Pia Pakarinen on töissä Helsingille ja helsinkiläisille.

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli ympäristöraporttia

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin eilen ympäristöraporttia. Ympäristöraportti on vuosittain laadittava hallintokuntien yhteinen raportti, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön.

Ympäristöasioita ohjaa Helsingin strategiaohjelma vuosiksi 2009-2012. Strategiaohjelmassa asetettiin useita tavoitteita: Helsinki mm. Helsinki mm. kehittää kaupunkirakennetta energiaa säästäväksi ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, panostaa Itämeren suojeluun, suunnittelee ja toteuttaa kaupunkirakenteen täydentämistä tukeutuen olemassa olevaan ja kehittyvään raideverkkoon, nostaa uusiutuvien energialähteiden osuuden energian tuotannossa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, parantaa joukkoliikenteen seudullista palvelutasoa ja kilpailukykyä erityisesti laajentamalla metro- ja raitioliikenneverkkoa sekä kaupunkiratoja, tavoittelee Sipoonkorven kansallispuiston perustamista, tehostaa rakennusten energiankäyttöä sekä lisää kävelyn ja pyöräilyn osuutta muun muassa lisäämällä pyöräkaistoja.

Helsinkiä sitovat kuitenkin myös Euroopan unionin direktiivit, ja vesien osalta nimenomaan vesipolitiikan puitedirektiivi 2000/60/EY, jonka 4 artiklassa asetettiin, siis jo vuonna 2000, tavoitteeksi pintaveden hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Puitedirektiivin mukaisessa luokituksessa Vantaanjoen kunto on tällä hetkellä vain tyydyttävä, jos sitäkään. Joki asetettiin kesällä useaan kertaan uimakieltoon, ja kalakuolemiakin havaittiin.

Tavoitteen saavuttaminen näyttää tällä hetkellä mahdottomalta. Vantaanjoen valuma-alueen kuntien olisi pitänyt jo ajat sitten ryhtyä toimenpiteisiin sen saavuttamiseksi. Toimien onnistumista pitäisi seurata vuosittain Helsingin kaupungin ympäristöraportissa. Jostain syystä Vantaanjokea – vaikka se on hyvin keskeinen vesialue Helsingissä – tai puitedirektiiviä ja siinä asetettuja vaatimuksia ei mainittu ympäristöraportissa lainkaan.

Tein tästä syystä eilisessä kokouksessa hyväksytyn ponnen siitä, että tulevissa raporteissa seurataan Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivissä asetetun, pintaveden hyvää tilaa koskevan tavoitteen täyttymistä Vantaanjoen ja Helsingin muiden vesialueiden osalta vuoteen 2015 saakka.

Kokouksessa keskusteltiin paljon pyöräteistä ja siitä, että Helsinki olisi epäonnistunut pyöräilyn edistämistä koskevien tavoitteiden saavuttamisessa. Varmasti pystytään parempaankin, mutta silmämääräisesti paljon on saatu jo aikaankin verrattuna vaikkapa 10 vuoden takaiseen tilanteeseen.

Kotisaarellani on luvassa ympäristönäkökulmasta takapakkia.

Helsingin Sanomissa oli nimittäin eilen huolestuttava uutinen siitä, että HSL on aikeissa supistaa budjettivajeen vuoksi bussiliikennettä. Supistettaviin linjoihin kuuluvat mm. linjat 194, 195 ja 503. Kyseessä olisi joko vuorovälin harvennus tai päivittäisen liikennöintiajan supistaminen. HSL:n ilmoituksen mukaan karsittaviksi linjoiksi on valittu niitä, joilla nykyisin matkustusväljyyttä on suhteessa enemmän kuin muilla linjoilla.

Näiden kolmen linjan liikennöinnin karsimisella olisi hyvin haitallinen vaikutus Lehti-, Kuusi- ja Kaskisaaren joukkoliikenneyhteyksien kannalta. Viikonloppuisin bussilla pääsee kaupungin suuntaan tällä hetkellä vain puolen tunnin välein, arkena onneksi tiheämmin, mutta niin täytyy ollakin, jotta autottomuus olisi todellinen vaihtoehto alueellamme. Kun alueellamme ei ole minkäänlaisia päivittäistavarapalveluja, on joukkoliikenteen toimittava. Myös koululaisten liikkumisen kannalta bussiliikenteen säilyminen nykyisellään olisi erittäin tärkeää, kun jo 3-luokkalaiset joutuvat käymään koulua yli 3 km:n etäisyydellä.

Onneksi ainakaan Jouko-linjamme J34 ei kärsi asiakaskadosta. Jouko on ollut tänä syksynä niin täynnä, että joinain aamuina bussiin ei ole mahtunut mukaan edes seisomapaikoille. Aamun ensimmäisessä Joukossa seistään kuin sillit suolassa.

Toivottavasti lehtisaarelaiset kansoittavat nopeasti muutkin bussit, jotta nykyinen joukkoliikennetarjonta saadaan säilytetyksi.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset