Tämän blogin uusimmat kirjoitukset http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/blogi/blog Fri, 19 Jan 2018 20:55:22 +0200 fi Helsingin kuntapolitiikan viikko 4 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249434-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-4 <p>Kasvatus- ja koulutuslautakunta avaa kevätkautensa ja hyväksyy ammatillisen koulutuksen pd-rahan myöntämisperusteet, perustaa päiväkodin Kaisaniemeen ja päättää varhaiskasvatusmaksuista. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on huojentavia uutisia Tattarisuon yrittäjille.</p><p><strong>Maanantai 22.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-01-22_Khs_3_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-01-22_Koja_1_El"><u>Konsernijaosto</u></a></p><p><strong>Tiistai 23.1.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?ls=11&amp;doc=Kasko_2018-01-23_Kklku_1_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?ls=11&amp;doc=Kymp_2018-01-23_Kylk_1_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-nuorisojaosto-asiakirja?ls=11&amp;doc=KUVA_2018-01-23_Nuja_2_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto</u></a></p><p><strong>Perjantai 26.1.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksen </strong>esityslistalla on Pohjois-Haagassa Ida Aalbergin tie 1:n <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-01-22_Khs_3_El/5126D649-BB6B-C944-A976-5F6DD5500000/Liite.pdf"><u>asemakaavan</u></a> muuttaminen. Asemakaavan muutos mahdollistaa Ida Aalbergin tie 1:n tontin täydentämisen uusilla asuinkerrostaloilla. Samalla nykyinen huonokuntoinen liike- ja yhteistilarakennus voidaan purkaa ja vanhojen kerrostalojen opiskelija-asunnot on tarkoitus korjata vuokra-asunnoiksi.</p><p>Kaupunginhallitus myöntää myös noin 1,5 miljoonan euron suuruisen määrärahan erilaisiin hankkeisiin maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseksi. Määräraha kohdentuu niille helsinkiläisille maahanmuuttajille, joiden kotoutumisprosessia ja työmarkkina-asemaa voidaan edistää nopeilla, räätälöidyillä toimilla ja näin nopeuttaa työllistymistä. Hankkeisiin kuuluu mm. International House Helsinki -toimintamallin jatkaminen sekä Kotivanhempien suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen sekä lastenhoitopalvelun järjestäminen, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.</p><p>Kaupunginhallitus jakaa lisäksi yli 800&nbsp;000 euroa avustuksina erilaisille järjestöille.</p><p><strong>Konsernijaostossa</strong> kuullaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus. Metropolia kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Yhtiön omistavat Helsinki (42 %), Espoo (27 %), Vantaa (26 %), Kirkkonummi (4 %) ja Kauniainen (1 %). Metropoliassa on 16 700 opiskelijaa.</p><p>Minut nimetään kokouksessa jäseneksi Japanin Instituutin Säätiön valtuuskuntaan.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunta </strong>päättää ammatillisen koulutuksen pd-rahan käyttöperiaatteista. Ammatilliselle koulutukselle jaetaan ensi kertaa positiivisen diskriminaation määrärahaa, joka on tarkoitus kohdentaa perustutkintoihin, joissa vieraskielisten opiskelijoiden ja/tai runsaasti tukea taritsevien opiskelijoiden suhteellinen osuus on suuri ja läpäisyaste alhainen.</p><p>Kaupungin tavoitteena on, että kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai painotettu opetus. Lautakunta päättää Helsingin kielilukion kielet ja kansainvälisyys -painotuksesta ja Vuosaaren lukion teknologia ja musiikki -painotuksista.&nbsp;</p><p>Kaisaniemeen perustetaan uusi varhaiskasvatusyksikkö. Kyseisessä päiväkodissa on 100 paikkaa.</p><p>Lautakunta päättää myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Korkein asiakasmaksu on vuonna 2018 nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta 290 euroa/kk, toisesta lapsesta 50 prosenttia tästä ja muista 20 prosenttia. Alin maksu on 27 euroa/kk.</p><p>Käsittelemme myös julkisuudessa esillä olleen Töölön ala-asteen rehtorin virkavalintaa koskevan oikaisuvaatimuksen ja valtuustoaloitteen, joka koskee Helsingin koulujen osallistumista alueelliseen kielikokeiluun, jossa toisen kotimaisen kielen opiskelu olisi vapaaehtoista. Näissä molemmissa asioissa olen esittelijän esityksen kannalla.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>käsitellään toimialan tulosbudjettia ja toimintasuunnitelmaa alkaneelle vuodelle.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-01-23_Kylk_1_El/41144F74-F33D-C794-84A1-605975800000/Liite.pdf"><u>Patterimäessä</u></a> (Pajamäki) muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisulla luodaan virkistysalueen itäosaan Pitäjänmäentien varteen tiivistä, elävää ja katupuin istutettua katuympäristöä tulevan Raide-Jokerin pysäkin välittömään läheisyyteen. Asukasmäärän lisäys on noin 900 henkilöä. <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-01-23_Kylk_1_El/64FB7579-6C14-CBE8-873F-60E556C00000/Liite.pdf"><u>Pikku-Huopalahdessa</u></a> (Mannerheimintie 162) muutetaan myös asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden tehokkaamman asuinkerrostalon ja paikoitushallin rakentamisen nykyisen vuonna 1952 valmistuneen asuntolarakennuksen tilalle. Nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa.</p><p>Lautakunta käsittelee myös valtuustoaloitetta, joka koskee Tattarisuon yrittäjien toimintaedellytyksiä. Pisimmät vuokrasopimukset on tehty vuoteen 2034, mikä on aiheuttanut yrittäjissä epävarmuutta. Aloitevastauksessa todetaan, että koska tulevassa yleiskaavassa Tattarisuon alue on edelleen osoitettu työpaikka-alueeksi, ei alueen maanvuokrasopimusten uusimisille ole estettä. Tavoitteena on saada Tattarisuon alueelle kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi uudet vuokrausperusteet vuoden 2018 aikana. Uusilla vuokrausperusteilla olisi tavoitteena turvata alueen tehokas ja asemakaavan mukainen käyttö myös vuoden 2034 jälkeen. Lisäksi alueen vuokralaisten kanssa tullaan käymään keskusteluja, joiden tarkoituksena on löytää keinoja alueen yleisilmeen kohentamiseksi sekä vajaasti rakennettujen tonttien saamisesta tehokkaampaan käyttöön.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta </strong>jakaa avustuksia ja leiri-avustuksia.</p><p>Ja muistattehan nämä tapahtumat:</p><ul><li><p>Ekalle luokalle kouluun voi ilmoittautua Wilma-järjestelmän välityksellä 29.1. saakka</p></li><li><p>Östersundomin yleiskaavaehdotus on muuttunut, nähtävänä 11.1.-9.2. Suunnitelmista keskustellaan Sakarinmäen koululla 25.1. klo 17-19.</p></li><li><p>Suomi ja Viro 200 &ndash; yhteinen tulevaisuus? &ndash;seminaari kaupungintalolla 27.1. klo 12-16</p></li><li><p>Jätkäsaari-työpaja Jätkäsaari Smart Mobility Lab 31.1.</p></li><li><p>Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on valmis! Infotilaisuudet ke 24.1. klo 16-18, to 25.1. klo 10-12 ja ke 31.1. klo 16-18</p></li><li><p>Pormestarin asukasilta Myllypurossa 1.2. klo 18.30-20.30 Myllypuron yläkoululla (Yläkivenrinne 4). Kysely käynnissä asukasillan aiheiden osalta osoitteessa <a href="https://kerrokantasi.hel.fi/asukasiltamyllypuro"><u>https://kerrokantasi.hel.fi/asukasiltamyllypuro</u></a></p></li><li><p>Työväenopiston kursseilla on vielä vapaita paikkoja. Tutki vapaita paikkoja <a href="https://www.hel.fi/sto/fi/opiskelu/vapaita-paikkoja/vapaita-kurssipaikkoja"><u>täältä</u></a><u>.</u></p></li><li><p>Romantikoille Love Me Do -häätapahtuma 20.-21.1. Kaapelitehtaalle ja matkakuumeesta kärsiville Matkamessut Messukeskuksessa.</p></li><li><p>Talviliikenne Isosaareen alkaa 20.1.</p></li></ul><p>Paloheinässä pääsee hiihtämään! Hyvää viikonloppua!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kasvatus- ja koulutuslautakunta avaa kevätkautensa ja hyväksyy ammatillisen koulutuksen pd-rahan myöntämisperusteet, perustaa päiväkodin Kaisaniemeen ja päättää varhaiskasvatusmaksuista. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on huojentavia uutisia Tattarisuon yrittäjille.

Maanantai 22.1.   

Kaupunginhallitus

Konsernijaosto

Tiistai 23.1. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Perjantai 26.1.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Pohjois-Haagassa Ida Aalbergin tie 1:n asemakaavan muuttaminen. Asemakaavan muutos mahdollistaa Ida Aalbergin tie 1:n tontin täydentämisen uusilla asuinkerrostaloilla. Samalla nykyinen huonokuntoinen liike- ja yhteistilarakennus voidaan purkaa ja vanhojen kerrostalojen opiskelija-asunnot on tarkoitus korjata vuokra-asunnoiksi.

Kaupunginhallitus myöntää myös noin 1,5 miljoonan euron suuruisen määrärahan erilaisiin hankkeisiin maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseksi. Määräraha kohdentuu niille helsinkiläisille maahanmuuttajille, joiden kotoutumisprosessia ja työmarkkina-asemaa voidaan edistää nopeilla, räätälöidyillä toimilla ja näin nopeuttaa työllistymistä. Hankkeisiin kuuluu mm. International House Helsinki -toimintamallin jatkaminen sekä Kotivanhempien suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen sekä lastenhoitopalvelun järjestäminen, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Kaupunginhallitus jakaa lisäksi yli 800 000 euroa avustuksina erilaisille järjestöille.

Konsernijaostossa kuullaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus. Metropolia kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Yhtiön omistavat Helsinki (42 %), Espoo (27 %), Vantaa (26 %), Kirkkonummi (4 %) ja Kauniainen (1 %). Metropoliassa on 16 700 opiskelijaa.

Minut nimetään kokouksessa jäseneksi Japanin Instituutin Säätiön valtuuskuntaan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää ammatillisen koulutuksen pd-rahan käyttöperiaatteista. Ammatilliselle koulutukselle jaetaan ensi kertaa positiivisen diskriminaation määrärahaa, joka on tarkoitus kohdentaa perustutkintoihin, joissa vieraskielisten opiskelijoiden ja/tai runsaasti tukea taritsevien opiskelijoiden suhteellinen osuus on suuri ja läpäisyaste alhainen.

Kaupungin tavoitteena on, että kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai painotettu opetus. Lautakunta päättää Helsingin kielilukion kielet ja kansainvälisyys -painotuksesta ja Vuosaaren lukion teknologia ja musiikki -painotuksista. 

Kaisaniemeen perustetaan uusi varhaiskasvatusyksikkö. Kyseisessä päiväkodissa on 100 paikkaa.

Lautakunta päättää myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Korkein asiakasmaksu on vuonna 2018 nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta 290 euroa/kk, toisesta lapsesta 50 prosenttia tästä ja muista 20 prosenttia. Alin maksu on 27 euroa/kk.

Käsittelemme myös julkisuudessa esillä olleen Töölön ala-asteen rehtorin virkavalintaa koskevan oikaisuvaatimuksen ja valtuustoaloitteen, joka koskee Helsingin koulujen osallistumista alueelliseen kielikokeiluun, jossa toisen kotimaisen kielen opiskelu olisi vapaaehtoista. Näissä molemmissa asioissa olen esittelijän esityksen kannalla.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään toimialan tulosbudjettia ja toimintasuunnitelmaa alkaneelle vuodelle.

Patterimäessä (Pajamäki) muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisulla luodaan virkistysalueen itäosaan Pitäjänmäentien varteen tiivistä, elävää ja katupuin istutettua katuympäristöä tulevan Raide-Jokerin pysäkin välittömään läheisyyteen. Asukasmäärän lisäys on noin 900 henkilöä. Pikku-Huopalahdessa (Mannerheimintie 162) muutetaan myös asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden tehokkaamman asuinkerrostalon ja paikoitushallin rakentamisen nykyisen vuonna 1952 valmistuneen asuntolarakennuksen tilalle. Nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa.

Lautakunta käsittelee myös valtuustoaloitetta, joka koskee Tattarisuon yrittäjien toimintaedellytyksiä. Pisimmät vuokrasopimukset on tehty vuoteen 2034, mikä on aiheuttanut yrittäjissä epävarmuutta. Aloitevastauksessa todetaan, että koska tulevassa yleiskaavassa Tattarisuon alue on edelleen osoitettu työpaikka-alueeksi, ei alueen maanvuokrasopimusten uusimisille ole estettä. Tavoitteena on saada Tattarisuon alueelle kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi uudet vuokrausperusteet vuoden 2018 aikana. Uusilla vuokrausperusteilla olisi tavoitteena turvata alueen tehokas ja asemakaavan mukainen käyttö myös vuoden 2034 jälkeen. Lisäksi alueen vuokralaisten kanssa tullaan käymään keskusteluja, joiden tarkoituksena on löytää keinoja alueen yleisilmeen kohentamiseksi sekä vajaasti rakennettujen tonttien saamisesta tehokkaampaan käyttöön.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa avustuksia ja leiri-avustuksia.

Ja muistattehan nämä tapahtumat:

 • Ekalle luokalle kouluun voi ilmoittautua Wilma-järjestelmän välityksellä 29.1. saakka

 • Östersundomin yleiskaavaehdotus on muuttunut, nähtävänä 11.1.-9.2. Suunnitelmista keskustellaan Sakarinmäen koululla 25.1. klo 17-19.

 • Suomi ja Viro 200 – yhteinen tulevaisuus? –seminaari kaupungintalolla 27.1. klo 12-16

 • Jätkäsaari-työpaja Jätkäsaari Smart Mobility Lab 31.1.

 • Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on valmis! Infotilaisuudet ke 24.1. klo 16-18, to 25.1. klo 10-12 ja ke 31.1. klo 16-18

 • Pormestarin asukasilta Myllypurossa 1.2. klo 18.30-20.30 Myllypuron yläkoululla (Yläkivenrinne 4). Kysely käynnissä asukasillan aiheiden osalta osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/asukasiltamyllypuro

 • Työväenopiston kursseilla on vielä vapaita paikkoja. Tutki vapaita paikkoja täältä.

 • Romantikoille Love Me Do -häätapahtuma 20.-21.1. Kaapelitehtaalle ja matkakuumeesta kärsiville Matkamessut Messukeskuksessa.

 • Talviliikenne Isosaareen alkaa 20.1.

Paloheinässä pääsee hiihtämään! Hyvää viikonloppua!

