, ja niiden hoitaminen tulee paljon kalliimmaksi kuin itse diabeteksen. Diabetesliiton ja Tampereen yliopiston kustannustutkimuksen mukaan lisäsairauksien ehkäisyllä voitaisiin saavuttaa yli 550 miljoonan euron vuotuiset säästöt.</p><p>&nbsp;</p><p>Monelle on varmasti hämmästyttävä tieto, että kaikki julkiset terveydenhuollon palveluntuottajat eivät seuraa hoidon laatua järjestelmällisesti. Olen iloinen siitä, että THL on aloittanut aloitteestani eduskunnan myöntämällä määrärahalla terveydenhuollon kansallisten laaturekistereiden pilotoinnit, jossa pilotoidaan myös diabetesrekisteriä.</p><p>&nbsp;</p><p>Diabetesrekisteri tuo valtakunnallisesti vertailukelpoista ja läpinäkyvää tietoa hoidon laadusta, mikä vauhdittaa yhdenvertaisten ja vaikuttavien palveluiden kehittämistä. Kansainväliset kokemukset terveydenhuollon julkisten laaturekistereiden vaikutuksesta palveluiden laadun kehittymiseen ovat vakuuttavia. Kun nostetaan julkiseksi se, miten diabetesta hoidetaan, on se joka maassa laittanut vauhtia epäkohtien korjaamiseen ja parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Elintavat vaikuttavat useisiin sairauksiin, mutta diabeteksessa perintötekijät määräävät aika paljon. Meillä suomalaisilla se on geeneissä. Liikunta on oiva lääke pitää verensokeri tasapainossa. Diabeetikoiden säännöllinen liikunta edesauttaa sairauden hoitoa ja hyvää elämää monin tavoin. Se on olennainen osa itsehoitoa, jolla hoitotasapaino saavutetaan. Helsingissä on viisasta tehdä toimia, että mukava liikuntamahdollisuus on jokaisen ulottuvilla.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Vastaanotan mielelläni palautetta ja ajatuksia helsinkiläisten diabeteksen hoidon kehittämistarpeista. Olen tavattavissa Kolmen sepän patsaalla perjantaina 12.4 kello 16.30-17.30. Tervetuloa tapaamaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Sari Sarkomaa</p><p>helsinkiläisten kansanedustaja</p><p>kolmen lapsen äiti</p><p>Eduskunnan diabetesverkoston puheenjohtaja</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> On vakava tosiasia, että Suomessa diabeteksen hoitovälineiden saatavuus on räikeän epätasa-arvoista. Helsingissä diabetesta sairastavien on vaikea saada kudossokerin sensorointia ja insuliinipumppuja. Tyypin 2 diabetesta sairastavien kohdalla verensokeriliuskojen jakelua on rajoitettu voimakkaasti. Hoitotarvikkeita tulisi tarjota lääketieteellisin perustein yhdenvertaisesti Käypä hoito -suositusta noudattaen.

 

Toimin eduskunnan diabetesryhmän puheenjohtajana. Eri eduskuntapuolueissa edustajista muodostunut ryhmämme tekee työtä diabeteksen yhdenvertaisen hoidon toteutumiseksi ja diabeteksen hoidon uusien hoitovälineiden saatavuuden turvaamiseksi. Jatkuvaan glukoosiseurantaan kehitettyjen glukoosisensoreiden saatavuuden parantaminen on tavoitteemme.

 

Pidän hälyttävänä, että Suomessa diabeteksen hoitotulokset eivät vastaa nykyaikaisen hoidon ja tekniikan antamia mahdollisuuksia. Nykyteknologian laajemmalla hyödyntämisellä on saavutettavissa parempaa elämänlaatua ja apua omahoitoon. Sen kustannukset maksavat itsensä monin keltaisesti takaisin lisäsairauksien vähentyessä ja ihmisten hyvinvoinnin kasvaessa.