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249434-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-4#comments Helsinki Kasvatus- ja koulutuslautakunta kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Fri, 19 Jan 2018 18:55:22 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249434-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-4
Helsingin kuntapolitiikan viikko 3/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249029-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-32018 <p>Helsingin kaupunginvaltuuston kevätkausi käynnistyy. Ensimmäisessä kokouksessa päätetään mm. Hernesaaren osayleiskaavasta ja vastataan valtuutettujen aloitteisiin.</p><p>Linkki esityslistaan löytyy kunkin instanssin nimeä klikkaamalla.</p><p><strong>Maanantai 15.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-01-15_Khs_2_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><strong>Tiistai 16.1.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2018-01-16_Sotelk_1_El"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?ls=11&amp;doc=KUVA_2018-01-16_Kuvalk_1_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</u></a></p><p><strong>Keskiviikko 17.1.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-01-17_Kvsto_1_El"><u>Kaupunginvaltuusto</u></a></p><p><strong>Torstai 18.1.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/stara/fi/staran-esittely/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-01-18_Starajk_1_El"><u>Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Liikennelaitoksen (HKL) johtokunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveysjaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksen </strong>esityslista on tällä viikolla harvinaisen lyhyt.</p><p>Tärkeimpänä asiana on Myllypuron peruskoulun rakennuksen laajentamista ja osittaista perusparantamista koskeva hankesuunnitelma. Hankkeen enimmäishinta on 14,1 miljoonaa euroa. Hankkeeseen sisältyy nykyisen koulurakennuksen länsipuolelle rakennettava laajennusosa. Laajennus on kaksikerroksinen ja liittyy molemmissa kerroksissa nykyisen rakennuksen aulaan kapean nivelosan välityksellä. Laajennusosassa on pieni myös iltakäyttöön soveltuva monitoimitila (auditorio/liikuntasali), yleisopetustilaa sekä erikoisluokkia (kädentaidot, kuvataide, musiikki). Myös piha-aluetta uusitaan. Oppilasmäärän kasvun vuoksi koulua on tarpeen laajentaa ja samalla järjestää luonteva kulkuyhteys ylätalon ja alatalon koulurakennusten välille.</p><p>Käsittelyssä on myös viimeksi pöydälle jäänyt Katajanokan Kanavakatu 14:n <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-01-08_Khs_1_El/C5E16036-00C4-CBE0-84E9-5F24BD700000/Liite.pdf"><u>asemakaavan</u></a> muuttaminen. Tontti muutetaan toimitilarakentamisen korttelialueeksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös kaupunkiaukion rakentamisen Katajanokanlaiturin ja Mastokadun kulmaan sekä jalankulun yhteyden korttelin halki Kanavakadulta Katajanokanlaiturille.</p><p><strong>Sosiaalilautakunta </strong>käsittelee valtuutettujen toivomusponsia leipäjonoista, tuottavuustavoitteen toteuttamisen seurannasta, mittarien kehittämisestä palvelujen kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi ja mahdollisuuksista olla edelläkävijä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa </strong>päätetään alkaneen vuoden tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelmassa mielenkiintoinen tapahtuma on keskustakirjasto Oodin avaaminen. Töölönlahden toimijoiden kanssa käynnistetään yhteistyö alueen kehittämiseksi vetovoimaisena ja viihtyisänä kulttuurin, liikkumisen ja oleskelun ympäristönä. Ja paljon muuta. Kannattaa tutustua suunnitelmaan!</p><p>Lautakunta antaa lisäksi lausuntoja valtuutettujen aloitteista ja ponsista sekä järjestää koulujen iltavalvontapalveluiden minikilpailutuksen.</p><p><strong>Kaupunginvaltuusto </strong>pitää vuoden 2018 ensimmäisen kokouksensa keskiviikkona pitkällä esityslistalla. Olen tällä kertaa vastaamassa valtuutettujen kysymyksiin pormestariston virkaiältäni vanhimpana, joten edessä on pitkä ilta samoilla sijoilla.</p><p>Isoin asia listalla on Hernesaaren <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-01-17_Kvsto_1_El/490485FA-B8DD-C1E7-A065-5E849F900000/Liite.pdf"><u>osayleiskaava</u></a>. Kaavaratkaisu mahdollistaa asemakaavoituksen kautta asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden sijoittamisen Hernesaareen. Risteilylaivoille on osoitettu kahden nykyisen laituripaikan lisäksi yksi uusi laituripaikka. Pinta-ala on 33 hehtaaria ja lisätäyttöjen myötä 39 hehtaaria. Asuntoja on luvassa noin 6&nbsp;900 asukkaalle ja alueelle kaavaillaan noin 3&nbsp;000 työpaikkaa. Alueen toteuttamisen myötä alueen nykyiset rakennukset puretaan lukuun ottamatta Fordin tehdasrakennusta, Munkkisaaren teollisuustaloa, Valtion viljavarastoa, Löylyä ja Cafe Birgittaa. Telakkatoiminnot siirtyvät alueen pohjoispuolelle.</p><p>Kaupunki vaihtaa Englantilaisen koulun kanssa kiinteistöjä siten, että kaupunki saa Englantilaisen koulun Mäntytien kiinteistön ja Englantilainen koulu puolestaan aiemmin Metropolialle vuokratun Vanha viertotie 23:ssa sijaitsevan kiinteistön. Englantilaisen koulun säätiö maksaa kaupungille välirahaa miljoonaa euroa. Koulu on käynnistänyt keskustelut kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa koulusopimuksen tekemiseksi koulun ja kaupungin välille. Hienoa, että saamme kaupunkiin lisää englanninkielistä opetusta.</p><p>Kruununhaan yläasteen koulun perusparannus hyväksytään, enimmäishinta 14,8 miljoonaa euroa. Tavoiteaikataulun mukaan rakentaminen alkaa joulukuussa 2018 ja työ valmistuu huhtikuussa 2020.</p><p>Illasta tekevät pitkän valtuutettujen aloitteet. Teemoina tällä kertaa kaupunkipyörien alueen laajentaminen koko kaupunkiin, punavankileirien historian muistaminen, pikatilausmatkojen lisääminen vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa, päihdetyön ammattitutkinto, alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn edistäminen, avoimuusperiaate kaupungin johtajien tapaamisissa, Mellarin asukastilan tilanteen korjaaminen ja Vantaan Energian irtautuminen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.</p><p>Kokous on nähtävissä klo 18 alkaen osoitteessa <a href="http://www.helsinkikanava.fi/"><u>www.helsinkikanava.fi</u></a>, ja katsottavaa riittää varmasti pitkälle iltaan.</p><p>Ja muistattehan nämä tapahtumat:</p><ul><li><p>Ekalle luokalle kouluun ilmoittautuminen on alkanut. Ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-järjestelmän välityksellä, ja ilmoittautumisaikaa on jatkettu 29.1. saakka</p></li><li><p>IsoRoban remontti on valmis! Avajaiset la 13.1. klo 16-20.</p></li><li><p>Östersundomin yleiskaavaehdotus on muuttunut, nähtävänä 11.1.-9.2. Suunnitelmista keskustellaan Sakarinmäen koululla 16.1. klo 17-19 ja 25.1. klo 17-19.</p></li><li><p>Jätkäsaari-työpaja Jätkäsaari Smart Mobility Lab 31.1.</p></li><li><p>Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on valmis! Infotilaisuudet ke 24.1. klo 16-18, to 25.1. klo 10-12 ja ke 31.1. klo 16-18</p></li><li><p>Pormestarin&nbsp;asukasilta Myllypurossa 1.2. klo 18.30-20.30 Myllypuron yläkoululla (Yläkivenrinne 4). Kysely käynnissä asukasillan aiheiden osalta osoitteessa <a href="https://kerrokantasi.hel.fi/asukasiltamyllypuro"><u>https://kerrokantasi.hel.fi/asukasiltamyllypuro</u></a></p></li></ul><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin kaupunginvaltuuston kevätkausi käynnistyy. Ensimmäisessä kokouksessa päätetään mm. Hernesaaren osayleiskaavasta ja vastataan valtuutettujen aloitteisiin.

Linkki esityslistaan löytyy kunkin instanssin nimeä klikkaamalla.

Maanantai 15.1.   

Kaupunginhallitus

Tiistai 16.1. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 17.1. 

Kaupunginvaltuusto

Torstai 18.1.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Liikennelaitoksen (HKL) johtokunta

Sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslista on tällä viikolla harvinaisen lyhyt.

Tärkeimpänä asiana on Myllypuron peruskoulun rakennuksen laajentamista ja osittaista perusparantamista koskeva hankesuunnitelma. Hankkeen enimmäishinta on 14,1 miljoonaa euroa. Hankkeeseen sisältyy nykyisen koulurakennuksen länsipuolelle rakennettava laajennusosa. Laajennus on kaksikerroksinen ja liittyy molemmissa kerroksissa nykyisen rakennuksen aulaan kapean nivelosan välityksellä. Laajennusosassa on pieni myös iltakäyttöön soveltuva monitoimitila (auditorio/liikuntasali), yleisopetustilaa sekä erikoisluokkia (kädentaidot, kuvataide, musiikki). Myös piha-aluetta uusitaan. Oppilasmäärän kasvun vuoksi koulua on tarpeen laajentaa ja samalla järjestää luonteva kulkuyhteys ylätalon ja alatalon koulurakennusten välille.

Käsittelyssä on myös viimeksi pöydälle jäänyt Katajanokan Kanavakatu 14:n asemakaavan muuttaminen. Tontti muutetaan toimitilarakentamisen korttelialueeksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös kaupunkiaukion rakentamisen Katajanokanlaiturin ja Mastokadun kulmaan sekä jalankulun yhteyden korttelin halki Kanavakadulta Katajanokanlaiturille.

Sosiaalilautakunta käsittelee valtuutettujen toivomusponsia leipäjonoista, tuottavuustavoitteen toteuttamisen seurannasta, mittarien kehittämisestä palvelujen kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi ja mahdollisuuksista olla edelläkävijä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa päätetään alkaneen vuoden tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelmassa mielenkiintoinen tapahtuma on keskustakirjasto Oodin avaaminen. Töölönlahden toimijoiden kanssa käynnistetään yhteistyö alueen kehittämiseksi vetovoimaisena ja viihtyisänä kulttuurin, liikkumisen ja oleskelun ympäristönä. Ja paljon muuta. Kannattaa tutustua suunnitelmaan!

Lautakunta antaa lisäksi lausuntoja valtuutettujen aloitteista ja ponsista sekä järjestää koulujen iltavalvontapalveluiden minikilpailutuksen.

Kaupunginvaltuusto pitää vuoden 2018 ensimmäisen kokouksensa keskiviikkona pitkällä esityslistalla. Olen tällä kertaa vastaamassa valtuutettujen kysymyksiin pormestariston virkaiältäni vanhimpana, joten edessä on pitkä ilta samoilla sijoilla.

Isoin asia listalla on Hernesaaren osayleiskaava. Kaavaratkaisu mahdollistaa asemakaavoituksen kautta asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden sijoittamisen Hernesaareen. Risteilylaivoille on osoitettu kahden nykyisen laituripaikan lisäksi yksi uusi laituripaikka. Pinta-ala on 33 hehtaaria ja lisätäyttöjen myötä 39 hehtaaria. Asuntoja on luvassa noin 6 900 asukkaalle ja alueelle kaavaillaan noin 3 000 työpaikkaa. Alueen toteuttamisen myötä alueen nykyiset rakennukset puretaan lukuun ottamatta Fordin tehdasrakennusta, Munkkisaaren teollisuustaloa, Valtion viljavarastoa, Löylyä ja Cafe Birgittaa. Telakkatoiminnot siirtyvät alueen pohjoispuolelle.

Kaupunki vaihtaa Englantilaisen koulun kanssa kiinteistöjä siten, että kaupunki saa Englantilaisen koulun Mäntytien kiinteistön ja Englantilainen koulu puolestaan aiemmin Metropolialle vuokratun Vanha viertotie 23:ssa sijaitsevan kiinteistön. Englantilaisen koulun säätiö maksaa kaupungille välirahaa miljoonaa euroa. Koulu on käynnistänyt keskustelut kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa koulusopimuksen tekemiseksi koulun ja kaupungin välille. Hienoa, että saamme kaupunkiin lisää englanninkielistä opetusta.

Kruununhaan yläasteen koulun perusparannus hyväksytään, enimmäishinta 14,8 miljoonaa euroa. Tavoiteaikataulun mukaan rakentaminen alkaa joulukuussa 2018 ja työ valmistuu huhtikuussa 2020.

Illasta tekevät pitkän valtuutettujen aloitteet. Teemoina tällä kertaa kaupunkipyörien alueen laajentaminen koko kaupunkiin, punavankileirien historian muistaminen, pikatilausmatkojen lisääminen vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa, päihdetyön ammattitutkinto, alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn edistäminen, avoimuusperiaate kaupungin johtajien tapaamisissa, Mellarin asukastilan tilanteen korjaaminen ja Vantaan Energian irtautuminen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.

Kokous on nähtävissä klo 18 alkaen osoitteessa www.helsinkikanava.fi, ja katsottavaa riittää varmasti pitkälle iltaan.

Ja muistattehan nämä tapahtumat:

 • Ekalle luokalle kouluun ilmoittautuminen on alkanut. Ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-järjestelmän välityksellä, ja ilmoittautumisaikaa on jatkettu 29.1. saakka

 • IsoRoban remontti on valmis! Avajaiset la 13.1. klo 16-20.

 • Östersundomin yleiskaavaehdotus on muuttunut, nähtävänä 11.1.-9.2. Suunnitelmista keskustellaan Sakarinmäen koululla 16.1. klo 17-19 ja 25.1. klo 17-19.

 • Jätkäsaari-työpaja Jätkäsaari Smart Mobility Lab 31.1.

 • Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on valmis! Infotilaisuudet ke 24.1. klo 16-18, to 25.1. klo 10-12 ja ke 31.1. klo 16-18

 • Pormestarin asukasilta Myllypurossa 1.2. klo 18.30-20.30 Myllypuron yläkoululla (Yläkivenrinne 4). Kysely käynnissä asukasillan aiheiden osalta osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/asukasiltamyllypuro

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249029-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-32018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kunnallispolitiikka Lautakunnat Fri, 12 Jan 2018 11:58:29 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249029-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-32018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 2/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248669-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-22018 <p>&nbsp;</p><p>Erinomaisen hyvää uutta vuotta! Helsingin kunnallispolitiikan kevätkausi alkaa rauhallisesti, sillä viikolla 2 kokoontuu vain kaupunginhallitus. Kaupunginvaltuuston ja lautakuntien ensimmäiset kokoukset ovat vasta kuun loppupuolella.</p><p>Kaupunginhallituksen esityslista löytyy <a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-01-08_Khs_1_El"><u>täältä</u></a>.</p><p>Käsittelyssä on mm. Katajanokan Kanavakatu 14:n <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-01-08_Khs_1_El/C5E16036-00C4-CBE0-84E9-5F24BD700000/Liite.pdf"><u>asemakaavan</u></a> muuttaminen. Tontti muutetaan toimitilarakentamisen korttelialueeksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös kaupunkiaukion rakentamisen Katajanokanlaiturin ja Mastokadun kulmaan sekä jalankulun yhteyden korttelin halki Kanavakadulta Katajanokanlaiturille.</p><p>Hernesaaren <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-01-08_Khs_1_El/490485FA-B8DD-C1E7-A065-5E849F900000/Liite.pdf"><u>osayleiskaava</u></a> on niin iso kokonaisuus, että jäänee pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa asemakaavoituksen kautta asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden sijoittamisen Hernesaareen. Risteilylaivoille on osoitettu kahden nykyisen laituripaikan lisäksi yksi uusi laituripaikka. Venesatamaan suunnitellaan veneiden huoltoon ja säilytykseen liittyviä toimintoja ja vierasvenesatamaa, joita alueen monipuoliset matkailu- ja vapaa-ajan palvelut tukevat. Hernesaaren itärantaan on suunniteltu Merisataman ja Eiranrannan jatkeeksi rantapuisto, jossa on lähiliikuntapalveluita ja vesiurheilukeskus. Tavoitteena on alueen kehittyminen Helsingin kantakaupungin matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden merelliseksi keskittymäksi. Alueelle etsitään uusia ja omaperäisiä kaupunkiasumisen ratkaisuja. Osayleiskaava-alueen nykyisen maa-alueen pinta-ala on noin 33 hehtaaria. Ehdotuksen mukaan merialueille tehtäviä lisätäyttöjä on noin 8 hehtaaria ja kaivuja 2 hehtaaria, jolloin ehdotuksen maapinta-ala on 39 hehtaaria.</p><p>Kuusisaaressa muutetaan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-01-08_Khs_1_El/E44C5C64-7063-C9D5-858B-5FD9F1C00000/Liite.pdf"><u>asemakaavaa</u></a> osoitteessa Krogiuksentie 15. Kyseiselle asuintontille on kaavamuutoksen myötä mahdollista rakentaa kaksi tai kolme uudisrakennusta.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-01-08_Khs_1_El/08115204-AEE8-C75C-82A1-5F4DFF400002/Liite.pdf"><u>Garden-hanke</u></a> on esityslistalla jo kolmatta kertaa ja saadaan toivottavasti nyt maaliin.</p><p>Esityslistalla on myös valtuutettujen aloitteita ja toivomusponsia. Terassien aukioloaikoja koskeva toivomusponsi on jo seikkaillut muutaman kerran päätöksentekokoneistossa. Kansliapäällikkö on asettanut joulukuussa työryhmän selvittämään terassien aukioloaikojen laajentamista. Työryhmän työtä johtaa elinkeino-osasto. Katsotaan, ehtiikö työryhmä saada työnsä valmiiksi ennen seuraavaa terassikautta.</p><p>Muistattehan nauttia LUX Helsinki -tapahtumasta 6.-10.1. Tapahtuman ohjelma ja kartta löytyvät <a href="https://www.luxhelsinki.fi/"><u>täältä</u></a> ja tulostettava kartta <a href="https://www.luxhelsinki.fi/wp-content/uploads/2018/01/lux_kartta_fin_nettiA4.pdf"><u>tästä</u></a>.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Erinomaisen hyvää uutta vuotta! Helsingin kunnallispolitiikan kevätkausi alkaa rauhallisesti, sillä viikolla 2 kokoontuu vain kaupunginhallitus. Kaupunginvaltuuston ja lautakuntien ensimmäiset kokoukset ovat vasta kuun loppupuolella.

Kaupunginhallituksen esityslista löytyy täältä.

Käsittelyssä on mm. Katajanokan Kanavakatu 14:n asemakaavan muuttaminen. Tontti muutetaan toimitilarakentamisen korttelialueeksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös kaupunkiaukion rakentamisen Katajanokanlaiturin ja Mastokadun kulmaan sekä jalankulun yhteyden korttelin halki Kanavakadulta Katajanokanlaiturille.