 

Terveydenhuollossamme on aivan erityinen tarve kehittää laajojen kansansairauksien, kuten diabeteksen hoidon laatua. Helsingin on syytä ottaa diabeteksen hoidon laadun nostaminen erityistoimenpiteeksi. Diabeteksen hoito on järjestettävä niin, että hoitotulokset paranevat. Tyypin 1 diabeteksen ja vaativan tyypin 2 diabeteksen hoito tulisi keskittää osaamiskeskuksiin ja -verkostoihin ammattilaisten riittävän osaamisen ylläpitämiseksi.

 

Suomessa vain 20 prosenttia tyypin 1 diabetesta sairastavista ja 70 prosenttia tyypin 2 diabetesta sairastavista pääsee hoitotavoitteeseen. Huono hoitotasapaino altistaa vähitellen syntyville lisäsairauksille. Tämä aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja toimintakyvyn menetystä, ja niiden hoitaminen tulee paljon kalliimmaksi kuin itse diabeteksen. Diabetesliiton ja Tampereen yliopiston kustannustutkimuksen mukaan lisäsairauksien ehkäisyllä voitaisiin saavuttaa yli 550 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

 

Monelle on varmasti hämmästyttävä tieto, että kaikki julkiset terveydenhuollon palveluntuottajat eivät seuraa hoidon laatua järjestelmällisesti. Olen iloinen siitä, että THL on aloittanut aloitteestani eduskunnan myöntämällä määrärahalla terveydenhuollon kansallisten laaturekistereiden pilotoinnit, jossa pilotoidaan myös diabetesrekisteriä.

 

Diabetesrekisteri tuo valtakunnallisesti vertailukelpoista ja läpinäkyvää tietoa hoidon laadusta, mikä vauhdittaa yhdenvertaisten ja vaikuttavien palveluiden kehittämistä. Kansainväliset kokemukset terveydenhuollon julkisten laaturekistereiden vaikutuksesta palveluiden laadun kehittymiseen ovat vakuuttavia. Kun nostetaan julkiseksi se, miten diabetesta hoidetaan, on se joka maassa laittanut vauhtia epäkohtien korjaamiseen ja parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon. 

 

Elintavat vaikuttavat useisiin sairauksiin, mutta diabeteksessa perintötekijät määräävät aika paljon. Meillä suomalaisilla se on geeneissä. Liikunta on oiva lääke pitää verensokeri tasapainossa. Diabeetikoiden säännöllinen liikunta edesauttaa sairauden hoitoa ja hyvää elämää monin tavoin. Se on olennainen osa itsehoitoa, jolla hoitotasapaino saavutetaan. Helsingissä on viisasta tehdä toimia, että mukava liikuntamahdollisuus on jokaisen ulottuvilla. 

 

Vastaanotan mielelläni palautetta ja ajatuksia helsinkiläisten diabeteksen hoidon kehittämistarpeista. Olen tavattavissa Kolmen sepän patsaalla perjantaina 12.4 kello 16.30-17.30. Tervetuloa tapaamaan.

 

Sari Sarkomaa

helsinkiläisten kansanedustaja

kolmen lapsen äiti

Eduskunnan diabetesverkoston puheenjohtaja

]]>
2 http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273878-helsinkilaisten-diabeteksen-hoitotarvikkeiden-saatavuus-varmistettava#comments Diabetes Helsinki Perusterveydenhuolto Tue, 09 Apr 2019 12:31:46 +0000 Sari Sarkomaa http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273878-helsinkilaisten-diabeteksen-hoitotarvikkeiden-saatavuus-varmistettava
Laittomasti maassa olevien kustannuksia vaikea selvittää http://marirantanen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273815-laittomasti-maassa-olevien-kustannuksia-vaikea-selvittaa <p>Olen pyrkinyt selvittelemään mitä vuonna 2018 maksoi Helsingin kaupungin veronmaksajille laittomasti maassa olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen laajennus.</p><p>Valtuustossa kustannuksiksi arvioitiin noin 700 000 euroa vuodessa. Valtuusto myös samalla päätti, että se käsittelee toukokuussa 2017 asetetun työryhmän raportin asiasta. Raporttia ja asiaa ei ole sen koommin avattu. Mitä ilmeisimmin valtuuston päätöksiä ei tarvitse noudattaa, jos ei haluta?</p><p>Kustannusten osalta olen päässyt suorien kustannusten ja järjestöavustusten kautta noin 1 200 000 euroon. Se ylittää merkittävästi valtuustossa esitetyn 700 000 euroa. Tästä luvusta näyttäisi uupuvan tulkkikulut, lääkekulut, asuntokulut ja erikoissairaanhoito.</p><p>Erikoissairaanhoidon kustannusten osalta asia on erittäin merkittävää, sillä juuri siellä on kalleimmat hoidot. Hus:n lisäbudjetteja on tehty mm. infektiotautien lisääntymisen vuoksi. Mikä on lisääntynyt, sitä ei ole kerrottu, edes kysyttäessä. Jos ajatellaan, että esimerkiksi xdr-tuberkuloosin hoito yhdellä potilaalla maksaa puoli miljoonaa euroa vuodessa, saattaa erikoissairaanhoidossa piillä isojakin kustannuksia. Erikoiseksi kustannusten puuttumisen tekee se, että niitä on kuulemma vaikeaa selvittää. En oikein ymmärrä tätä perustetta, sillä kiireellisen hoidon Hus laskuttaa Kelasta ja tämän laajennuksen myötä &rdquo;välttämättömän&rdquo; hoidon kuntalaskutuksena Helsingiltä. Tai sitten on toki se vaihtoehto, ettei Hus tiedä mitä keneltäkin laskutetaan, mutta se ei liene aivan uskottavaa.</p><p>Kun kerran Helsingin valtuusto on tehnyt päätöksen laajentaa palveluja, olisi vähintä seurata kustannuksia ja tuoda ne avoimesti esiin. Lisäksi valtuuston päätöksiä olisi syytä noudattaa ja avata tämäkin asia uudelleen, kuten valtuuston päätöksessä lukee. Tosin Perussuomalainen valtuustoryhmä teki tammikuussa ryhmäaloitteen, jossa esitetään tämän laajennuksen purkua ja palaamista lakitasoiseen tilanteeseen, jossa tarjotaan hätäapua ja ensiapua. Eli asia tulee kyllä käsittelyyn. Lähtökohta kuitenkin on se, että laittomasti maassa olevien tulee poistua maasta.</p><p>Joku varmasti viisastelee tähänkin blogiin, ettei kustannukset ole suuria. Vain 1,2 miljoonaa. Mutta on hyvä huomata, että tuolla rahalla voitaisiin palkata yli 20 opettajaa tai sairaanhoitajaa lisää Helsinkiin. Se on paljon se. Asiat kun ovat vastakkain aina politiikassa.</p><p>Tolkkua, rotia ja jotain rajaa, sitä tämäkin asia kaipaa. Ei punaviher-hallitusta, joka löisi laajat oikeudet lakiin laittomasti maassa oleville.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2017/Keha_2017-11-29_Kvsto_21_Pk/3FEA5876-6612-C47D-8181-60597EC00006/Valtuutettu_Veronika_Honkasalon_aloite_paperittomi.pdf">https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2017/Keha_2017-11-29_Kvsto_21_Pk/3FEA5876-6612-C47D-8181-60597EC00006/Valtuutettu_Veronika_Honkasalon_aloite_paperittomi.pdf</a></p><p><a href="https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2015031119338970">ttps://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2015031119338970</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-01-30_Kvsto_2_Pk/81935B2E-3735-C871-A304-68DB90B00004/Motioner_inlamnade_vid_sammantradet.pdf">https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-01-30_Kvsto_2_Pk/81935B2E-3735-C871-A304-68DB90B00004/Motioner_inlamnade_vid_sammantradet.pdf</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olen pyrkinyt selvittelemään mitä vuonna 2018 maksoi Helsingin kaupungin veronmaksajille laittomasti maassa olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen laajennus.