Hernesaaren osayleiskaava on niin iso kokonaisuus, että jäänee pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa asemakaavoituksen kautta asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden sijoittamisen Hernesaareen. Risteilylaivoille on osoitettu kahden nykyisen laituripaikan lisäksi yksi uusi laituripaikka. Venesatamaan suunnitellaan veneiden huoltoon ja säilytykseen liittyviä toimintoja ja vierasvenesatamaa, joita alueen monipuoliset matkailu- ja vapaa-ajan palvelut tukevat. Hernesaaren itärantaan on suunniteltu Merisataman ja Eiranrannan jatkeeksi rantapuisto, jossa on lähiliikuntapalveluita ja vesiurheilukeskus. Tavoitteena on alueen kehittyminen Helsingin kantakaupungin matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden merelliseksi keskittymäksi. Alueelle etsitään uusia ja omaperäisiä kaupunkiasumisen ratkaisuja. Osayleiskaava-alueen nykyisen maa-alueen pinta-ala on noin 33 hehtaaria. Ehdotuksen mukaan merialueille tehtäviä lisätäyttöjä on noin 8 hehtaaria ja kaivuja 2 hehtaaria, jolloin ehdotuksen maapinta-ala on 39 hehtaaria.

Kuusisaaressa muutetaan asemakaavaa osoitteessa Krogiuksentie 15. Kyseiselle asuintontille on kaavamuutoksen myötä mahdollista rakentaa kaksi tai kolme uudisrakennusta.

Garden-hanke on esityslistalla jo kolmatta kertaa ja saadaan toivottavasti nyt maaliin.

Esityslistalla on myös valtuutettujen aloitteita ja toivomusponsia. Terassien aukioloaikoja koskeva toivomusponsi on jo seikkaillut muutaman kerran päätöksentekokoneistossa. Kansliapäällikkö on asettanut joulukuussa työryhmän selvittämään terassien aukioloaikojen laajentamista. Työryhmän työtä johtaa elinkeino-osasto. Katsotaan, ehtiikö työryhmä saada työnsä valmiiksi ennen seuraavaa terassikautta.

Muistattehan nauttia LUX Helsinki -tapahtumasta 6.-10.1. Tapahtuman ohjelma ja kartta löytyvät täältä ja tulostettava kartta tästä.

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248669-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-22018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kunnallispolitiikka Lautakunnat Fri, 05 Jan 2018 12:13:16 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248669-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-22018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 51/2017 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247684-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-512017 <p>Vaikka kaupunginvaltuusto jäi jo joulutauolle, kaupunginhallitus ja lautakunnat työskentelevät vielä joulunalusviikolla. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto tekee erinomaisia päätöksiä paitsi A1-kielen opiskelun varhaistamisesta ekalta luokalta alkavaksi, myös 2-kielisen suomi-englanti-esiopetuksen ja kielikylvyn aloittamisesta uusissa kohteissa. Kaksikielinen suomi-saame -opetuskin aloitetaan. Kaupunkistrategian kielilinjauksia lähdetään toteuttamaan heti aktiivisesti!</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 18.12.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-12-18_Khs_46_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-12-18_Koja_22_El"><u>Konsernijaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 19.12.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-suomenkielinen-jaosto-asiakirja?ls=11&amp;doc=Kasko_2017-12-19_Skju_5_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-ruotsinkielinen-jaosto-asiakirja?ls=22&amp;doc=Kasko_2017-12-19_Rkj_5_El"><u>Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?ls=11&amp;doc=Kymp_2017-12-19_Kylk_18_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2017-12-19_Sotelk_23_El"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Keskiviikko 20.12.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2017-12-20_HKLjku_12_El"><u>Helsingin kaupungin liikenne HKL -liikelaitoksen johtokunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-12-20_Palkejk_2_El"><u>Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksen </strong>esityslistalta jäi pois suurmoskeija-hanke, koska hakijat peruuttivat hakemuksensa. Silti riittää pohdittavaa, mm. lukuisia valtuutettujen aloitteita.</p><p>Kaupunginhallitus &rdquo;asettaa&rdquo; nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin. Parin viikon takaisissa vaaleissa valittiin 20 Ruudin ydinryhmäläistä. Ydinryhmän nimi muuttuu jatkossa nuorisoneuvostoksi. Ruudin toimintamuodot ovat omaehtoisen toiminnan tukeminen (avustukset ja aloiteoikeus), edustuksellinen toiminta (Helsingin nuorisoneuvosto sekä oppilas- ja opiskelijakunnat), osallistuva budjetointi ja yhteiskehittäminen sekä tapahtumat.</p><p>Kaupunginhallitus jakaa myös asukasosallisuusavustukset vuodelle 2018. Jaossa on yleisavustusta asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin, toiminta-avustusta asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen sekä pienavustusta alkaviin tai kertaluonteisiin hankkeisiin.</p><p>Kaupunginhallitus lausuu myös luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi pelastuslain muuttamisesta sekä Nord Stream 2 Ag:n hakemuksesta kahden maakaasuputken sijoittamisesta Suomenlahden talousvyöhykkeelle.</p><p>Helsinki Garden -hankkeen suunnittelualuevaraus jäi viimeksi pöydälle. Kartta suunnittelualueesta löytyy <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2017/Keha_2017-12-11_Khs_44_El/08115204-AEE8-C75C-82A1-5F4DFF400002/Liite.pdf"><u>täältä</u></a>. Päätösehdotuksessa korostetaan varauksensaajan olevan tietoinen siitä, että uusi varausalue käsittää mm. HJK:lle pitkäaikaisesti vuokratun kenttäalueen. HJK:lle nykyisin vuokratulle alueelle voidaan sijoittaa vain maanalaisia tiloja. Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että vanha jäähalli &rdquo;Nordis&rdquo; integroidaan osaksi hanketta. Vanha jäähalli saneerataan palloilu- ja monitoimiareenaksi.</p><p><strong>Konsernijaosto </strong>kuulee Stadio-säätiön ja Seuren ajankohtaiskatsaukset.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto </strong>päättää kokouksessaan merkittävistä kieliasioista.</p><p>Isoimpana asiana on A1-kielen varhentaminen 1. vuosiluokalta alkaen ensi syksystä alkaen kaupungin strategian mukaisesti. Blogini aiheesta löytyy <a href="https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/pia-pakarinen-kielen-oppiminen"><u>täältä</u></a>.</p><p>Jaosto vahvistaa ruotsin kielen kielikylvyn valintakriteerit varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelujen tarjonta huomioon ottaen on mahdollista. &nbsp;Samassa kielikylpypäiväkodissa olevien lasten sisarukset asetetaan valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa, suoritetaan valinta arvonnalla. Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, suoritetaan valinta arvonnalla. Jo kielikylpytoiminnassa olevien lasten huoltajat ovat esittäneet toiveen, että sisarussuhde asetettaisiin etusijalle myös silloin, kun perheen vanhempi lapsi on jo siirtynyt kouluun. Tämän katsotaan kuitenkin rajoittavan muiden perheiden lasten mahdollisuutta sijoittua kielikylpyyn.</p><p>Kielipainotteista esiopetusta laajennetaan kaupungin strategian mukaisesti. Ensi syksystä käynnistetään laajamittainen 2-kielinen suomi-englanti-esiopetus Kannelmäessä päiväkoti Pelimannissa sekä Vuosaaressa päiväkoti Merirastissa. Laajamittaisessa kaksikielisessä esiopetuksessa osa toiminnasta (vähintään 25 %) toteutetaan vieraalla kielellä. Puistolan Klaara-Vihtorissa käynnistetään ruotsin kielen kielikylpy ja Pukinmäen Nuotissa laajennetaan kielikylpyopetusta. Kielikylpyopetuksessa esiopetus toteutetaan pääosin kielikylpykielellä. Opettaja käyttää johdonmukaisesti ainoastaan kielikylpykieltä.</p><p>Peruskoulujen kaksikielisen opetuksen tarjontaa laajennetaan. Jätkäsaaren peruskoulussa, Kaisaniemen ala-asteen koulussa, Ruoholahden ala-asteen koulussa ja Taivallahden peruskoulussa tarjotaan ensimmäiseltä luokalta alkavaa kielirikasteista suomi-englanti-opetusta. Malmin peruskoulussa tarjotaan ensimmäiseltä luokalta alkavaa laajamittaista kaksikielistä suomi-englanti-opetusta siten, että oppilaaksiottoalue on koko kaupunki ja oppilaat otetaan kouluun soveltuvuuskokeella. Pasilan peruskoulussa aloitetaan puolestaan kaksikielinen suomi-saame -opetus.</p><p>Suomenkielinen jaosto päättää myös oppilaaksiottamisen perusteista ja yleisopetuksen enimmäisoppilasmääristä sekä lukioiden (60 prosenttia ikäluokasta) ja stadin ammattiopiston (40 prosenttia ikäluokasta) aloituspaikoista. Puistolassa ja Käpylässä luovutaan yhtenäisistä oppilaaksiottoalueista ja määritetään kullekin koululle omat oppilaaksiottoalueet.</p><p>Tyvärr har <strong>svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning</strong> möte denna gång samtidigt som finska sektionen. Också svenska sektionen beslutar godkänna en ändring i språkprogrammet. I och med ändringen tidigareläggs A1-språket finska och inleds i årskurs ett.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunta </strong>on ahkeroinut koko syksyn niin moninaisten kaava-asioiden parissa, että heille suo tällä kertaa erittäin keveän kokouksen: pelkkiä hallinnollisia asioita.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunta </strong>päättää ensi vuoden käyttösuunnitelmastaan. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaismenoiksi on budjetoitu ensi vuodelle reilut 2 miljardia euroa. Lautakunta saa myös ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannekatsauksen ja päättää mm. palvelusetelin käyttöönotosta lasten ja aikuisten toimintaterapian järjestämisessä. Lautakunta antaa myös lausunnon aluehallintoviraston pyynnöstä tehtyyn selvitykseen kaupungin kotihoidon toiminnasta.</p><p>Kiitos kaikille kuntapolitiikan blogini lukijoille! Luvassa on pieni joulutauko - seuraavan päivätyksen teen 5.1.2018. Oikein hyvää joulua ja iloista vuodenvaihdetta kaikille!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vaikka kaupunginvaltuusto jäi jo joulutauolle, kaupunginhallitus ja lautakunnat työskentelevät vielä joulunalusviikolla. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto tekee erinomaisia päätöksiä paitsi A1-kielen opiskelun varhaistamisesta ekalta luokalta alkavaksi, myös 2-kielisen suomi-englanti-esiopetuksen ja kielikylvyn aloittamisesta uusissa kohteissa. Kaksikielinen suomi-saame -opetuskin aloitetaan. Kaupunkistrategian kielilinjauksia lähdetään toteuttamaan heti aktiivisesti!

 

Maanantai 18.12.   

Kaupunginhallitus

Konsernijaosto

 

Tiistai 19.12. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Keskiviikko 20.12. 

Helsingin kaupungin liikenne HKL -liikelaitoksen johtokunta

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksen esityslistalta jäi pois suurmoskeija-hanke, koska hakijat peruuttivat hakemuksensa. Silti riittää pohdittavaa, mm. lukuisia valtuutettujen aloitteita.

Kaupunginhallitus ”asettaa” nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin. Parin viikon takaisissa vaaleissa valittiin 20 Ruudin ydinryhmäläistä. Ydinryhmän nimi muuttuu jatkossa nuorisoneuvostoksi. Ruudin toimintamuodot ovat omaehtoisen toiminnan tukeminen (avustukset ja aloiteoikeus), edustuksellinen toiminta (Helsingin nuorisoneuvosto sekä oppilas- ja opiskelijakunnat), osallistuva budjetointi ja yhteiskehittäminen sekä tapahtumat.

Kaupunginhallitus jakaa myös asukasosallisuusavustukset vuodelle 2018. Jaossa on yleisavustusta asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin, toiminta-avustusta asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen sekä pienavustusta alkaviin tai kertaluonteisiin hankkeisiin.

Kaupunginhallitus lausuu myös luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi pelastuslain muuttamisesta sekä Nord Stream 2 Ag:n hakemuksesta kahden maakaasuputken sijoittamisesta Suomenlahden talousvyöhykkeelle.

Helsinki Garden -hankkeen suunnittelualuevaraus jäi viimeksi pöydälle. Kartta suunnittelualueesta löytyy täältä. Päätösehdotuksessa korostetaan varauksensaajan olevan tietoinen siitä, että uusi varausalue käsittää mm. HJK:lle pitkäaikaisesti vuokratun kenttäalueen. HJK:lle nykyisin vuokratulle alueelle voidaan sijoittaa vain maanalaisia tiloja. Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että vanha jäähalli ”Nordis” integroidaan osaksi hanketta. Vanha jäähalli saneerataan palloilu- ja monitoimiareenaksi.

Konsernijaosto kuulee Stadio-säätiön ja Seuren ajankohtaiskatsaukset.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää kokouksessaan merkittävistä kieliasioista.

Isoimpana asiana on A1-kielen varhentaminen 1. vuosiluokalta alkaen ensi syksystä alkaen kaupungin strategian mukaisesti. Blogini aiheesta löytyy täältä.

Jaosto vahvistaa ruotsin kielen kielikylvyn valintakriteerit varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelujen tarjonta huomioon ottaen on mahdollista.  Samassa kielikylpypäiväkodissa olevien lasten sisarukset asetetaan valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa, suoritetaan valinta arvonnalla. Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, suoritetaan valinta arvonnalla. Jo kielikylpytoiminnassa olevien lasten huoltajat ovat esittäneet toiveen, että sisarussuhde asetettaisiin etusijalle myös silloin, kun perheen vanhempi lapsi on jo siirtynyt kouluun. Tämän katsotaan kuitenkin rajoittavan muiden perheiden lasten mahdollisuutta sijoittua kielikylpyyn.

Kielipainotteista esiopetusta laajennetaan kaupungin strategian mukaisesti. Ensi syksystä käynnistetään laajamittainen 2-kielinen suomi-englanti-esiopetus Kannelmäessä päiväkoti Pelimannissa sekä Vuosaaressa päiväkoti Merirastissa. Laajamittaisessa kaksikielisessä esiopetuksessa osa toiminnasta (vähintään 25 %) toteutetaan vieraalla kielellä. Puistolan Klaara-Vihtorissa käynnistetään ruotsin kielen kielikylpy ja Pukinmäen Nuotissa laajennetaan kielikylpyopetusta. Kielikylpyopetuksessa esiopetus toteutetaan pääosin kielikylpykielellä. Opettaja käyttää johdonmukaisesti ainoastaan kielikylpykieltä.

Peruskoulujen kaksikielisen opetuksen tarjontaa laajennetaan. Jätkäsaaren peruskoulussa, Kaisaniemen ala-asteen koulussa, Ruoholahden ala-asteen koulussa ja Taivallahden peruskoulussa tarjotaan ensimmäiseltä luokalta alkavaa kielirikasteista suomi-englanti-opetusta. Malmin peruskoulussa tarjotaan ensimmäiseltä luokalta alkavaa laajamittaista kaksikielistä suomi-englanti-opetusta siten, että oppilaaksiottoalue on koko kaupunki ja oppilaat otetaan kouluun soveltuvuuskokeella. Pasilan peruskoulussa aloitetaan puolestaan kaksikielinen suomi-saame -opetus.

Suomenkielinen jaosto päättää myös oppilaaksiottamisen perusteista ja yleisopetuksen enimmäisoppilasmääristä sekä lukioiden (60 prosenttia ikäluokasta) ja stadin ammattiopiston (40 prosenttia ikäluokasta) aloituspaikoista. Puistolassa ja Käpylässä luovutaan yhtenäisistä oppilaaksiottoalueista ja määritetään kullekin koululle omat oppilaaksiottoalueet.

Tyvärr har svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning möte denna gång samtidigt som finska sektionen. Också svenska sektionen beslutar godkänna en ändring i språkprogrammet. I och med ändringen tidigareläggs A1-språket finska och inleds i årskurs ett.

Kaupunkiympäristölautakunta on ahkeroinut koko syksyn niin moninaisten kaava-asioiden parissa, että heille suo tällä kertaa erittäin keveän kokouksen: pelkkiä hallinnollisia asioita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ensi vuoden käyttösuunnitelmastaan. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaismenoiksi on budjetoitu ensi vuodelle reilut 2 miljardia euroa. Lautakunta saa myös ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannekatsauksen ja päättää mm. palvelusetelin käyttöönotosta lasten ja aikuisten toimintaterapian järjestämisessä. Lautakunta antaa myös lausunnon aluehallintoviraston pyynnöstä tehtyyn selvitykseen kaupungin kotihoidon toiminnasta.

Kiitos kaikille kuntapolitiikan blogini lukijoille! Luvassa on pieni joulutauko - seuraavan päivätyksen teen 5.1.2018. Oikein hyvää joulua ja iloista vuodenvaihdetta kaikille!