Valtuustossa kustannuksiksi arvioitiin noin 700 000 euroa vuodessa. Valtuusto myös samalla päätti, että se käsittelee toukokuussa 2017 asetetun työryhmän raportin asiasta. Raporttia ja asiaa ei ole sen koommin avattu. Mitä ilmeisimmin valtuuston päätöksiä ei tarvitse noudattaa, jos ei haluta?

Kustannusten osalta olen päässyt suorien kustannusten ja järjestöavustusten kautta noin 1 200 000 euroon. Se ylittää merkittävästi valtuustossa esitetyn 700 000 euroa. Tästä luvusta näyttäisi uupuvan tulkkikulut, lääkekulut, asuntokulut ja erikoissairaanhoito.

Erikoissairaanhoidon kustannusten osalta asia on erittäin merkittävää, sillä juuri siellä on kalleimmat hoidot. Hus:n lisäbudjetteja on tehty mm. infektiotautien lisääntymisen vuoksi. Mikä on lisääntynyt, sitä ei ole kerrottu, edes kysyttäessä. Jos ajatellaan, että esimerkiksi xdr-tuberkuloosin hoito yhdellä potilaalla maksaa puoli miljoonaa euroa vuodessa, saattaa erikoissairaanhoidossa piillä isojakin kustannuksia. Erikoiseksi kustannusten puuttumisen tekee se, että niitä on kuulemma vaikeaa selvittää. En oikein ymmärrä tätä perustetta, sillä kiireellisen hoidon Hus laskuttaa Kelasta ja tämän laajennuksen myötä ”välttämättömän” hoidon kuntalaskutuksena Helsingiltä. Tai sitten on toki se vaihtoehto, ettei Hus tiedä mitä keneltäkin laskutetaan, mutta se ei liene aivan uskottavaa.

Kun kerran Helsingin valtuusto on tehnyt päätöksen laajentaa palveluja, olisi vähintä seurata kustannuksia ja tuoda ne avoimesti esiin. Lisäksi valtuuston päätöksiä olisi syytä noudattaa ja avata tämäkin asia uudelleen, kuten valtuuston päätöksessä lukee. Tosin Perussuomalainen valtuustoryhmä teki tammikuussa ryhmäaloitteen, jossa esitetään tämän laajennuksen purkua ja palaamista lakitasoiseen tilanteeseen, jossa tarjotaan hätäapua ja ensiapua. Eli asia tulee kyllä käsittelyyn. Lähtökohta kuitenkin on se, että laittomasti maassa olevien tulee poistua maasta.

Joku varmasti viisastelee tähänkin blogiin, ettei kustannukset ole suuria. Vain 1,2 miljoonaa. Mutta on hyvä huomata, että tuolla rahalla voitaisiin palkata yli 20 opettajaa tai sairaanhoitajaa lisää Helsinkiin. Se on paljon se. Asiat kun ovat vastakkain aina politiikassa.

Tolkkua, rotia ja jotain rajaa, sitä tämäkin asia kaipaa. Ei punaviher-hallitusta, joka löisi laajat oikeudet lakiin laittomasti maassa oleville.

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2017/Keha_2017-11-29_Kvsto_21_Pk/3FEA5876-6612-C47D-8181-60597EC00006/Valtuutettu_Veronika_Honkasalon_aloite_paperittomi.pdf

ttps://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2015031119338970

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-01-30_Kvsto_2_Pk/81935B2E-3735-C871-A304-68DB90B00004/Motioner_inlamnade_vid_sammantradet.pdf

]]>
0 http://marirantanen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273815-laittomasti-maassa-olevien-kustannuksia-vaikea-selvittaa#comments Eduskuntavaalit 2019 Helsinki Laittomasti maassa olevat Maahanmuuton kustannukset Maahanmuuttopolitiikka Mon, 08 Apr 2019 19:05:19 +0000 Mari Rantanen http://marirantanen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273815-laittomasti-maassa-olevien-kustannuksia-vaikea-selvittaa
Helsingin kuntapolitiikan viikko 15/2019 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273710-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-152019 <p>Kaupunginhallitus käy vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelua koskevan lähetekeskustelun, käsittelee nuorten aloitteita ja kunnan asukkaan aloitteita sekä tekee päätöksen Siltamäkeen tulevan asumisyksikön osalta. Elinkeinojaostossa varataan Kampista alue UrBaana-hankkeen suunnittelua varten. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on markkinaehtoisen pysäköinnin pilotoinnin periaatteet, Nihdin asemakaava ja Hakaniemenrannan asemakaava. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistä palvelusetelillä.</p><p><strong>Maanantai 8.4.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-04-08_Khs_15_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/elinkeinojaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-04-08_Eja_3_El">Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto</a></p><p><strong>Tiistai 9.4.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2019-04-09_Kylk_11_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2019-04-09_Sotelk_7_El">Sosiaali- ja terveyslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2019-04-09_Kuvalk_6_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-04-09_Talk_6_El">Tarkastuslautakunta</a></p><p><strong>Keskiviikko 10.4.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-04-10_Kvsto_7_El">Kaupunginvaltuusto</a></p><p><strong>Torstai 11.4</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/stara/fi/staran-esittely/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2019&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2019-04-11_Starajk_5_El">Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta</a></p><p><strong>Perjantai 12.4.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat">Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> käy vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelua koskevan lähetekeskustelun. Esityslistalla on mielenkiintoisia taloustietoja, joihin kannattaa tutustua. Talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020&ndash;2022 julkaistaan pormestarin ehdotuksena lokakuussa 2019 ja tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn marraskuussa 2019.</p><p>Kaupunginhallitus käsittelee nuorten aloitteita viime vuoden jälkipuoliskolta. Niitä tehtiin 7 kpl, aiheina kameravalvontakampanja julkisiin HSL-busseihin, Konalan jäähallin kunnostaminen, monitoimikaukalo Sakarinmäen peruskoululle, nuorten palvelut keskustakirjasto Oodissa, lisää tiedotusta nuorten mahdollisuuksista, valoa Kannelmäkeen, aloite koulujen välisestä #ilmastoidea-kampanjan järjestämisestä Helsingissä.</p><p>Tässä kokouksessa käsitellään myös kunnan asukkaan aloitteet viime vuoden jälkipuoliskolta. Niitä tehtiin 12 kappaletta, joista suurin osa koskee kaupunkiympäristön toimialaa.</p><p>Esityslistalla on myös kasvatus- ja koulutuslautakunnassa viimeksi kovasti pähkäilty lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Lausunnon antamisen määräaika oli valitettavan lyhyt.</p><p>Tontin varaaminen Y-Säätiölle <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2019/Keha_2019-04-01_Khs_14_El/68D314D4-8B97-C521-8D5D-688580200000/Liite.pdf">Suutarilasta</a> tuetun asumisen asumisyksikköä varten jäi viimeksi pöydälle. Asia on poikinut paljon palautetta Siltamäen suunnalta. Tontti sijaitsee Siltamäen ala-asteen vieressä. Tontille suunniteltu hoitokoti Sillanpirtti on päihdehuollon kuntouttava asumispalvelu. Täytyy vielä pohtia, onko sijainti hyvä tämän tyyppiselle palvelulle.</p><p>Kirsikkana kakussa on päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma. Rakentaminen alkaa marraskuussa 2019 ja valmistumisaika on joulukuussa 2020. Tilat rakennetaan noin 190 1-6 -vuotiaalle lapselle: suomenkieliselle varhaiskasvatukselle tulee 106 ja ruotsinkieliselle 84 tilapaikkaa.