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247684-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-512017#comments Helsinki kaupunginhallitus Kieliohjelma Kunnallispolitiikka Lautakunnat Fri, 15 Dec 2017 16:57:48 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247684-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-512017
Helsingin kuntapolitiikan viikko 50/2017 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247314-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-502017 <p>Joulurauhasta ei ole vielä tietoakaan, kun alkavalla viikolla kaupunginvaltuusto käsittelee sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevasta lakiehdotuksesta annettavaa lausuntoa, kaupunkiympäristölautakunta moskeijalle esitettävää suunnitteluvarausta ja kasvatus- ja koulutuslautakunta tulosbudjettia.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 11.12.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-12-11_Khs_44_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/elinkeinojaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-12-11_Eja_8_El"><u>Elinkeinojaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 12.12.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?ls=11&amp;doc=Kasko_2017-12-12_Kklku_7_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?ls=11&amp;doc=Kymp_2017-12-12_Kylk_17_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?ls=11&amp;doc=KUVA_2017-12-12_Kuvalk_9_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2017-12-12_Sotelk_22_El"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2017-12-12_Pelku_6_El"><u>Pelastuslautakunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Keskiviikko 13.12.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-12-13_Kvsto_22_El"><u>Kaupunginvaltuusto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksen </strong>esityslistalla ei liene tällä kerralla kovin kuohuttavia asioita. Helsinki Garden &ndash;hankkeen suunnittelualuevarausta muutetaan ja täydennetään. Kartta suunnittelualueesta löytyy <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2017/Keha_2017-12-11_Khs_44_El/08115204-AEE8-C75C-82A1-5F4DFF400002/Liite.pdf"><u>täältä</u></a>. Päätösehdotuksessa korostetaan varauksensaajan olevan tietoinen siitä, että uusi varausalue käsittää mm. HJK:lle pitkäaikaisesti vuokratun kenttäalueen. HJK:lle nykyisin vuokratulle alueelle voidaan sijoittaa vain maanalaisia tiloja. Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että vanha jäähalli &rdquo;Nordis&rdquo; integroidaan osaksi hanketta. Vanha jäähalli saneerataan palloilu- ja monitoimiareenaksi.</p><p><strong>Elinkeinojaosto </strong>päättää eräiden hankkeiden rahoituksesta innovaatiorahaston varoilla, perehtyy kansainvälisen toiminnan ja elinkeinomarkkinoinnin <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_elinkeinojaosto/Suomi/Esitys/2017/Keha_2017-12-11_Eja_8_El/32F4D846-8DA9-CFC9-910C-60086FE00000/Liite.pdf"><u>tiekarttoihin</u></a> vuosiksi 2018-2021 ja tutustuu Kasvupalvelu-uudistuksen tilannekatsaukseen. <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_elinkeinojaosto/Suomi/Esitys/2017/Keha_2017-12-11_Eja_8_El/48CDF5F3-9A69-CD14-9A21-5FA1A1400000/Liite.pdf"><u>Vallilaan</u></a> suunnitellaan hotellia Teollisuuskadun ja Aleksis Kiven kadun väliin lähelle Pasilaa.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunta </strong>käsittelee mm. tulosbudjettia vuodelle 2018. Toimialan toimintamenoraamia nostettiin pormestarin talousarvioehdotuksessa 31,5 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioehdotukseen nähden. Määrärahojen lisäyksestä on kohdennettu varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen 5,0 miljoonaa euroa, kaupunkistrategian käynnistämiseen 8,0 miljoonaa euroa, yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottamiseen vajaat 0,2 miljoonaa euroa sekä talousarvioehdotukseen sisältyneiden säästö-/tuottavuustoimenpiteiden purkamiseen 15,4 miljoonaa euroa.</p><p>Kaupunginhallituksen käsittelyssä KASKOlle myönnettiin vielä 3 miljoonan euron lisäys segregaation ehkäisemiseen (pd-raha) ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin. Tästä 2,7 miljoonaa euroa kohdistetaan suomenkieliseen ja 0,3 miljoonaa euroa ruotsinkieliseen perusopetukseen.&nbsp; Suomenkielisen perusopetuksen lisärahoituksesta 0,9 miljoonaa euroa lisätään pd-rahoitukseen, 0,4 miljoonaa euroa oppilashuoltoon kouluilla, joissa on paljon erityisen tuen oppilaita, sekä 1,4 miljoonaa euroa erityisen tuen oppilaiden riittävään tukeen lähikoulussa. Lisäksi turvataan erityisluokkien tarve.</p><p>Subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy. Iltapäivätoimintapaikka taataan ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille sekä erityistä tukea tarvitseville.</p><p>Yli kolmevuotiaiden lasten päiväkotihoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisää korotetaan 10 eurolla ja alle kolmevuotiaiden lasten perhepäivähoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisää 20 eurolla 1.8.2018 alkaen. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on 3&nbsp;269 lasta eli noin 12 prosenttia varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista.</p><p>Käsiteltävänä on myös mm. valtuutettujen aloitteita ja ponsia sekä Työväenopiston Kaapelitehtaan korvaavien tilojen hankesuunnitelma.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunta </strong>käsittelee yleiskaavan toteuttamisohjelmaa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Mielenkiintoisinta toteuttamisohjelmassa on liikennehankkeiden ajoitus. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat esityksen mukaan toteutettaviksi Vartiosaaren ja Viikin-Malmin ratikat, Vihdintien ja Tuusulanväylän bulevardit, Jokeri 2 Malmista Kontulaan, Östersundomin metro, keskustan maanalainen kokoojakatu sekä runkobussilinjaston, baanaverkon ja kantakaupungin raitioverkon kehittäminen.</p><p>Asemakaavoja muutetaan Ruskeasuon <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-12-12_Kylk_17_El/CA72A46F-0A35-C99A-8515-5FC493500000/Liite.pdf"><u>Tenholantiellä</u></a> (tontilta purettavan liikerakennuksen (ns. proteesipaja) tilalle rakennetaan kolme uutta asuinkerrostaloa ja maanalainen paikoitushalli), <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-12-12_Kylk_17_El/EEF87F30-78B4-C563-85D5-5FE905900000/Liite.pdf"><u>Tanssin talon</u></a> osalta ja <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-12-12_Kylk_17_El/7F3929AF-B591-C9F4-9C38-600D2DC00000/Liite.pdf"><u>Jakomäessä</u></a> (nykyiset huonokuntoiset koulu-, päiväkoti- ja leikkipuistorakennukset puretaan ja korvataan uudella monitoimirakennuksella).</p><p>Esityslistalla on myös Töölönlahden eteläosan (Makasiinipuisto, Kansalaistori) puistosuunnitelman hyväksyminen. Hankkeesta löytyy lisätietoa <a href="https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/toolonlahden-etelaosan-puistosuunnitelma"><u>täältä</u></a>. Havainnekuva suunnitelmasta on tämän blogin kuvituksena.</p><p>Kaupunginhallitus hyväksyy myös Hämeentien alueen katusuunnitelmat. Kyseessä on lähinnä taannoin kovasti debatoitu Hämeentien muuttaminen joukkoliikenne- ja pyöräilykaduksi. Kolmannen linjan ja Näkinkujan liittymät katkaistaan moottoriajoneuvoliikenteeltä. Neljännen linjan, Ässänrinteen, Kaikukujan, Kaikukadun, Lintulahdenkadun ja Sakarinkadun liittymät toteutetaan ylijatkettuina jalkakäytävinä. Pelkään suunnitelman ruuhkauttavan pahasti Sörnäisten rantatien jatkossa.</p><p>Eniten keskustelua herättää varmasti moskeija ja monitoimikeskus -hanke, jota kaavaillaan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-12-12_Kylk_17_El/7700D441-992C-C37D-8619-6025AE700000/Liite.pdf"><u>Sörnäisiin</u></a>. Hankkeen rahoituksesta on ollut perusteltua polemiikkia &ndash; en ole siitä innostunut, vaikka virkamiesten esitys onkin sille myötämielinen. Lisää hankkeesta <a href="https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/moskeija-ja-monitoimikeskushankkeesta-paatoksia-tana-talvena"><u>täältä</u></a>.</p><p>Hakaniementorille suunnitellaan maanalaista pysäköintilaitosta. Toteutuessaan pysäköintilaitos parantaisi osaltaan sekä Hakaniementorin että kauppahallin ja muiden torin läheisyydessä olevien kiinteistöjen toimintaedellytyksiä sekä palvelisi siten myös alueen ja sen ympäristön asukkaita ja asiakkaita.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan</strong> esityslistalla ovat kulttuuri- ja liikuntakohteiden hinnastot, minkä lisäksi se käsittelee valtuutettujen toivomusponsia.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunta </strong>päättää mm. avustuksista järjestöille vuodelle 2018. Asia jäi viimeksi pöydälle. Lautakunta saa myös tilannekatsauksen ruotsinkielisisistä sote-palveluista. Lautakunta antaa myös lausuntonsa selvitykseen Helsingin kaupungin kotihoidon toiminnasta.</p><p><strong>Kaupunginvaltuusto </strong>kokoontuu viimeiseen kokoukseensa ennen joulua. Eniten keskustellaan periaatepäätöksestä lausunnoksi hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyshuollossa. Kaupungin lausunto on kaupunginhallituksen käsittelyn jäljiltä todella synkkä.</p><p>Kokoomuksen ryhmä esitti omana vaihtoehtonaan lausuntoa, joka kuvasti paremmin kaupungin asiantuntijoiden näkemystä ja toi esille todenmukaisesti lakiesityksen vahvuudet ja heikkoudet. Valinnanvapaus tähtää sote-palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseen. Potilaan oman valinnan mahdollistamisella toteutuu jatkossa paremmin oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihin. Mielestämme kaupunginhallituksen enemmistön hyväksymä lausunto ei anna todellista kuvaa siitä, millaisia vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaudella olisi helsinkiläisille. Lausunnossa esitetty kritiikki ei myöskään perustu kaikilta osin asiantuntijatietoon, vaan tyystin uudistuksen poliittiseen vastustukseen. Lausunto on myös huomattavan järjestelmäkeskeinen ja sivuuttaa parannukset asiakkaan näkökulmasta. Kokoomuksen ryhmän mielestä lausunto antaa vääristyneen ja yksipuolisen kuvan Helsingin kaupungin suhtautumisesta asiakkaan valinnanvapauteen. Mutta keskiviikkona keskustellaan tästä lisää! Kokousta voit seurata osoitteessa <a href="http://www.helsinkikanava.fi" title="www.helsinkikanava.fi">www.helsinkikanava.fi</a></p><p>Hyvää joulunalusaikaa!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Joulurauhasta ei ole vielä tietoakaan, kun alkavalla viikolla kaupunginvaltuusto käsittelee sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevasta lakiehdotuksesta annettavaa lausuntoa, kaupunkiympäristölautakunta moskeijalle esitettävää suunnitteluvarausta ja kasvatus- ja koulutuslautakunta tulosbudjettia.

 

Maanantai 11.12.

Kaupunginhallitus

Elinkeinojaosto

 

Tiistai 12.12.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pelastuslautakunta

 

Keskiviikko 13.12.

Kaupunginvaltuusto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla ei liene tällä kerralla kovin kuohuttavia asioita. Helsinki Garden –hankkeen suunnittelualuevarausta muutetaan ja täydennetään. Kartta suunnittelualueesta löytyy täältä. Päätösehdotuksessa korostetaan varauksensaajan olevan tietoinen siitä, että uusi varausalue käsittää mm. HJK:lle pitkäaikaisesti vuokratun kenttäalueen. HJK:lle nykyisin vuokratulle alueelle voidaan sijoittaa vain maanalaisia tiloja. Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että vanha jäähalli ”Nordis” integroidaan osaksi hanketta. Vanha jäähalli saneerataan palloilu- ja monitoimiareenaksi.

Elinkeinojaosto päättää eräiden hankkeiden rahoituksesta innovaatiorahaston varoilla, perehtyy kansainvälisen toiminnan ja elinkeinomarkkinoinnin tiekarttoihin vuosiksi 2018-2021 ja tutustuu Kasvupalvelu-uudistuksen tilannekatsaukseen. Vallilaan suunnitellaan hotellia Teollisuuskadun ja Aleksis Kiven kadun väliin lähelle Pasilaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee mm. tulosbudjettia vuodelle 2018. Toimialan toimintamenoraamia nostettiin pormestarin talousarvioehdotuksessa 31,5 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioehdotukseen nähden. Määrärahojen lisäyksestä on kohdennettu varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen 5,0 miljoonaa euroa, kaupunkistrategian käynnistämiseen 8,0 miljoonaa euroa, yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottamiseen vajaat 0,2 miljoonaa euroa sekä talousarvioehdotukseen sisältyneiden säästö-/tuottavuustoimenpiteiden purkamiseen 15,4 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä KASKOlle myönnettiin vielä 3 miljoonan euron lisäys segregaation ehkäisemiseen (pd-raha) ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin. Tästä 2,7 miljoonaa euroa kohdistetaan suomenkieliseen ja 0,3 miljoonaa euroa ruotsinkieliseen perusopetukseen.  Suomenkielisen perusopetuksen lisärahoituksesta 0,9 miljoonaa euroa lisätään pd-rahoitukseen, 0,4 miljoonaa euroa oppilashuoltoon kouluilla, joissa on paljon erityisen tuen oppilaita, sekä 1,4 miljoonaa euroa erityisen tuen oppilaiden riittävään tukeen lähikoulussa. Lisäksi turvataan erityisluokkien tarve.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy. Iltapäivätoimintapaikka taataan ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille sekä erityistä tukea tarvitseville.

Yli kolmevuotiaiden lasten päiväkotihoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisää korotetaan 10 eurolla ja alle kolmevuotiaiden lasten perhepäivähoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisää 20 eurolla 1.8.2018 alkaen. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on 3 269 lasta eli noin 12 prosenttia varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista.

Käsiteltävänä on myös mm. valtuutettujen aloitteita ja ponsia sekä Työväenopiston Kaapelitehtaan korvaavien tilojen hankesuunnitelma.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee yleiskaavan toteuttamisohjelmaa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Mielenkiintoisinta toteuttamisohjelmassa on liikennehankkeiden ajoitus. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat esityksen mukaan toteutettaviksi Vartiosaaren ja Viikin-Malmin ratikat, Vihdintien ja Tuusulanväylän bulevardit, Jokeri 2 Malmista Kontulaan, Östersundomin metro, keskustan maanalainen kokoojakatu sekä runkobussilinjaston, baanaverkon ja kantakaupungin raitioverkon kehittäminen.

Asemakaavoja muutetaan Ruskeasuon Tenholantiellä (tontilta purettavan liikerakennuksen (ns. proteesipaja) tilalle rakennetaan kolme uutta asuinkerrostaloa ja maanalainen paikoitushalli), Tanssin talon osalta ja Jakomäessä (nykyiset huonokuntoiset koulu-, päiväkoti- ja leikkipuistorakennukset puretaan ja korvataan uudella monitoimirakennuksella).

Esityslistalla on myös Töölönlahden eteläosan (Makasiinipuisto, Kansalaistori) puistosuunnitelman hyväksyminen. Hankkeesta löytyy lisätietoa täältä. Havainnekuva suunnitelmasta on tämän blogin kuvituksena.

Kaupunginhallitus hyväksyy myös Hämeentien alueen katusuunnitelmat. Kyseessä on lähinnä taannoin kovasti debatoitu Hämeentien muuttaminen joukkoliikenne- ja pyöräilykaduksi. Kolmannen linjan ja Näkinkujan liittymät katkaistaan moottoriajoneuvoliikenteeltä. Neljännen linjan, Ässänrinteen, Kaikukujan, Kaikukadun, Lintulahdenkadun ja Sakarinkadun liittymät toteutetaan ylijatkettuina jalkakäytävinä. Pelkään suunnitelman ruuhkauttavan pahasti Sörnäisten rantatien jatkossa.

Eniten keskustelua herättää varmasti moskeija ja monitoimikeskus -hanke, jota kaavaillaan Sörnäisiin. Hankkeen rahoituksesta on ollut perusteltua polemiikkia – en ole siitä innostunut, vaikka virkamiesten esitys onkin sille myötämielinen. Lisää hankkeesta täältä.

Hakaniementorille suunnitellaan maanalaista pysäköintilaitosta. Toteutuessaan pysäköintilaitos parantaisi osaltaan sekä Hakaniementorin että kauppahallin ja muiden torin läheisyydessä olevien kiinteistöjen toimintaedellytyksiä sekä palvelisi siten myös alueen ja sen ympäristön asukkaita ja asiakkaita.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslistalla ovat kulttuuri- ja liikuntakohteiden hinnastot, minkä lisäksi se käsittelee valtuutettujen toivomusponsia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää mm. avustuksista järjestöille vuodelle 2018. Asia jäi viimeksi pöydälle. Lautakunta saa myös tilannekatsauksen ruotsinkielisisistä sote-palveluista. Lautakunta antaa myös lausuntonsa selvitykseen Helsingin kaupungin kotihoidon toiminnasta.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu viimeiseen kokoukseensa ennen joulua. Eniten keskustellaan periaatepäätöksestä lausunnoksi hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyshuollossa. Kaupungin lausunto on kaupunginhallituksen käsittelyn jäljiltä todella synkkä.

Kokoomuksen ryhmä esitti omana vaihtoehtonaan lausuntoa, joka kuvasti paremmin kaupungin asiantuntijoiden näkemystä ja toi esille todenmukaisesti lakiesityksen vahvuudet ja heikkoudet. Valinnanvapaus tähtää sote-palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseen. Potilaan oman valinnan mahdollistamisella toteutuu jatkossa paremmin oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihin. Mielestämme kaupunginhallituksen enemmistön hyväksymä lausunto ei anna todellista kuvaa siitä, millaisia vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaudella olisi helsinkiläisille. Lausunnossa esitetty kritiikki ei myöskään perustu kaikilta osin asiantuntijatietoon, vaan tyystin uudistuksen poliittiseen vastustukseen. Lausunto on myös huomattavan järjestelmäkeskeinen ja sivuuttaa parannukset asiakkaan näkökulmasta. Kokoomuksen ryhmän mielestä lausunto antaa vääristyneen ja yksipuolisen kuvan Helsingin kaupungin suhtautumisesta asiakkaan valinnanvapauteen. Mutta keskiviikkona keskustellaan tästä lisää! Kokousta voit seurata osoitteessa www.helsinkikanava.fi

Hyvää joulunalusaikaa!

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247314-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-502017#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kunnallispolitiikka Lautakunnat Fri, 08 Dec 2017 11:13:49 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247314-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-502017
Helsingin kuntapolitiikan viikko 49/2017 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246936-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-492017 <p>Itsenäisyyspäiväviikko on kokouskalenterin kannalta tavanomaista kevyempi. Kokouksia on vain maanantaina, jolloin kaupunginhallitus tekee periaatepäätöksen lausunnosta, joka annetaan lakiesityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.</p><p><strong>Maanantai 4.12.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-12-04_Khs_43_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-12-04_Koja_21_El"><u>Konsernijaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> käsittelee hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettavaa lausuntoa, josta sosiaali- ja terveyslautakunta äänesti peräti 59 kertaa. Lausunto on erittäin kielteinen &ndash; valinnanvapauteen liittyvät myönteiset puolet on unohdettu käytännössä kokonaan. Toivottavasti lausuntoon saadaan kokouksessa hieman myönteisempiäkin sävyjä.</p><p>Länsi-Pakilassa muutetaan Pakilantien ja Välitalontien risteyksen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2017/Keha_2017-12-04_Khs_43_El/0F856513-861D-C9F4-91BF-5E376BD00001/Liite.pdf"><u>ympäristön</u></a> asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa enintään nelikerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen Pakilantien varteen.</p><p>Kaupunginhallitus saa myös selvityksen vuoden 2016 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Arviointikertomuksessa todetaan mm. entisen opetusviraston osalta, että sen tulee huolehtia siitä, etteivät julkisen liikenteen maksut ole esteenä lasten osallistumiselle kouluajalla kulttuuritapahtumiin, ja asettaa kouluille tilojen iltakäytön lisäämiseen liittyviä tavoitteita, kuten ollaan tekemässäkin.</p><p><strong>Konsernijaostossa </strong>kuullaan HUSsin ja Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaukset.</p><p>Hyvää itsenäisyyspäivää!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Itsenäisyyspäiväviikko on kokouskalenterin kannalta tavanomaista kevyempi. Kokouksia on vain maanantaina, jolloin kaupunginhallitus tekee periaatepäätöksen lausunnosta, joka annetaan lakiesityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Maanantai 4.12.

Kaupunginhallitus

Konsernijaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettavaa lausuntoa, josta sosiaali- ja terveyslautakunta äänesti peräti 59 kertaa. Lausunto on erittäin kielteinen – valinnanvapauteen liittyvät myönteiset puolet on unohdettu käytännössä kokonaan. Toivottavasti lausuntoon saadaan kokouksessa hieman myönteisempiäkin sävyjä.

Länsi-Pakilassa muutetaan Pakilantien ja Välitalontien risteyksen ympäristön asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa enintään nelikerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen Pakilantien varteen.

Kaupunginhallitus saa myös selvityksen vuoden 2016 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Arviointikertomuksessa todetaan mm. entisen opetusviraston osalta, että sen tulee huolehtia siitä, etteivät julkisen liikenteen maksut ole esteenä lasten osallistumiselle kouluajalla kulttuuritapahtumiin, ja asettaa kouluille tilojen iltakäytön lisäämiseen liittyviä tavoitteita, kuten ollaan tekemässäkin.

Konsernijaostossa kuullaan HUSsin ja Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaukset.

Hyvää itsenäisyyspäivää!

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246936-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-492017#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kunnallispolitiikka Lautakunnat Fri, 01 Dec 2017 14:22:59 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246936-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-492017
Helsingin kuntaviikko 48/2017 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246629-helsingin-kuntaviikko-482017 <p>Kaupunginvaltuuston keskiviikon kokouksessa riittää seurattavaa pitkälle myöhäisiltaan, sillä käsittelyssä on talousarvion lopullisen hyväksymisen lisäksi kasa aloitteita mm. paperittomien oikeuksista ja maksuttomasta ehkäisystä. Varaa popcornit ja virittäydy kanavalle osoitteessa <a href="http://www.helsinkikanava.fi/"><u>www.helsinkikanava.fi</u></a> klo 18 alkaen. Valinnanvapautta koskeva lakiehdotus on puolestaan lausunnolla kaupunginhallituksessa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa linjataan ruotsin kielen kielikylpyyn valinnan periaatteita.</p><p><strong>Maanantai 27.11.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-11-27_Khs_42_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/elinkeinojaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-11-27_Eja_7_El"><u>Elinkeinojaosto</u></a></p><p><strong>Tiistai 28.11.</strong></p><p>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan <a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-suomenkielinen-jaosto-asiakirja?ls=11&amp;doc=Kasko_2017-11-28_Skju_4_El"><u>suomenkielinen jaosto</u></a></p><p>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan <a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-ruotsinkielinen-jaosto-asiakirja?ls=22&amp;doc=Kasko_2017-11-28_Rkj_4_El"><u>ruotsinkielinen jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?ls=11&amp;doc=Kymp_2017-11-28_Kylk_16_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?ls=11&amp;doc=KUVA_2017-11-28_Kuvalk_8_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</u></a>&nbsp;</p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2017-11-28_Sotelk_21_El"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p><strong>Keskiviikko 29.11.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-11-29_Kvsto_21_El"><u>Kaupunginvaltuusto</u></a></p><p><strong>Torstai 30.11.</strong></p><p>Kaupunkiympäristölautakunnan <a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat"><u>rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</u></a></p><p>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan <a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-nuorisojaosto-asiakirja?ls=11&amp;doc=KUVA_2017-11-30_Nuja_3_El"><u>nuorisojaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> käsittelee hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettavaa lausuntoa, josta sosiaali- ja terveyslautakunta äänesti peräti 59 kertaa. Lausunto on erittäin kielteinen &ndash; valinnanvapauteen liittyvät myönteiset puolet on unohdettu käytännössä kokonaan. Lausunto jäänee pöydälle, mutta toivon, että sen lopullisessa versiossa tuodaan esiin myös myönteiset seikat.</p><p>Käsittelyssä on myös <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2017/Keha_2017-11-27_Khs_42_El/042BC796-2305-CF2C-B5CB-5FA028F00000/Liite.pdf"><u>Herttoniemen sairaalan alueen</u></a> asemakaava. Kaavaratkaisu mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja uusien asuntojen ja lähipalvelutilojen rakentamisen käytöstä poistuvien sairaalan ja terveysaseman korttelissa ja niiden ympäristössä Siilitien varressa.</p><p><strong>Elinkeinojaostolle </strong>esitellään kaupungin korkeakouluyhteistyön merkittävimmät hankkeet:</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston </strong>esityslistalla on ruotsin kielen kielikylpyyn valinnan periaatteet varhaiskasvatuksessa. Niistä onkin tullut jo muutamia huolestuneita kyselyjä. Periaatteet ovat esityksen mukaan seuraavat: Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelujen tarjonta huomioon ottaen on mahdollista. Samassa kielikylpypäiväkodissa olevien lasten sisarukset asetetaan valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa, suoritetaan valinta arvonnalla. Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, suoritetaan valinta arvonnalla. Jo kielikylpytoiminnassa olevien lasten huoltajat ovat esittäneet toiveen, että sisarussuhde asetettaisiin etusijalle myös silloin, kun perheen vanhempi lapsi on jo siirtynyt kouluun. Tämän katsotaan kuitenkin rajoittavan muiden perheiden lasten mahdollisuutta sijoittua kielikylpyyn.</p><p><strong>Svenska sektionen för fostrans- och undervisningsnämnden </strong>fattar beslut om loven och arbetstiderna i de svenska grundskolorna och gymnasierna nästa läsåret. Höstlovet ska vara bara 2 dagar, vilket betyder att skolorna börjar lite senare efter sommarlovet än på finska sidan, nämligen den 14.8.</p><p>Svenska sektionen beslutar också att årskurs 6 i allmänundervisning i Zacharias Topeliusskolan (Stenbäcksgatan 14) flyttas till Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 6&ndash;9 på Solnavägen 18 från och med 1.8.2018 och att Zacharias Topeliusskolan blir en enhet för årskurserna 1&ndash;5.  Dessutom flyttas verksamheten i årskurserna 7&ndash;9 i Eva-enheten vid Zacharias Topeliusskolan till Helsingfors Arbis lokaler vid Dagmarsgatan 3 från och med 1.8.2018.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunta </strong>jätti viimeksi pöydälle muutamia kaava-asioita, jotka ratkaistaan tämän viikon kokouksessa.</p><p>Uutelan virkistysalueelle tehdään hoito- ja kehittämissuunnitelma ja annetaan lausunto luonnonsuojelijoiden aloitteeseen Uutelan asemakaavan uudistamisesta. Tattarisillan asemakaavaehdotus mahdollistaa uuden eritasoliittymän rakentamisen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden välisen kadun rakentamisen. Kartta löytyy <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-21_Kylk_15_El/EBCF570E-9236-CBBC-86BE-5F9BC6500000/Liite.pdf"><u>täältä</u></a>. <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-21_Kylk_15_El/4D5573C8-C513-CDED-892A-5FA029600000/Liite.pdf"><u>Topeliuksenkatu 16:ssa</u></a> puretaan Svenska social- och kommunalhögskolanin rakennus ja rakennetaan tilalle asuntoja. <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-28_Kylk_16_El/AA8D912A-3816-C4E9-9ACC-5FBAC7E00008/Liite.pdf"><u>Työnjohtajakadulla</u></a> Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, jossa on poistuvaa teollisuutta ja rakentamattomia tontteja, suunnitellaan asuntoja sekä liike- ja muita toimitiloja Herttoniemen keskustan laajentamiseksi. Tavoitteena on rakentaa toiminnallisesti sekoittunutta kaupunkia hyvien julkisen liikenteen yhteyksien äärelle.</p><p>Esityslistalla on myös seudullisen kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan). Euroopan komissio on vahvasti edistänyt SUMPin käyttöönottoa EU:n jäsenvaltioissa mm. edellyttämällä ohjelmaa rahoituksen saamiseksi EU:lta liikennehankkeita varten.</p><p>Myös Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteiden hyväksyminen jäi viimeksi pöydälle. Periaatteet on jaettu alueellisesti ja toiminnallisten katuluokkien mukaan määräytyviin rajoitusperiaatteisiin. Hyvin tiivistetysti esitettynä kaikille asuinalueiden tonttikaduille kaavaillaan alueellista 30 km/h:n rajoitusta, moottoriväylille 60 km/h - 80 km/h, kantakaupunkiin 30-40 km/h.</p><p>Nopeutusrajoitusten lisäksi puhuttaa varmasti myös Helsingin uuden yleiskaavan mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun aikataulutus. Toteuttamisohjelma ensimmäinen aikajakso kertoo, mitä merkittäviä aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien n. 15 vuoden aikana. Lisäksi on arvioitu keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoitetilat. Aikataulutus ilmenee tässä blogissa olevasta kuvasta.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan</strong> esityslistalla on pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Meikku Palloilu Oy:n kanssa.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunta </strong>päättää mm. avustuksista järjestöille vuodelle 2018.</p><p><strong>Kaupunginvaltuusto </strong>hyväksyy talousarvion vuodelle 2018. Nuorten aloitteet alkuvuodelta merkitään tiedoksi. Ja sen jälkeen käsitellään&nbsp;iso pino&nbsp;valtuutettujen aloitteita, joista ainakin paperittomien palvelut ja nuorten maksuton ehkäisy jakoivat mielipiteitä jo kaupunginhallituksessa.</p><p>Kaupunginhallituksessa 8-7 tehdyn äänestyspäätöksen mukaan paperittomille taataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo. Välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon sisältyvät päätöksen mukaan ainakin välttämättömät lääkärin määräämät lääkkeet, majoitus ja ruoka. Itse asetuin kaupunginhallituksessa sille kannalle, että mennään laissa säädetyn tason mukaisesti.</p><p>Kaupunginhallituksessa 9-6 tehdyn äänestyspäätöksen mukaan alle 25-vuotiaille tarjotaan maksutta kierukka tai ehkäisykapseli sekä ehkäisypillerit ja ehkäisyrenkaat vuodeksi maksutta. Itse jäin vähemmistöön, joka ihmetteli tasa-arvo- ja tautienestotavoitteiden unohtamista: mieluummin maksuttomia kondomeja kuin hormonaalista ehkäisyä.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginvaltuuston keskiviikon kokouksessa riittää seurattavaa pitkälle myöhäisiltaan, sillä käsittelyssä on talousarvion lopullisen hyväksymisen lisäksi kasa aloitteita mm. paperittomien oikeuksista ja maksuttomasta ehkäisystä. Varaa popcornit ja virittäydy kanavalle osoitteessa www.helsinkikanava.fi klo 18 alkaen. Valinnanvapautta koskeva lakiehdotus on puolestaan lausunnolla kaupunginhallituksessa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa linjataan ruotsin kielen kielikylpyyn valinnan periaatteita.

Maanantai 27.11.

Kaupunginhallitus

Elinkeinojaosto

Tiistai 28.11.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Keskiviikko 29.11.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 30.11.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettavaa lausuntoa, josta sosiaali- ja terveyslautakunta äänesti peräti 59 kertaa. Lausunto on erittäin kielteinen – valinnanvapauteen liittyvät myönteiset puolet on unohdettu käytännössä kokonaan. Lausunto jäänee pöydälle, mutta toivon, että sen lopullisessa versiossa tuodaan esiin myös myönteiset seikat.

Käsittelyssä on myös Herttoniemen sairaalan alueen asemakaava. Kaavaratkaisu mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja uusien asuntojen ja lähipalvelutilojen rakentamisen käytöstä poistuvien sairaalan ja terveysaseman korttelissa ja niiden ympäristössä Siilitien varressa.

Elinkeinojaostolle esitellään kaupungin korkeakouluyhteistyön merkittävimmät hankkeet:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esityslistalla on ruotsin kielen kielikylpyyn valinnan periaatteet varhaiskasvatuksessa. Niistä onkin tullut jo muutamia huolestuneita kyselyjä. Periaatteet ovat esityksen mukaan seuraavat: Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelujen tarjonta huomioon ottaen on mahdollista. Samassa kielikylpypäiväkodissa olevien lasten sisarukset asetetaan valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa, suoritetaan valinta arvonnalla. Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, suoritetaan valinta arvonnalla. Jo kielikylpytoiminnassa olevien lasten huoltajat ovat esittäneet toiveen, että sisarussuhde asetettaisiin etusijalle myös silloin, kun perheen vanhempi lapsi on jo siirtynyt kouluun. Tämän katsotaan kuitenkin rajoittavan muiden perheiden lasten mahdollisuutta sijoittua kielikylpyyn.

Svenska sektionen för fostrans- och undervisningsnämnden fattar beslut om loven och arbetstiderna i de svenska grundskolorna och gymnasierna nästa läsåret. Höstlovet ska vara bara 2 dagar, vilket betyder att skolorna börjar lite senare efter sommarlovet än på finska sidan, nämligen den 14.8.

Svenska sektionen beslutar också att årskurs 6 i allmänundervisning i Zacharias Topeliusskolan (Stenbäcksgatan 14) flyttas till Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 6–9 på Solnavägen 18 från och med 1.8.2018 och att Zacharias Topeliusskolan blir en enhet för årskurserna 1–5.  Dessutom flyttas verksamheten i årskurserna 7–9 i Eva-enheten vid Zacharias Topeliusskolan till Helsingfors Arbis lokaler vid Dagmarsgatan 3 från och med 1.8.2018.

Kaupunkiympäristölautakunta jätti viimeksi pöydälle muutamia kaava-asioita, jotka ratkaistaan tämän viikon kokouksessa.