</p><p><strong>Kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa </strong>varataan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_elinkeinojaosto/Suomi/Esitys/2019/Keha_2019-04-08_Eja_3_El/A3A4F3DF-6AD5-CDC7-9461-5BB409A00002/Liite.pdf">Kampista</a> alue UrBaana-hankkeen toteutusedellytysten selvittämistä ja jatkokehittelyä varten. Tarkoituksena on toteuttaa poikkeuksellinen kaupunkikuvallinen kokonaisuus, joka sijoittuisi osittain Eteläisen ja Pohjoisen Rautatiekadun välissä kulkevan vanhaan ratakuiluun toteutetun Baanan yläpuolelle yhdistäen siten Kampin ja Etu-Töölön kaupunginosat saumattomaksi kokonaisuudeksi veistoksellisella, uudenlaista arkkitehtuuria ja kokeellisia muotoiluja yhdistävällä rakennus- ja puistotilakokonaisuudella. Hankkeen myötä alueelle muodostuisi uudenlainen kaupunkitila, jossa yhdistyisi vapaa-ajan tilaa ja palveluja, puistoa, kevyen liikenteen väylää, asumista, kaupunkilaisten yhteisiä tiloja sekä kaupallista toimintaa.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>pohditaan markkinaehtoista pysäköintiä. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala esittää, että markkinaehtoista pysäköintiä kokeillaan ensimmäiseksi Hernesaaressa, Hakaniemenrannassa ja Kalasataman eteläisimmässä osassa Nihdissä. Markkinaehtoinen pysäköinti merkitsisi isoa muutosta Helsingin asuntorakentamista sääteleviin normeihin: kaupunki ei enää määräisi uusien asuintalojen autopaikkojen vähimmäismäärää, vaan asuntojen rakennuttajat saisivat toteuttaa pysäköintipaikkoja sen verran, kuin katsovat tarpeelliseksi, jotta kohde menee kaupaksi.</p><p>Pysäköintimääräyksistä on laadittu myös välimalli, jossa kaupunki edellyttäisi toteuttamaan edelleen jonkin verran pysäköintipaikkoja ja rakennuttaja voisi halutessaan rakentaa paikkoja kaupungin vaatimaa minimimäärää enemmän.</p><p>Siirtyminen markkinaehtoiseen pysäköintiin on kirjattu Helsingin kaupunkistrategiaan. Tavoitteena on hillitä rakentamisen kustannuksia ja mahdollistaa tiiviin kaupunkirakenteen toteutuminen saavutettavuutta ja kilpailukykyä vaarantamatta.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-04-09_Kylk_11_El/395D4A8A-9554-C78D-BB41-695828000000/Liite.pdf">Nihtiin</a> (Sörnäinen) tehdään asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen merelliseen ympäristöön Kalasataman projektialueen eteläkärkeen noin 3 000 asukkaalle. Alueelle on suunniteltu kymmenen asuinkorttelia, hotellikortteli, ravintolakortteli, kaksi vesialueen korttelia liike-, toimisto- ja ravintolalaivoille, päiväkoti ja pienvenesatama. Lisäksi alueelle on suunniteltu Nihdin Merihakaan ja Hanasaareen yhdistävä Merihaansilta, josta haarautuu Hiilisatamansilta. Alueen läpi kulkee Kruunusiltojen raitiotieyhteys ja baana. Nihdissä on myös Kalasataman raitiotien päätepysäkki. Nihdin rannat on suunniteltu kaupunkikuvaltaan korkeatasoisina ja toiminnoiltaan monipuolisina virkistys- ja ulkoilualueina.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2019/Kymp_2019-04-09_Kylk_11_El/A8834176-BE40-C4F1-AABD-699678500000/Liite.pdf">Hakaniemenrantaan</a> tehdään niin ikään asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden Kalasataman Nihdin suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Hakaniemensillan uuden linjauksen, uutta julkista rantaa, sekä alueen kaupunkirakenteen tiivistämisen täydennysrakentamalla. Asukasmäärän lisäys on noin 1&nbsp;250.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunnassa </strong>pohditaan terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistä palvelusetelillä. Mikäli esitys hyväksytään, lautakunta vahvistaa palvelusetelin arvoksi 3.6.2019 alkaen 67 euroa. Palvelusetelin on tarkoitus helpottaa asiakkaiden lääkäriin pääsyä tilanteessa, jossa odotusajat ovat muodostuneet kohtuuttoman pitkiksi.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta </strong>käsittelee Pakilanpuiston allianssi -hankkeen tarveselvitystä ja Pakilan nuorisotalon nykyisistä tiloista luopumista. Uudet tilat tulisivat ala-asteen ja yläasteen tilojen yhteyteen.</p><p>&nbsp;</p><p>Aurinkoista uutta viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallitus käy vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelua koskevan lähetekeskustelun, käsittelee nuorten aloitteita ja kunnan asukkaan aloitteita sekä tekee päätöksen Siltamäkeen tulevan asumisyksikön osalta. Elinkeinojaostossa varataan Kampista alue UrBaana-hankkeen suunnittelua varten. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on markkinaehtoisen pysäköinnin pilotoinnin periaatteet, Nihdin asemakaava ja Hakaniemenrannan asemakaava. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistä palvelusetelillä.