Uutelan virkistysalueelle tehdään hoito- ja kehittämissuunnitelma ja annetaan lausunto luonnonsuojelijoiden aloitteeseen Uutelan asemakaavan uudistamisesta. Tattarisillan asemakaavaehdotus mahdollistaa uuden eritasoliittymän rakentamisen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden välisen kadun rakentamisen. Kartta löytyy täältä. Topeliuksenkatu 16:ssa puretaan Svenska social- och kommunalhögskolanin rakennus ja rakennetaan tilalle asuntoja. Työnjohtajakadulla Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, jossa on poistuvaa teollisuutta ja rakentamattomia tontteja, suunnitellaan asuntoja sekä liike- ja muita toimitiloja Herttoniemen keskustan laajentamiseksi. Tavoitteena on rakentaa toiminnallisesti sekoittunutta kaupunkia hyvien julkisen liikenteen yhteyksien äärelle.

Esityslistalla on myös seudullisen kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan). Euroopan komissio on vahvasti edistänyt SUMPin käyttöönottoa EU:n jäsenvaltioissa mm. edellyttämällä ohjelmaa rahoituksen saamiseksi EU:lta liikennehankkeita varten.

Myös Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteiden hyväksyminen jäi viimeksi pöydälle. Periaatteet on jaettu alueellisesti ja toiminnallisten katuluokkien mukaan määräytyviin rajoitusperiaatteisiin. Hyvin tiivistetysti esitettynä kaikille asuinalueiden tonttikaduille kaavaillaan alueellista 30 km/h:n rajoitusta, moottoriväylille 60 km/h - 80 km/h, kantakaupunkiin 30-40 km/h.

Nopeutusrajoitusten lisäksi puhuttaa varmasti myös Helsingin uuden yleiskaavan mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun aikataulutus. Toteuttamisohjelma ensimmäinen aikajakso kertoo, mitä merkittäviä aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien n. 15 vuoden aikana. Lisäksi on arvioitu keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoitetilat. Aikataulutus ilmenee tässä blogissa olevasta kuvasta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslistalla on pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Meikku Palloilu Oy:n kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää mm. avustuksista järjestöille vuodelle 2018.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2018. Nuorten aloitteet alkuvuodelta merkitään tiedoksi. Ja sen jälkeen käsitellään iso pino valtuutettujen aloitteita, joista ainakin paperittomien palvelut ja nuorten maksuton ehkäisy jakoivat mielipiteitä jo kaupunginhallituksessa.

Kaupunginhallituksessa 8-7 tehdyn äänestyspäätöksen mukaan paperittomille taataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo. Välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon sisältyvät päätöksen mukaan ainakin välttämättömät lääkärin määräämät lääkkeet, majoitus ja ruoka. Itse asetuin kaupunginhallituksessa sille kannalle, että mennään laissa säädetyn tason mukaisesti.

Kaupunginhallituksessa 9-6 tehdyn äänestyspäätöksen mukaan alle 25-vuotiaille tarjotaan maksutta kierukka tai ehkäisykapseli sekä ehkäisypillerit ja ehkäisyrenkaat vuodeksi maksutta. Itse jäin vähemmistöön, joka ihmetteli tasa-arvo- ja tautienestotavoitteiden unohtamista: mieluummin maksuttomia kondomeja kuin hormonaalista ehkäisyä.

 

 

 

 

]]>
1 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246629-helsingin-kuntaviikko-482017#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kunnallispolitiikka Lautakunnnat Sat, 25 Nov 2017 17:12:14 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246629-helsingin-kuntaviikko-482017
Helsingin kuntapolitiikan viikko 47/2017 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246320-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-472017 <p>Alkavalla viikolla kaupunginhallitus päättää lukuisista aloitteista ja kasvatus- ja koulutuslautakunta nuorten vaikuttamisjärjestelmästä. Kaupunkiympäristölautakunta ratkoo mm. nopeusrajoituksien määrittämisen periaatteita. Alla suorat linkit kunkin lautakunnan tms. elimen esityslistoihin ja tiivistelmä esillä olevista asioista.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 20.11.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-11-20_Khs_41_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-11-20_Koja_20_El">Konsernijaosto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 21.11.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?ls=11&amp;doc=Kasko_2017-11-21_Kklku_6_El">Kasvatus- ja koulutuslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?ls=11&amp;doc=Kymp_2017-11-21_Kylk_15_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a>&nbsp;</p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2017-11-21_Sotelk_20_El">Sosiaali- ja terveyslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2017-11-21_Pelku_5_El">Pelastuslautakunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Keskiviikko 22.11.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2017-11-22_HKLjku_10_El">Helsingin kaupungin liikenne HKL -liikelaitoksen johtokunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 23.11.</strong></p><p>Sosiaali- ja terveyslautakunta, Sosiaali- ja terveysjaosto (ei esityslistaa saatavissa)</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Perjantai 24.11. </strong></p><p><strong>K</strong>aupunkiympäristölautakunta, <a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-ymparisto-ja-lupajaosto-asiakirja?ls=11&amp;doc=Kymp_2017-11-24_Ylja_9_El">Ympäristö- ja lupajaosto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> jätti viime viikolla pöydälle kasan aloitteita, joista eniten keskustelua herättänevät paperittomien tilanne ja alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy. Itse aion tehdä muutosesityksen Tehtaankadun ala-asteen liikenneturvallisuutta koskevaan ehdotukseen.</p><p>Konalan ala-asteen perusparannus saadaan nyt eteenpäin.</p><p><strong>Konsernijaostossa </strong>nimetään jäseniä erilaisiin kaupungin vaikutuspiiriin kuuluviin elimiin. Kokouksessa käsitellään myös Palmian ajankohtaiskatsausta ja yhteisöraporttia.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan </strong>esityslistalla on nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti, joka on kohdistettu 13-17 -vuotiaille helsinkiläisille. Nuorten toiveesta heidän vaikuttamiskanavansa Ruudin ydinryhmän nimi muutetaan nuorisoneuvostoksi, joka kuvaa itse asiaa paremmin. Nuorisoneuvostoon valitaan 30 nuorta kahden vuoden toimikaudeksi. Pormestaristo tapaa nuorisoneuvoston jäsenet vähintään kahdesti vuodessa.&nbsp; Nuorten aloitteet tuodaan valtuuston tietoon kahdesti vuodessa. Kaikissa kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa toimii lisäksi oppilas- ja opiskelijakunta, joka valitsee opinahjoonsa hallituksen.</p><p>Lautakunta päättää myös koululaisten aamutoiminnan järjestämisestä kevätlukukaudella 2018 sekä koulu- ja oppilaitostilojen ilta- ja vapaa-ajankäytön maksuista. Valtio on myöntänyt Helsingille noin 2 miljoonaa euroa tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin jaettavaksi kouluille seuraavin perustein: 30-54 &ndash;vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste ja vieraskielisten osuus. Kriteeristö on suunnilleen sama kuin kaupungin omissa pd-rahan jakoperusteissa. Resurssi esitetään jaettavaksi 71 suomenkieliselle ja 13 ruotsinkieliselle koululle siten, että määrärahalla voidaan palkata yksi opettaja.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunta </strong>käsittelee esitystä raitioliikenteen kehittämisohjelmasta.</p><p>Kaava-asioita on hengästyttävä määrä. Laajasalossa tarkistetaan asemakaavaa <a href="//kanslias000002/HOME2$/PAKARPI/Documents/Vuosaaressa%20Aromikujan%20alueella%20(siis%20t%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4)%20laajennetaan%20Vuosaaren%20k%C3%A4velt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4%20keskusta-aluetta%20kohti%20Aurinkolahden%20it%C3%A4isi%C3%A4%20ja%20kakkoisia%20osia.%20Alueelle%20on%20suunniteltu%20palveluita,%20asumista%20ja%20liiketiloja.%20Asukasm%C3%A4%C3%A4r%C3%A4n%20lis%C3%A4ys%20on%201700.">Kruunuvuorenrannassa</a>. Aluetta suunnitellaan noin 2 000 uudelle asukkaalle. Vuosaaren lukio on vihdoin saamassa uudet tilat <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-14_Kylk_14_El/451251B3-9DAC-C5C2-A103-5F777BF00001/Liite.pdf">Mosaiikkipuistoon</a>. Rakentamaton osa Vuosaaren keskustaa muutetaan alueellisesti merkittäviksi opetus-, kokoontumis- ja harrastustiloiksi. Uusi lukiorakennus toimii osana kehittyvää Vuosaaren keskustaa hyvien julkisen liikenteen yhteyksien äärellä. Uutelan virkistysalueelle tehdään hoito- ja kehittämissuunnitelma ja annetaan lausunto luonnonsuojelijoiden aloitteeseen Uutelan asemakaavan uudistamisesta. Nämä jäivät jo viimeksi pöydälle.</p><p>Tattarisillan asemakaavaehdotus mahdollistaa uuden eritasoliittymän rakentamisen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden välisen kadun rakentamisen. Kartta löytyy <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-21_Kylk_15_El/EBCF570E-9236-CBBC-86BE-5F9BC6500000/Liite.pdf">täältä</a>.</p><p>Malmin lentoaseman rakennuksille on laadittu asemakaavan muutosehdotus. Tarkoituksena on suojella keskeiset rakennukset, kuten lentoasemarakennus. Rakennuksiin voi tulla julkisia palvelutiloja ym. Niin ikään Malmilla Fallkullan tilan asemakaavaa ehdotetaan muutettavaksi. Kaavaratkaisussa varaudutaan Malmin lentokentän alueen rakentamiseen ja uuden rakenteen vaatiman palveluverkon toteuttamiseen sekä alueen nykyisten toimintojen jatkumiseen alueella.</p><p>Pukinmäen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-21_Kylk_15_El/D70B70C2-3147-C53E-8A49-5FA1E4600000/Liite.pdf">asemanseudun</a> asemakaavaa esitetään muutettavaksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päivittäistavarakaupan sekä liike- ja varastotilojen rakentamisen hyvälle liikepaikalle.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-21_Kylk_15_El/4D5573C8-C513-CDED-892A-5FA029600000/Liite.pdf">Topeliuksenkatu 16:ssa</a> puretaan Svenska social- och kommunalhögskolanin rakennus ja rakennetaan tilalle asuntoja. <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-21_Kylk_15_El/8EAE21AE-EFE0-C902-AA20-5B90CB800000/Liite.pdf">Liisankatu 17:ssä</a> ehdotettava kaavaratkaisu mahdollistaa asuinrakentamisen tontin sisäosaan purettavan liikuntahalli- ja työpajarakennuksen tilalle.</p><p>Esityslistalla on myös seudullisen kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan). Euroopan komissio on vahvasti edistänyt SUMPin käyttöönottoa EU:n jäsenvaltioissa mm. edellyttämällä ohjelmaa rahoituksen saamiseksi EU:lta liikennehankkeita varten.</p><p>Eniten yleistä mielenkiintoa herättänee Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteiden hyväksyminen. Periaatteet on jaettu alueellisesti ja toiminnallisten katuluokkien mukaan määräytyviin rajoitusperiaatteisiin. Hyvin tiivistetysti esitettynä kaikille asuinalueiden tonttikaduille kaavaillaan alueellista 30 km/h:n rajoitusta, moottoriväylille 60 km/h - 80 km/h, kantakaupunkiin 30-40 km/h.</p><p>Helsinki Garden -hanke on edennyt suunnittelukoneistossa pienin mutta luistavin askelin. Suunnittelualuevarausta muutetaan ja täydennetään. Helsingin Garden -hanke on neuvotteluiden kuluessa ilmoittanut, että sillä on halu tutkia vanhan jäähallin integroimista osaksi hanketta. Palloilu- ja monitoimiareenaksi saneerattava vanha jäähalli voisi tapahtumapaikkana yhdessä pää- areenan kanssa muodostaa Suomessa uniikin toiminnallisen kokonaisuuden. Vanhan jäähalli saneerattaisiin yksityisellä rahoituksella.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunta </strong>vertailee mm. suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannuksia vuodelta 2016. Terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset olivat Oulussa, Kuopiossa, Kouvolassa, Tampereella ja Turussa Helsingin kustannuksia korkeammat. Helsingin kustannus oli siis vertailukaupungeista kuudenneksi korkein kun se edellisenä vuonna oli kolmanneksi korkein. Espoossa ja Vantaalla kustannukset olivat Helsinkiä alhaisemmat.</p><p><strong>HKL:n johtokunta </strong>saa mm. katsauksen kaupunkipyöristä. Käyttäjämäärät kolminkertaistuivat vuoteen 2016 verrattuna, kuten järjestelmän laajuuskin. Käyttö oli myös entistä aktiivisempaa, mitattuna tehtyjen matkojen määrällä suhteessa pyörien määrään.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Alkavalla viikolla kaupunginhallitus päättää lukuisista aloitteista ja kasvatus- ja koulutuslautakunta nuorten vaikuttamisjärjestelmästä. Kaupunkiympäristölautakunta ratkoo mm. nopeusrajoituksien määrittämisen periaatteita. Alla suorat linkit kunkin lautakunnan tms. elimen esityslistoihin ja tiivistelmä esillä olevista asioista.

 

Maanantai 20.11.

Kaupunginhallitus

Konsernijaosto

 

Tiistai 21.11.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pelastuslautakunta

 

Keskiviikko 22.11.

Helsingin kaupungin liikenne HKL -liikelaitoksen johtokunta

 

Torstai 23.11.

Sosiaali- ja terveyslautakunta, Sosiaali- ja terveysjaosto (ei esityslistaa saatavissa)

 

Perjantai 24.11.

Kaupunkiympäristölautakunta, Ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus jätti viime viikolla pöydälle kasan aloitteita, joista eniten keskustelua herättänevät paperittomien tilanne ja alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy. Itse aion tehdä muutosesityksen Tehtaankadun ala-asteen liikenneturvallisuutta koskevaan ehdotukseen.

Konalan ala-asteen perusparannus saadaan nyt eteenpäin.

Konsernijaostossa nimetään jäseniä erilaisiin kaupungin vaikutuspiiriin kuuluviin elimiin. Kokouksessa käsitellään myös Palmian ajankohtaiskatsausta ja yhteisöraporttia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti, joka on kohdistettu 13-17 -vuotiaille helsinkiläisille. Nuorten toiveesta heidän vaikuttamiskanavansa Ruudin ydinryhmän nimi muutetaan nuorisoneuvostoksi, joka kuvaa itse asiaa paremmin. Nuorisoneuvostoon valitaan 30 nuorta kahden vuoden toimikaudeksi. Pormestaristo tapaa nuorisoneuvoston jäsenet vähintään kahdesti vuodessa.  Nuorten aloitteet tuodaan valtuuston tietoon kahdesti vuodessa. Kaikissa kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa toimii lisäksi oppilas- ja opiskelijakunta, joka valitsee opinahjoonsa hallituksen.

Lautakunta päättää myös koululaisten aamutoiminnan järjestämisestä kevätlukukaudella 2018 sekä koulu- ja oppilaitostilojen ilta- ja vapaa-ajankäytön maksuista. Valtio on myöntänyt Helsingille noin 2 miljoonaa euroa tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin jaettavaksi kouluille seuraavin perustein: 30-54 –vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste ja vieraskielisten osuus. Kriteeristö on suunnilleen sama kuin kaupungin omissa pd-rahan jakoperusteissa. Resurssi esitetään jaettavaksi 71 suomenkieliselle ja 13 ruotsinkieliselle koululle siten, että määrärahalla voidaan palkata yksi opettaja.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee esitystä raitioliikenteen kehittämisohjelmasta.

Kaava-asioita on hengästyttävä määrä. Laajasalossa tarkistetaan asemakaavaa Kruunuvuorenrannassa. Aluetta suunnitellaan noin 2 000 uudelle asukkaalle. Vuosaaren lukio on vihdoin saamassa uudet tilat Mosaiikkipuistoon. Rakentamaton osa Vuosaaren keskustaa muutetaan alueellisesti merkittäviksi opetus-, kokoontumis- ja harrastustiloiksi. Uusi lukiorakennus toimii osana kehittyvää Vuosaaren keskustaa hyvien julkisen liikenteen yhteyksien äärellä. Uutelan virkistysalueelle tehdään hoito- ja kehittämissuunnitelma ja annetaan lausunto luonnonsuojelijoiden aloitteeseen Uutelan asemakaavan uudistamisesta. Nämä jäivät jo viimeksi pöydälle.

Tattarisillan asemakaavaehdotus mahdollistaa uuden eritasoliittymän rakentamisen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden välisen kadun rakentamisen. Kartta löytyy täältä.

Malmin lentoaseman rakennuksille on laadittu asemakaavan muutosehdotus. Tarkoituksena on suojella keskeiset rakennukset, kuten lentoasemarakennus. Rakennuksiin voi tulla julkisia palvelutiloja ym. Niin ikään Malmilla Fallkullan tilan asemakaavaa ehdotetaan muutettavaksi. Kaavaratkaisussa varaudutaan Malmin lentokentän alueen rakentamiseen ja uuden rakenteen vaatiman palveluverkon toteuttamiseen sekä alueen nykyisten toimintojen jatkumiseen alueella.

Pukinmäen asemanseudun asemakaavaa esitetään muutettavaksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päivittäistavarakaupan sekä liike- ja varastotilojen rakentamisen hyvälle liikepaikalle.

Topeliuksenkatu 16:ssa puretaan Svenska social- och kommunalhögskolanin rakennus ja rakennetaan tilalle asuntoja. Liisankatu 17:ssä ehdotettava kaavaratkaisu mahdollistaa asuinrakentamisen tontin sisäosaan purettavan liikuntahalli- ja työpajarakennuksen tilalle.

Esityslistalla on myös seudullisen kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan). Euroopan komissio on vahvasti edistänyt SUMPin käyttöönottoa EU:n jäsenvaltioissa mm. edellyttämällä ohjelmaa rahoituksen saamiseksi EU:lta liikennehankkeita varten.

Eniten yleistä mielenkiintoa herättänee Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteiden hyväksyminen. Periaatteet on jaettu alueellisesti ja toiminnallisten katuluokkien mukaan määräytyviin rajoitusperiaatteisiin. Hyvin tiivistetysti esitettynä kaikille asuinalueiden tonttikaduille kaavaillaan alueellista 30 km/h:n rajoitusta, moottoriväylille 60 km/h - 80 km/h, kantakaupunkiin 30-40 km/h.

Helsinki Garden -hanke on edennyt suunnittelukoneistossa pienin mutta luistavin askelin. Suunnittelualuevarausta muutetaan ja täydennetään. Helsingin Garden -hanke on neuvotteluiden kuluessa ilmoittanut, että sillä on halu tutkia vanhan jäähallin integroimista osaksi hanketta. Palloilu- ja monitoimiareenaksi saneerattava vanha jäähalli voisi tapahtumapaikkana yhdessä pää- areenan kanssa muodostaa Suomessa uniikin toiminnallisen kokonaisuuden. Vanhan jäähalli saneerattaisiin yksityisellä rahoituksella.

Sosiaali- ja terveyslautakunta vertailee mm. suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannuksia vuodelta 2016. Terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset olivat Oulussa, Kuopiossa, Kouvolassa, Tampereella ja Turussa Helsingin kustannuksia korkeammat. Helsingin kustannus oli siis vertailukaupungeista kuudenneksi korkein kun se edellisenä vuonna oli kolmanneksi korkein. Espoossa ja Vantaalla kustannukset olivat Helsinkiä alhaisemmat.

HKL:n johtokunta saa mm. katsauksen kaupunkipyöristä. Käyttäjämäärät kolminkertaistuivat vuoteen 2016 verrattuna, kuten järjestelmän laajuuskin. Käyttö oli myös entistä aktiivisempaa, mitattuna tehtyjen matkojen määrällä suhteessa pyörien määrään. 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246320-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-472017#comments Helsinki kaupunginhallitus Kunnallispolitiikka Lautakunnat Sun, 19 Nov 2017 21:26:10 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246320-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-472017
Helsingin kuntapolitiikan viikko 46/2017 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245884-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-462017 <p>Kaupunginvaltuuston kokous alkaa tänä keskiviikkona poikkeuksellisesti jo klo 16, sillä käsittelyssä on ensi vuoden talousarvio. Vaikka talousarvio on käytännössä jo hyväksytty, tapana on, että aiheesta keskustellaan laajasti. Keskustelu aloitetaan pormestarin puheenvuoron jälkeen 5 minuutin ryhmäpuheenvuoroilla. Talousarvio hyväksytään varsinaisesti seuraavan viikon kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta puolestaan urakoi asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollossa koskevan lausunnon kanssa.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 13.11.&nbsp;&nbsp; </strong></p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-11-13_Khs_40_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/elinkeinojaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-11-13_Eja_6_El"><u>Elinkeinojaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 14.11. </strong></p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?ls=11&amp;doc=Kymp_2017-11-14_Kylk_14_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a>&nbsp;&nbsp;</p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?ls=11&amp;doc=KUVA_2017-11-14_Kuvalk_7_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</u></a> &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Keskiviikko 15.11.&nbsp; </strong></p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-11-15_Kvsto_20_El"><u>Kaupunginvaltuusto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 16.11.&nbsp; </strong></p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2017-11-16_Sotelk_19_El"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p>Kaupunkiympäristölautakunnan Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston kokous on peruttu</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> käsittelee kokouksessaan viime viikolla pöydälle jäänyttä osallisuusmallin toteuttamista ja rahoitusta. Malliin kuuluvat esim. stadiluotsit, jotka ovat työntekijöitä, joiden puoleen kaupunkilaiset ja paikallistoimijat voivat kääntyä tarvitessaan apua aloitteiden ja kehittämisehdotustensa edistämisessä. Jokaiselle kaupunginosalle on nimetty vastuuhenkilö. Yrityksiä varten on yritysluotsit. Kaupungin julkisten palvelutilojen tulisi lähtökohtaisesti olla nykyistä kattavammin käytettävissä asukas- ja yhteisötoiminnan tukemiseksi, ja tiloja saa varata netistä.</p><p>&nbsp;</p><p>Esityslistalla on myös kasa valtuutettujen aloitteita. Itse aion joko jättää pöydälle tai tehdä muutosesityksen aloitteesta 13, joka koskee Tehtaankadun ala-asteen ympäristön liikenneturvallisuuden parantamista. Alue on liikenteellisesti hankala aikuisillekin, ja olisi kohtuullista asentaa edes lapsi-liikennemerkkiin vilkkuvalot, joka luvataan tehdä aloitteeni 18 osalta Merimiehenkadun osalta.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaupunginhallitukselle esitellään erittäin mielenkiintoinen URHEA-kampushanke. Alue on Mäkelänrinteen lukion ympäristössä <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2017/Keha_2017-11-13_Khs_40_El/0ABB5C59-FBC9-C8D1-85E2-5804F2700000/Liite.pdf"><u>täällä</u></a>. Urhea-säätiön on tarkoitus rakentaa noin 12 000 m&sup2;:n suuruinen urheiluhalli. Lisäksi kortteliin rakennettaisiin urheiluhallin ja nykyisen lukiorakennuksen väliin sijoittuva enintään 2 500 m&sup2;:n suuruinen nivelosa kaupungin hankkeena sekä noin 185 opiskelijan asuntola Hoasin hankkeena.</p><p>Mäkelänrinteen lukio ja muut urheiluakatemian oppilaitokset käyttäisivät hallia päiväaikoina ja muina aikoina tilat olisivat paikallisten urheiluseurojen, lajiliittojen ja kuntalaisten sekä aikuislukion käytössä. Hanke on otettu myös kaupungin valtuustostrategiaan.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Elinkeinojaostossa </strong>seurataan työllisyydenhoidon taloutta ja toimintaa. Esillä on myös alueen varaaminen Royal Areena Oy:lle Jätkäsaaresta, tarkemmin sanoen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallituksen_elinkeinojaosto/Suomi/Esitys/2017/Keha_2017-11-13_Eja_6_El/C09806F2-E65E-CDC2-B17C-5E93A8500002/Liite.pdf"><u>täältä</u></a>. Royal Center on yksityisrahoitteinen kiinteistökokonaisuushanke, johon kuuluvat urheiluareena, kylpylähotelli sekä pysäköintitalo. Hankkeen kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 51 000 m&sup2; ja rakennusinvestointi noin 110 miljoonaa euroa. Kävijöitä odotetaan hankkeen valmistuttua noin 500 000 vuodessa. Hankkeelle esitetään suunnitteluvarausta vuoden 2019 loppuun asti.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunta </strong>jatkaa viimeksi pöydälle jääneiden kaava-asioiden käsittelyä</p><p>&nbsp;</p><p>Vuosaaressa Aromikujan alueella (siis <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-07_Kylk_13_El/0FEC977F-9AA4-C05C-8ACB-5B3D65300000/Liite.pdf"><u>täällä</u></a>) laajennetaan Vuosaaren käveltävää keskusta-aluetta kohti Aurinkolahden itäisiä ja kakkoisia osia. Alueelle on suunniteltu palveluita, asumista ja liiketiloja. Asukasmäärän lisäys on 1700. Hakaniemenrantaan puolestaan suunnitellaan hotellia <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-07_Kylk_13_El/28673FE1-9554-C4EA-84D7-5F530E300000/Liite.pdf"><u>tänne</u></a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Laajasalossa tarkistetaan asemakaavaa <a href="//kanslias000002/HOME2$/PAKARPI/Documents/Vuosaaressa%20Aromikujan%20alueella%20(siis%20täällä)%20laajennetaan%20Vuosaaren%20käveltävää%20keskusta-aluetta%20kohti%20Aurinkolahden%20itäisiä%20ja%20kakkoisia%20osia.%20Alueelle%20on%20suunniteltu%20palveluita,%20asumista%20ja%20liiketiloja.%20Asukasmäärän%20lisäys%20on%201700"><u>Kruunuvuorenrannassa</u></a>. Aluetta suunnitellaan noin 2 000 uudelle asukkaalle.</p><p>&nbsp;</p><p>Vuosaaren lukio on vihdoin saamassa uudet tilat <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-14_Kylk_14_El/451251B3-9DAC-C5C2-A103-5F777BF00001/Liite.pdf"><u>Mosaiikkipuistoon</u></a>. Rakentamaton osa Vuosaaren keskustaa muutetaan alueellisesti merkittäviksi opetus-, kokoontumis- ja harrastustiloiksi. Uusi lukiorakennus toimii osana kehittyvää Vuosaaren keskustaa hyvien julkisen liikenteen yhteyksien äärellä.</p><p>&nbsp;</p><p>Lautakunnalle esitellään myös raitioliikenteen kehittämisohjelma. &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa </strong>käsitellään Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia, joka tulee myöhemmin myös kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsiteltäväksi. Ruudin toiminta on kohdennettu 13&ndash;17 -vuotiaisiin nuoriin, joita asuu kaupungissa tällä hetkellä noin 25&nbsp;000. Toimintamuotoja ovat esityksen mukaan avustukset ja aloiteoikeus, edustuksellinen toiminta perustettavassa Helsingin nuorisoneuvostossa sekä oppilas- ja opiskelijakunnissa, osallistuva budjetointi ja yhteiskehittäminen sekä erilaiset nuorille suunnatut tapahtumat.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginvaltuustolla</strong> on siis ruodittavanaan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2017/Keha_2017-11-15_Kvsto_20_El/CBCEB714-F982-CF0A-85DB-5F9FDFC00000/Liite.pdf"><u>talousarvio</u></a>, tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja koiraverosta luopuminen. Käsittely näkyy suorana (ja myöhemmin tallenteena) osoitteessa <a href="http://www.helsinkikanava.fi" title="www.helsinkikanava.fi">www.helsinkikanava.fi</a>.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunta</strong> käsittelee lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lakiluonnos löytyy <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Esitys/2017/Sote_2017-11-16_Sotelk_19_El/27C6709B-1E2C-CC09-891B-5F9087200000/Liite.pdf"><u>täältä</u></a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Erinomaista isänpäivää ja alkavaa viikkoa! Näillä näkymin 18.11. päästään kokeilemaan Länsimetroa! Kuvassa istutetaan puolestaan uusia lehmuksia Mechelininkadulle (kuva: Helsingin kaupunki).</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginvaltuuston kokous alkaa tänä keskiviikkona poikkeuksellisesti jo klo 16, sillä käsittelyssä on ensi vuoden talousarvio. Vaikka talousarvio on käytännössä jo hyväksytty, tapana on, että aiheesta keskustellaan laajasti. Keskustelu aloitetaan pormestarin puheenvuoron jälkeen 5 minuutin ryhmäpuheenvuoroilla. Talousarvio hyväksytään varsinaisesti seuraavan viikon kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta puolestaan urakoi asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollossa koskevan lausunnon kanssa.

 

Maanantai 13.11.  

 

Kaupunginhallitus

Elinkeinojaosto

 

Tiistai 14.11.

 

Kaupunkiympäristölautakunta  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  

 

Keskiviikko 15.11. 

 

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 16.11. 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunnan Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston kokous on peruttu

 

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan viime viikolla pöydälle jäänyttä osallisuusmallin toteuttamista ja rahoitusta. Malliin kuuluvat esim. stadiluotsit, jotka ovat työntekijöitä, joiden puoleen kaupunkilaiset ja paikallistoimijat voivat kääntyä tarvitessaan apua aloitteiden ja kehittämisehdotustensa edistämisessä. Jokaiselle kaupunginosalle on nimetty vastuuhenkilö. Yrityksiä varten on yritysluotsit. Kaupungin julkisten palvelutilojen tulisi lähtökohtaisesti olla nykyistä kattavammin käytettävissä asukas- ja yhteisötoiminnan tukemiseksi, ja tiloja saa varata netistä.

 

Esityslistalla on myös kasa valtuutettujen aloitteita. Itse aion joko jättää pöydälle tai tehdä muutosesityksen aloitteesta 13, joka koskee Tehtaankadun ala-asteen ympäristön liikenneturvallisuuden parantamista. Alue on liikenteellisesti hankala aikuisillekin, ja olisi kohtuullista asentaa edes lapsi-liikennemerkkiin vilkkuvalot, joka luvataan tehdä aloitteeni 18 osalta Merimiehenkadun osalta.

 

Kaupunginhallitukselle esitellään erittäin mielenkiintoinen URHEA-kampushanke. Alue on Mäkelänrinteen lukion ympäristössä täällä. Urhea-säätiön on tarkoitus rakentaa noin 12 000 m²:n suuruinen urheiluhalli. Lisäksi kortteliin rakennettaisiin urheiluhallin ja nykyisen lukiorakennuksen väliin sijoittuva enintään 2 500 m²:n suuruinen nivelosa kaupungin hankkeena sekä noin 185 opiskelijan asuntola Hoasin hankkeena.

Mäkelänrinteen lukio ja muut urheiluakatemian oppilaitokset käyttäisivät hallia päiväaikoina ja muina aikoina tilat olisivat paikallisten urheiluseurojen, lajiliittojen ja kuntalaisten sekä aikuislukion käytössä. Hanke on otettu myös kaupungin valtuustostrategiaan.

 

Elinkeinojaostossa seurataan työllisyydenhoidon taloutta ja toimintaa. Esillä on myös alueen varaaminen Royal Areena Oy:lle Jätkäsaaresta, tarkemmin sanoen täältä. Royal Center on yksityisrahoitteinen kiinteistökokonaisuushanke, johon kuuluvat urheiluareena, kylpylähotelli sekä pysäköintitalo. Hankkeen kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 51 000 m² ja rakennusinvestointi noin 110 miljoonaa euroa. Kävijöitä odotetaan hankkeen valmistuttua noin 500 000 vuodessa. Hankkeelle esitetään suunnitteluvarausta vuoden 2019 loppuun asti.

 

Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa viimeksi pöydälle jääneiden kaava-asioiden käsittelyä

 

Vuosaaressa Aromikujan alueella (siis täällä) laajennetaan Vuosaaren käveltävää keskusta-aluetta kohti Aurinkolahden itäisiä ja kakkoisia osia. Alueelle on suunniteltu palveluita, asumista ja liiketiloja. Asukasmäärän lisäys on 1700. Hakaniemenrantaan puolestaan suunnitellaan hotellia tänne.

 

Laajasalossa tarkistetaan asemakaavaa Kruunuvuorenrannassa. Aluetta suunnitellaan noin 2 000 uudelle asukkaalle.

 

Vuosaaren lukio on vihdoin saamassa uudet tilat Mosaiikkipuistoon. Rakentamaton osa Vuosaaren keskustaa muutetaan alueellisesti merkittäviksi opetus-, kokoontumis- ja harrastustiloiksi. Uusi lukiorakennus toimii osana kehittyvää Vuosaaren keskustaa hyvien julkisen liikenteen yhteyksien äärellä.

 

Lautakunnalle esitellään myös raitioliikenteen kehittämisohjelma.   

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsitellään Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia, joka tulee myöhemmin myös kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsiteltäväksi. Ruudin toiminta on kohdennettu 13–17 -vuotiaisiin nuoriin, joita asuu kaupungissa tällä hetkellä noin 25 000. Toimintamuotoja ovat esityksen mukaan avustukset ja aloiteoikeus, edustuksellinen toiminta perustettavassa Helsingin nuorisoneuvostossa sekä oppilas- ja opiskelijakunnissa, osallistuva budjetointi ja yhteiskehittäminen sekä erilaiset nuorille suunnatut tapahtumat.

 

Kaupunginvaltuustolla on siis ruodittavanaan talousarvio, tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja koiraverosta luopuminen. Käsittely näkyy suorana (ja myöhemmin tallenteena) osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lakiluonnos löytyy täältä.

 

Erinomaista isänpäivää ja alkavaa viikkoa! Näillä näkymin 18.11. päästään kokeilemaan Länsimetroa! Kuvassa istutetaan puolestaan uusia lehmuksia Mechelininkadulle (kuva: Helsingin kaupunki).