Maanantai 8.4.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 9.4.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskiviikko 10.4.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 11.4

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Perjantai 12.4.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus käy vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelua koskevan lähetekeskustelun. Esityslistalla on mielenkiintoisia taloustietoja, joihin kannattaa tutustua. Talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022 julkaistaan pormestarin ehdotuksena lokakuussa 2019 ja tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn marraskuussa 2019.

Kaupunginhallitus käsittelee nuorten aloitteita viime vuoden jälkipuoliskolta. Niitä tehtiin 7 kpl, aiheina kameravalvontakampanja julkisiin HSL-busseihin, Konalan jäähallin kunnostaminen, monitoimikaukalo Sakarinmäen peruskoululle, nuorten palvelut keskustakirjasto Oodissa, lisää tiedotusta nuorten mahdollisuuksista, valoa Kannelmäkeen, aloite koulujen välisestä #ilmastoidea-kampanjan järjestämisestä Helsingissä.

Tässä kokouksessa käsitellään myös kunnan asukkaan aloitteet viime vuoden jälkipuoliskolta. Niitä tehtiin 12 kappaletta, joista suurin osa koskee kaupunkiympäristön toimialaa.

Esityslistalla on myös kasvatus- ja koulutuslautakunnassa viimeksi kovasti pähkäilty lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Lausunnon antamisen määräaika oli valitettavan lyhyt.

Tontin varaaminen Y-Säätiölle Suutarilasta tuetun asumisen asumisyksikköä varten jäi viimeksi pöydälle. Asia on poikinut paljon palautetta Siltamäen suunnalta. Tontti sijaitsee Siltamäen ala-asteen vieressä. Tontille suunniteltu hoitokoti Sillanpirtti on päihdehuollon kuntouttava asumispalvelu. Täytyy vielä pohtia, onko sijainti hyvä tämän tyyppiselle palvelulle.

Kirsikkana kakussa on päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma. Rakentaminen alkaa marraskuussa 2019 ja valmistumisaika on joulukuussa 2020. Tilat rakennetaan noin 190 1-6 -vuotiaalle lapselle: suomenkieliselle varhaiskasvatukselle tulee 106 ja ruotsinkieliselle 84 tilapaikkaa.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa varataan Kampista alue UrBaana-hankkeen toteutusedellytysten selvittämistä ja jatkokehittelyä varten. Tarkoituksena on toteuttaa poikkeuksellinen kaupunkikuvallinen kokonaisuus, joka sijoittuisi osittain Eteläisen ja Pohjoisen Rautatiekadun välissä kulkevan vanhaan ratakuiluun toteutetun Baanan yläpuolelle yhdistäen siten Kampin ja Etu-Töölön kaupunginosat saumattomaksi kokonaisuudeksi veistoksellisella, uudenlaista arkkitehtuuria ja kokeellisia muotoiluja yhdistävällä rakennus- ja puistotilakokonaisuudella. Hankkeen myötä alueelle muodostuisi uudenlainen kaupunkitila, jossa yhdistyisi vapaa-ajan tilaa ja palveluja, puistoa, kevyen liikenteen väylää, asumista, kaupunkilaisten yhteisiä tiloja sekä kaupallista toimintaa.