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245884-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-462017#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kunnallispolitiikka Lautakunnat Fri, 10 Nov 2017 14:38:23 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245884-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-462017
Helsingin kuntapolitiikan viikko 45/2017 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245597-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-452017 <p>Alkavalla viikolla mielenkiintoisin käsiteltävä asia on osallisuusmalli, joka esitellään kaupunginhallitukselle maanantain kokouksessa. Mallissa linjataan kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia. Alla suorat linkit eri toimielinten esityslistoihin ja tiivistelmä tärkeimmistä käsittelyssä olevista asioista.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 6.11. </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-11-06_Khs_39_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-11-06_Koja_19_El"><u>Konsernijaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 7.11.</strong></p><p>Kasvatus- ja koulutuslautakunta, <a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-suomenkielinen-jaosto-asiakirja?ls=11&amp;doc=Kasko_2017-11-07_Skju_3_El"><u>Suomenkielinen jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?ls=11&amp;doc=Kymp_2017-11-07_Kylk_13_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, <a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-kulttuurijaosto-asiakirja?ls=11&amp;doc=KUVA_2017-11-07_Kuja_2_El"><u>Kulttuurijaosto</u></a>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Keskiviikko 8.11.&nbsp;&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-11-08_Kvsto_19_El"><u>Kaupunginvaltuusto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 9.11</strong>.&nbsp;</p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2017-11-09_HKLjku_9_El"><u>Helsingin kaupungin liikenne HKL -liikelaitoksen johtokunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/stara/fi/staran-esittely/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2017&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2017-11-09_Starajk_4_El"><u>Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Perjantai 10.11.</strong></p><p>Kaupunkiympäristölautakunta, <a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat"><u>Ympäristö- ja lupajaosto</u></a> (esityslistaa ei tätä kirjoittaessani ole vielä julkaistu)</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong> käsittelee kokouksessaan nuorten aloitteita, jotka jäivät viimeksi pöydälle. Nuoret tekivät tammi-kesäkuussa 13 aloitetta. Nuorten aloitteita tehtiin mm. vapaa-ajan viettoon liittyvistä kysymyksistä ja harrastusmahdollisuuksista, oppilaskuntatoiminnasta ja joukkoliikenneasioista.</p><p>&nbsp;</p><p>Osallisuusmallin toteuttaminen ja rahoitus on periaatteellisesti erittäin tärkeä asia. Kaupunginvaltuusto päätti johtamisjärjestelmän uudistamisen periaatepäätöksessä, että osana muutosta tehdään kaupunkilaisten osallistumisen linjaukset, joissa määritellään, miten aiemmin tehtyjä osallistumisen ja kuulemisen kokeiluja vakinaistetaan ja otetaan käyttöön, sisältäen ainakin osallistuvan budjetoinnin, asukas- ja käyttäjäraadit sekä verkko-osallistumisen. Lisäksi mallissa tulee huomioida alueellinen osallistuminen. Valtuuston linjaus on jatkoa kahden aikaisemman valtuustokauden strategian pyrkimykselle kaupunkilaisten osallisuuden vahvistamiseen.</p><p>&nbsp;</p><p>Malliin kuuluvat esim. stadiluotsit, jotka ovat työntekijöitä, joiden puoleen kaupunkilaiset ja paikallistoimijat voivat kääntyä tarvitessaan apua aloitteiden ja kehittämisehdotustensa edistämisessä. Jokaiselle kaupunginosalle on nimetty vastuuhenkilö. Yhteensä stadiluotseja palkataan seitsemän, joista kullakin ovat vastuulla yhden suurpiirin kaupunginosat. Yrityksiä varten on yritysluotsit. Kaupungin julkisten palvelutilojen tulisi lähtökohtaisesti olla nykyistä kattavammin käytettävissä asukas- ja yhteisötoiminnan tukemiseksi ja kaupungin toimialojen yhteistyön edistämiseksi eri kaupunginosissa. Avoimella datalla parannetaan kaupungin toiminnan läpinäkyvyyttä, päätöksenteon seurattavuutta ja palveluiden löydettävyyttä sekä edistetään innovatiivisten uusien palveluiden rakentamista avaamalla lisää dataa ja ohjelmistorajapintoja kaikkien käyttöön.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaupunginhallitus hyväksyy myös pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen vuosiksi 2017-2021. Sopimuksen tavoitteena on erityisesti parantaa pääkaupunkiseudun kansainvälistä kilpailukykyä, kehittää Helsingin seudun yhteistyötä ja metropolipolitiikkaa sekä yhteistä kansallisen tason edunvalvontaa, edistää kaupunkien välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymyksissä sekä parantaa ja tehostaa yhdessä kaupunkien palveluita ja yhteisten yhteisöjen omistajaohjauksen koordinaatiota.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Konsernijaostossa </strong>käsitellään mm. pks-yhteisöraporttia. Näitä yhteisöjä ovat HUS, HSL, HSY ja Metropolia.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston </strong>esityslistalla ovat esiopetuksen järjestämispaikat sekä ensi lukuvuoden työ- ja loma-ajat eri kouluasteille.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunta </strong>käsittelee useita mielenkiintoisia kaavoja.</p><p>&nbsp;</p><p>Talinrannassa tehdään asemakaavaa Muusanpolulle. Kartta löytyy <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-07_Kylk_13_El/4AC37C96-B26E-C2A0-A7C9-5F34BEE00003/Liite.pdf"><u>täältä</u></a>. Tällä hetkellä rakentamattomalle tontille suunnitellaan 4&ndash;6-kerroksisia asuinkerrostaloja 130-150 asukkaalle.</p><p>&nbsp;</p><p>Arabian tehdaskortteliin (kartta <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-07_Kylk_13_El/EF1C5791-7926-C11B-837A-5F58A9600002/Liite.pdf"><u>täällä</u></a>) suunnitellaan asuntoja 1000-1250 asukkaalle. Arabian tehdaskorttelin laajamittainen kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska Fiskars Oyj lopetti tehdastoimintansa alueelta 2016. Lisäksi Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on siirtämässä alueella sijaitsevat toimintonsa Otaniemeen. Tavoitteena on toteuttaa poistuvien toimintojen tilalle alueen nykyisiin sekä uusiin rakennuksiin tiloja opetusta, työntekoa, palveluja, asumista ja kauppaa varten. Samalla avataan yhteyksiä tehdaskorttelin läpi ja toteutetaan reitteihin liittyvä katuaukioiden sarja.</p><p>&nbsp;</p><p>Hakaniemenrantaan suunnitellaan hotellia <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-07_Kylk_13_El/28673FE1-9554-C4EA-84D7-5F530E300000/Liite.pdf"><u>tänne</u></a>. Kaupunki myös tiivistyy: Herttoniemen sairaalan aluetta kaavoitetaan puolestaan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-07_Kylk_13_El/FC43E6F7-1C16-CDEA-8468-5F291F500000/Liite.pdf"><u>täällä</u></a>. Kaavaratkaisu mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja uusien asuntojen ja lähipalvelutilojen rakentamisen käytöstä poistuvien sairaalan ja terveysaseman korttelissa ja niiden ympäristössä Siilitien varressa. Tavoitteena on muuttaa nykyisen sairaalan alue asuinalueeksi sairaalatoiminnan päätyttyä ja luoda mahdollisuuksia liikuntapuiston kehittämiselle. Alueelle voidaan rakentaa lähipalveluja ja erityisesti lasten päivähoitoa ja varhaiskasvatusta varten uusi rakennus (peukkua minulta erityisesti tästä). Töölöntullissa eli <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-07_Kylk_13_El/4E0251EC-AE49-C1BA-96DE-5F572DA00000/Liite.pdf"><u>täällä</u></a> tehdään puolestaan kaavamuutosta, joka muuttaa korttelia asumispainotteiseksi. Asukasmäärän lisäys on noin 500. Vuosaaressa Aromikujan alueella (siis <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2017/Kymp_2017-11-07_Kylk_13_El/0FEC977F-9AA4-C05C-8ACB-5B3D65300000/Liite.pdf"><u>täällä</u></a>) laajennetaan Vuosaaren käveltävää keskusta-aluetta kohti Aurinkolahden itäisiä ja kakkoisia osia. Alueelle on suunniteltu palveluita, asumista ja liiketiloja. Asukasmäärän lisäys on 1700.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto</strong> käsittelee avustusasioita.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginvaltuustolla</strong> on tavallista keveämpi lista. Kyselytunti on aina mielenkiintoinen. Valtuutetut saavat esittää ajankohtaisia kysymyksiä, jotka on toimitettava keskiviikkoiltapäivään klo 17 mennessä. Niistä valitaan vastattavaksi 1-3.</p><p>&nbsp;</p><p>Listalla lisäksi Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muutos. Asemakaavan muutos koskee kahta Kalastaman keskuksen tornia sekä keskuksen länsipuolella sijaitsevaa korttelia ja katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa tornien käyttötarkoituksen muuttamisen ja hotellin rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Kartta alueesta löytyy <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2017/Keha_2017-11-08_Kvsto_19_El/7D5AF638-511F-CBF9-863B-5E38A8600000/Liite.pdf"><u>täältä</u></a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Oulunkylässä vahvistetaan asemakaava. Alueen kartta löytyy <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2017/Keha_2017-11-08_Kvsto_19_El/6F3D64E6-2F0C-C159-86C1-5EBE49D00000/Liite.pdf"><u>täältä</u></a>. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Oulunkylän Käskynhaltijantien ja sen ympäristön tontteja. Kaavatyöllä mahdollistetaan Helsingin kaupungin strategian mukaisesti edellytykset pikaraitiotie Raide-Jokerin rakentamiselle Käskynhaltijantielle.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Alkavalla viikolla mielenkiintoisin käsiteltävä asia on osallisuusmalli, joka esitellään kaupunginhallitukselle maanantain kokouksessa. Mallissa linjataan kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia. Alla suorat linkit eri toimielinten esityslistoihin ja tiivistelmä tärkeimmistä käsittelyssä olevista asioista.

 

Maanantai 6.11.

Kaupunginhallitus

Konsernijaosto

 

Tiistai 7.11.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta, Suomenkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Kulttuurijaosto 

 

Keskiviikko 8.11.  

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 9.11

Helsingin kaupungin liikenne HKL -liikelaitoksen johtokunta

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Perjantai 10.11.

Kaupunkiympäristölautakunta, Ympäristö- ja lupajaosto (esityslistaa ei tätä kirjoittaessani ole vielä julkaistu)

 

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan nuorten aloitteita, jotka jäivät viimeksi pöydälle. Nuoret tekivät tammi-kesäkuussa 13 aloitetta. Nuorten aloitteita tehtiin mm. vapaa-ajan viettoon liittyvistä kysymyksistä ja harrastusmahdollisuuksista, oppilaskuntatoiminnasta ja joukkoliikenneasioista.

 

Osallisuusmallin toteuttaminen ja rahoitus on periaatteellisesti erittäin tärkeä asia. Kaupunginvaltuusto päätti johtamisjärjestelmän uudistamisen periaatepäätöksessä, että osana muutosta tehdään kaupunkilaisten osallistumisen linjaukset, joissa määritellään, miten aiemmin tehtyjä osallistumisen ja kuulemisen kokeiluja vakinaistetaan ja otetaan käyttöön, sisältäen ainakin osallistuvan budjetoinnin, asukas- ja käyttäjäraadit sekä verkko-osallistumisen. Lisäksi mallissa tulee huomioida alueellinen osallistuminen. Valtuuston linjaus on jatkoa kahden aikaisemman valtuustokauden strategian pyrkimykselle kaupunkilaisten osallisuuden vahvistamiseen.

 

Malliin kuuluvat esim. stadiluotsit, jotka ovat työntekijöitä, joiden puoleen kaupunkilaiset ja paikallistoimijat voivat kääntyä tarvitessaan apua aloitteiden ja kehittämisehdotustensa edistämisessä. Jokaiselle kaupunginosalle on nimetty vastuuhenkilö. Yhteensä stadiluotseja palkataan seitsemän, joista kullakin ovat vastuulla yhden suurpiirin kaupunginosat. Yrityksiä varten on yritysluotsit. Kaupungin julkisten palvelutilojen tulisi lähtökohtaisesti olla nykyistä kattavammin käytettävissä asukas- ja yhteisötoiminnan tukemiseksi ja kaupungin toimialojen yhteistyön edistämiseksi eri kaupunginosissa. Avoimella datalla parannetaan kaupungin toiminnan läpinäkyvyyttä, päätöksenteon seurattavuutta ja palveluiden löydettävyyttä sekä edistetään innovatiivisten uusien palveluiden rakentamista avaamalla lisää dataa ja ohjelmistorajapintoja kaikkien käyttöön.

 

Kaupunginhallitus hyväksyy myös pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen vuosiksi 2017-2021. Sopimuksen tavoitteena on erityisesti parantaa pääkaupunkiseudun kansainvälistä kilpailukykyä, kehittää Helsingin seudun yhteistyötä ja metropolipolitiikkaa sekä yhteistä kansallisen tason edunvalvontaa, edistää kaupunkien välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymyksissä sekä parantaa ja tehostaa yhdessä kaupunkien palveluita ja yhteisten yhteisöjen omistajaohjauksen koordinaatiota.

 

Konsernijaostossa käsitellään mm. pks-yhteisöraporttia. Näitä yhteisöjä ovat HUS, HSL, HSY ja Metropolia.

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esityslistalla ovat esiopetuksen järjestämispaikat sekä ensi lukuvuoden työ- ja loma-ajat eri kouluasteille.

 

 

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee useita mielenkiintoisia kaavoja.

 

Talinrannassa tehdään asemakaavaa Muusanpolulle. Kartta löytyy täältä. Tällä hetkellä rakentamattomalle tontille suunnitellaan 4–6-kerroksisia asuinkerrostaloja 130-150 asukkaalle.

 

Arabian tehdaskortteliin (kartta täällä) suunnitellaan asuntoja 1000-1250 asukkaalle. Arabian tehdaskorttelin laajamittainen kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska Fiskars Oyj lopetti tehdastoimintansa alueelta 2016. Lisäksi Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on siirtämässä alueella sijaitsevat toimintonsa Otaniemeen. Tavoitteena on toteuttaa poistuvien toimintojen tilalle alueen nykyisiin sekä uusiin rakennuksiin tiloja opetusta, työntekoa, palveluja, asumista ja kauppaa varten. Samalla avataan yhteyksiä tehdaskorttelin läpi ja toteutetaan reitteihin liittyvä katuaukioiden sarja.

 

Hakaniemenrantaan suunnitellaan hotellia tänne. Kaupunki myös tiivistyy: Herttoniemen sairaalan aluetta kaavoitetaan puolestaan täällä. Kaavaratkaisu mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja uusien asuntojen ja lähipalvelutilojen rakentamisen käytöstä poistuvien sairaalan ja terveysaseman korttelissa ja niiden ympäristössä Siilitien varressa. Tavoitteena on muuttaa nykyisen sairaalan alue asuinalueeksi sairaalatoiminnan päätyttyä ja luoda mahdollisuuksia liikuntapuiston kehittämiselle. Alueelle voidaan rakentaa lähipalveluja ja erityisesti lasten päivähoitoa ja varhaiskasvatusta varten uusi rakennus (peukkua minulta erityisesti tästä). Töölöntullissa eli täällä tehdään puolestaan kaavamuutosta, joka muuttaa korttelia asumispainotteiseksi. Asukasmäärän lisäys on noin 500. Vuosaaressa Aromikujan alueella (siis täällä) laajennetaan Vuosaaren käveltävää keskusta-aluetta kohti Aurinkolahden itäisiä ja kakkoisia osia. Alueelle on suunniteltu palveluita, asumista ja liiketiloja. Asukasmäärän lisäys on 1700.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto käsittelee avustusasioita.

 

Kaupunginvaltuustolla on tavallista keveämpi lista. Kyselytunti on aina mielenkiintoinen. Valtuutetut saavat esittää ajankohtaisia kysymyksiä, jotka on toimitettava keskiviikkoiltapäivään klo 17 mennessä. Niistä valitaan vastattavaksi 1-3.

 

Listalla lisäksi Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muutos. Asemakaavan muutos koskee kahta Kalastaman keskuksen tornia sekä keskuksen länsipuolella sijaitsevaa korttelia ja katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa tornien käyttötarkoituksen muuttamisen ja hotellin rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Kartta alueesta löytyy täältä.

 

Oulunkylässä vahvistetaan asemakaava. Alueen kartta löytyy täältä. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Oulunkylän Käskynhaltijantien ja sen ympäristön tontteja. Kaavatyöllä mahdollistetaan Helsingin kaupungin strategian mukaisesti edellytykset pikaraitiotie Raide-Jokerin rakentamiselle Käskynhaltijantielle.

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245597-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-452017#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kunnallispolitiikka Lautakunnat Sun, 05 Nov 2017 19:30:52 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245597-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-452017