Kaupunkiympäristölautakunnassa pohditaan markkinaehtoista pysäköintiä. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala esittää, että markkinaehtoista pysäköintiä kokeillaan ensimmäiseksi Hernesaaressa, Hakaniemenrannassa ja Kalasataman eteläisimmässä osassa Nihdissä. Markkinaehtoinen pysäköinti merkitsisi isoa muutosta Helsingin asuntorakentamista sääteleviin normeihin: kaupunki ei enää määräisi uusien asuintalojen autopaikkojen vähimmäismäärää, vaan asuntojen rakennuttajat saisivat toteuttaa pysäköintipaikkoja sen verran, kuin katsovat tarpeelliseksi, jotta kohde menee kaupaksi.

Pysäköintimääräyksistä on laadittu myös välimalli, jossa kaupunki edellyttäisi toteuttamaan edelleen jonkin verran pysäköintipaikkoja ja rakennuttaja voisi halutessaan rakentaa paikkoja kaupungin vaatimaa minimimäärää enemmän.

Siirtyminen markkinaehtoiseen pysäköintiin on kirjattu Helsingin kaupunkistrategiaan. Tavoitteena on hillitä rakentamisen kustannuksia ja mahdollistaa tiiviin kaupunkirakenteen toteutuminen saavutettavuutta ja kilpailukykyä vaarantamatta.

Nihtiin (Sörnäinen) tehdään asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen merelliseen ympäristöön Kalasataman projektialueen eteläkärkeen noin 3 000 asukkaalle. Alueelle on suunniteltu kymmenen asuinkorttelia, hotellikortteli, ravintolakortteli, kaksi vesialueen korttelia liike-, toimisto- ja ravintolalaivoille, päiväkoti ja pienvenesatama. Lisäksi alueelle on suunniteltu Nihdin Merihakaan ja Hanasaareen yhdistävä Merihaansilta, josta haarautuu Hiilisatamansilta. Alueen läpi kulkee Kruunusiltojen raitiotieyhteys ja baana. Nihdissä on myös Kalasataman raitiotien päätepysäkki. Nihdin rannat on suunniteltu kaupunkikuvaltaan korkeatasoisina ja toiminnoiltaan monipuolisina virkistys- ja ulkoilualueina.

Hakaniemenrantaan tehdään niin ikään asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden Kalasataman Nihdin suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Hakaniemensillan uuden linjauksen, uutta julkista rantaa, sekä alueen kaupunkirakenteen tiivistämisen täydennysrakentamalla. Asukasmäärän lisäys on noin 1 250.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa pohditaan terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistä palvelusetelillä. Mikäli esitys hyväksytään, lautakunta vahvistaa palvelusetelin arvoksi 3.6.2019 alkaen 67 euroa. Palvelusetelin on tarkoitus helpottaa asiakkaiden lääkäriin pääsyä tilanteessa, jossa odotusajat ovat muodostuneet kohtuuttoman pitkiksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee Pakilanpuiston allianssi -hankkeen tarveselvitystä ja Pakilan nuorisotalon nykyisistä tiloista luopumista. Uudet tilat tulisivat ala-asteen ja yläasteen tilojen yhteyteen.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

 

]]>
1 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273710-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-152019#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Sun, 07 Apr 2019 17:39:12 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273710-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-152019